Open Procurement Albania

Ndertim Rruga Kardhiq - Delvine Loti 4

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Ndertim Rruga Kardhiq - Delvine Loti 4
Reference No. REF-81753-08-02-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 383 738 992,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 03-09-2018
Tender Held Date 03-09-2018
No. of Bidders 4
Bidders Cobial shpk & Gjoka konstruksion sha
Alb Building shpk
Vellezrit Hysa shpk
Grand Konstruksion shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • COBIAL - GJOKA KONSTRUKSION
 • The winning bid ALL without vat 2 359 623 275,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2831547903.71
  Contract date 24-09-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Alb Building shpk:
  • Nuk ploteson kriterin 2.3.1 ne lidhje me pune te ngjashme te realizuar ne 3 vitet e fundit pasi operatori ekonomik ka paraqitur nje kontrate te perfunduar me pare, pra qe eshte jashte kesaj periudhe sic parashikohet ne dokumentat e tenderit.
  • Nuk ploteson kriterin 2.3.6 ne lidhje me pikat e licenses qe duhet te disponoje operatori ekonomik
  • - per kategorine NP-12 kerkohet kualifikimi F ndersa operatori ekonomik Alb-Building shpk disponon kualifikimin E
   - per kategorine NS-18 kerkohet kualifikimi D ndersa operatori ekonomik Alb-Building shpk disponon kualifikimin C
  • Nuk ploteson kriterin 2.3.7 ne lidhje me mjetet dhe paisjet qe duhet te kete ne dispozicion dhe konkretisht Impiant asfalti ne distance jo me lart se 70 km, në pronësi / me qira ose kontrate furnizimi, Copë 1, rezulton qe nga operatori ekonomik ka paraqitur nje fabrike asfalti qe ndodhet ne afersi te Rinasit, pra ne distance me te madhe se 70 km, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene me siper.


  2. Vellezrit Hysa shpk:
  • Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
  3. Grand Konstruksion shpk:
  • Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GJOKA KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GJOKA KONSTRUKSION viti 2014
  Monitor treasury transaction for GJOKA KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GJOKA KONSTRUKSION viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.31 - Dt.06-08-2018
  Bidder Announcement Nr.38 - Dt.24-09-2018
  Signing of the Contract Nr.40 - Dt.08-10-2018
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data