Open Procurement Albania

Stabilizim i rrëshqitjes në aksin Tunel – Elbasan, km17.36 ÷ 17.46 segmenti 3, aksi Tiranë – Elbasan (dalje Tuneli i Krrabës km.15.2–Elbasan km.27”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Stabilizim i rrëshqitjes në aksin Tunel – Elbasan, km17.36 ÷ 17.46 segmenti 3, aksi Tiranë – Elbasan (dalje Tuneli i Krrabës km.15.2–Elbasan km.27”
Reference No. REF-81320-07-30-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 373 979 239,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 03-09-2018
Tender Held Date 03-09-2018
No. of Bidders 2
Bidders “2T
Lala & Shans Invest,& Bila & Jody Kompany
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 2 T SHPK
 • The winning bid ALL without vat 371,178,286.04
  Bidder Announcement date 17-08-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 445413943.25
  Contract date 20-09-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Sark shpk & Ardmir shpk:
  Rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte:
  • Kontrata e bashkepunimit te paraqitur, lidhur midis shoqerive pjesemarrese ne kete procedure prokurimi, eshte bere vetem ndarja e puneve dhe sherbimeve ne perqindje dhe jo elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e ketij bashkimi.
  • Operatori ekonomik Ardmir shpk, pjese e ketij bashkimi, sipas kontrates se bashkepunimit ka marre persiper te kryej 30% te sherbimeve, nuk ka paraqitur kontrate te ngjashme ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit.

  2. Operatori ekonomik BE - IS shpk:
  Rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit .
  Operatori ekonomik “BE - IS shpk”, ka nderhyre ne preventivin e dhene si pjese e dokumenteve te tenderit, duke shtuar dhe mirembjatje dimerore, kjo ne kundershtim me to.
  Kontrata e paraqitur per furnzim me asfaltobeton e nenshkruar me subjektin “Bami shpk” rezulton te jete e montuar dhe instaluar ne “Fushe Kruje”, pra ne nje venndodhje me larg se 60 km nga objekti dhe me afat perfundimi perpara mbarimit te kontrates se mirembjatjes, keto ne kundershtim me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit.
  Kontrata e paraqitur per furnzim me asfaltobeton e nenshkruar me subjektin “Asab shpk”, eshte me afat perfundimi perpara mbarimit te kontrates se mirembjatjes, ne kundershtim me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit.
  Ne lidhje me deshmite per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik, per kapacitetin teknik “Autobitumatriçe”, në pronësi ose me qira, cope 1, nuk ploteson kriteret.

  3. Operatori ekonomik Eral Construksion Company:
  Rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit .
  Ne lidhje me mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik sic parashikohet ne piken 2.3.7, te kritereve te dhena ne dokumentet e tenderit, rezulton qe ky operator nuk ka paraqitur deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion.

  4. Operatori ekonomik ”Neal - 86” shpk & “Kupa” shpk :
  Ka paraqitur oferte anormalisht te ulet dhe nuk ka paraqitur asnje sqarim dhe asnje analize cmimi te ofertes se tij pas kerkeses se KVO.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.31 - Dt.06-08-2018
  Bidder Announcement Nr.38 - Dt.24-09-2018
  Signing of the Contract Nr.39 - Dt.01-10-2018
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data