Open Procurement Albania

Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Libonik-Lozhan-Grabove + rruga Lin-Pogradec + rruga Voskop-Voskopoje 72 km

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Gjirokastra South Region Directorate
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster
Tender object Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Libonik-Lozhan-Grabove + rruga Lin-Pogradec + rruga Voskop-Voskopoje 72 km
Reference No. REF-73808-06-06-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 40 030 784,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 03-07-2018
Tender Held Date 03-07-2018
No. of Bidders 4
Bidders Alb Korca 2002
2 T
Aldok” shpk & “Simaku” shpk & “Avdolli
Adem Pojani
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 2 T SHPK
 • The winning bid ALL without vat 38,029,244.8
  Bidder Announcement date 08-11-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 45635093.8
  Contract date 14-11-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka patur ankese nga Operatori Ekonomik “Alb Korca 2002” shpk ne Autoritetin Kontraktor. Ka marre pergjigje ne daten 08.08.2018. Operatori Ekonomik “Alb Korca 2002” shpk ka bere ankese ne KPP.
  Me vendimin nr. 710/2018 date 23.10.2018 KPP ka refuzuar ankesen.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori Ekonomik “Alb Korca 2002” shpk:
  Per kapacitetin teknik “Fabrike asfaltobetoni (QKL & Leje mjedisore) në pronësi / me qira ose kontrate furnizimi”, operatori ekonomik Alb Korca 2002 shpk ka paraqitur kontraten e furnzimit nga subjekti “Duro shpk”, date 21.06.2018. Nga dokumentacioni i paraqitur nga subjekti “Gjikuria shpk”, rezulton qe subjekti “Duro shpk”, date 11.07.2018, i ka nenshkruar ketij te fundit nje kontrate qeraje per kete kapacitet, me afat 3 vjecar cfare verteton faktin qe kontrata e furnizimit eshte e pavlefshme.
  Ne lidhje me deshmite per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik, per kapacitetin teknik “Autobitumatriçe”, në pronësi ose me qira, cope 1, nga dokumentacioni i paraqitur rezulton te jete kamion dhe jo ATV (APV).
  Formularët E-SIG, rezultojne te jene te pakonfirmuara nga organet perkatese me nenshkrim elektronik ose ne hard copy, ne kundershtim me piken 2.3.2, te kritereve te dhene ne DST.
  Nuk ka permbushur sic duhet piken 2.2.3, te kerkesave per kualifikim, pasi nuk ka paraqitur dokument që vërteton se ka plotësuar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ne Korce dhe Erseke ku ka ushtruar aktivitet per vitin 2017.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster REF-73808-06-06-2018
  Announcement of Procurement Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Bidder Announcement Nr.45 - Dt.12-11-2018
  Signing of the Contract Nr.46 - Dt.19-11-2018
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data