Open Procurement Albania

Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Koplik –Bogë,Dedaj –Razem 44.2 km.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Shkodra North Region Directorate
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
Tender object Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Koplik –Bogë,Dedaj –Razem 44.2 km.
Reference No. REF-85636-09-13-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 66 382 649,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 08-10-2018
Tender Held Date 08-10-2018
No. of Bidders 4
Bidders BE- IS SHPK
Jubica SHPK
CURRI SHPK & ALB SHPRESA SHPK
NIKA SHPK & RROKU GUEST SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • JUBICA. SHPK
 • The winning bid ALL without vat 65 000 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 78000000
  Contract date 16-11-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “ BE- IS” sh.p.k:
  Nuk përmbush kriterin per paraqitje te punëve te ngjashme.
  Nuk përmbush kriterin lidhur mjetet e nevojshme per përmbushjen e kësaj procedure prokurimi.

  2. “ CURRI” sh.p.k & “ ALB SHPRESA” sh.p.k . - Operatori Ekonomik Alb-SHpresa nuk ka paraqitur: Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve te energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar.
  - Operatori CURRI shpk, nuk ka parqitur ”Deklaraten mbi Permbushjen e Specifikimeve Teknike sipas Shtojces 5” (mungon).
  - Operatori CURRI shpk ka paraqitur kontrate noteriale Huamarrje nga Albanian Traffic Solution te dates 29.06.2018 per ”Mjete te sinjalsit ikes rrugore, pronesia e cila vertetohet me deklaraten e zhdoganimit me reference R56475, date 19.06.2018” nga qeramarresi. Kjo kontrate noteriale nuk ka te cilesuar objektin e kontrates qe prokurohet dhe afatin 24 muaj te saj, qe eshte ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. Per me teper deklarata e zhdoganimit ne fjale citon ”artikuj te sinjalistikes rrugore 93 cope me aksesore”.

  3. “ NIKA” sh.p.k & “ RROKU GUEST”sh.p.k:
  Pothuajse te gjitha kontratat e qerase per mjetet nuk jane sipas kritereve te veçante te kualifikimit .
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.37 - Dt.17-09-2018
  Bidder Announcement Nr.46 - Dt.19-11-2018
  Signing of the Contract Nr.47 - Dt.26-11-2018
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data