Open Procurement Albania

Supervizion punimesh, Plotësim, rakordim, masa mbrojtëse dhe siguri rrugore në viaduktet e aksit Kukës-Morinë.

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Supervizion punimesh, Plotësim, rakordim, masa mbrojtëse dhe siguri rrugore në viaduktet e aksit Kukës-Morinë.
Reference No. REF-76367-06-26-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 469 160,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 09-07-2018
Tender Held Date 09-07-2018
No. of Bidders 4
Bidders D&C PARTNERS
AVE CONSULTING shpk & ROALB STUDIO
INFRATECH
INSTITUTI I KONSULENCËS NË NDËRTIM shpk & GOLD-CONSTRUCTION
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • D & C PARTNERS SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 400 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2880000
  Contract date 12-09-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 8 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. “AVE CONSULTING shpk & ROALB STUDIO shpk”:
  nuk plotëson kriteret e mëposhtme të përcaktuara në dokumentet e tenderit:
  -Operatori ekonomik “Roalb Studio” nuk ka paraqitur Vërtetim nga OSHEE për pagesën e detyrimit për energjinë elktrike.
  -Shtojca nr.9 nuk është konform kriterit pasi në të gjitha deklaratat personi që deklaron ëshë i njëjtë (Arben Dervishaj), ndërkohë që është nënshkruar nga secili anëtar i stafit të deklaruar; -Operatori ekonomik “Roalb Studio” nuk ka paraqitur shtojcën nr.9.
  -Në listëpagesat e paraqitura nga “Roalb Studio” nuk janë të deklaruar të gjithë drejtuesit teknikë të shoqërisë, në kundërshtim me kërkesën në DST.

  2. Operatori ekonomik “INFRATECH” nuk plotëson kriterin e mëposhtëm të përcaktuar në dokumentet e tenderit:
  -Nuk ka paraqitur shtojcën nr.7 konform kërkesave në DST.

  3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “INSTITUTI I KONSULENCËS NË NDËRTIM shpk & GOLD-CONSTRUCTION shpk” nuk plotëson kriterin e mëposhtëm të përcaktuar në dokumentet e tenderit:
  -Operatori ekonomik ‘IKN’ shtojcën nr.8 “Deklarata mbi konfliktin e interes it” nuk e ka plotësuar konform dokumentit standard pasi nuk është e nënshkruar nga personi në cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik “Juliana Reci” por nga z.Saimir Mysliu.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for D & C PARTNERS SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for D & C PARTNERS SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for D & C PARTNERS SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for D & C PARTNERS SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.26 - Dt.02-07-2018
  Bidder Announcement Nr.36 - Dt.10-09-2018
  Signing of the Contract Nr.38 - Dt.24-09-2018
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data