Open Procurement Albania

Menaxhimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi i Tunelit të Krrabës.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Menaxhimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi i Tunelit të Krrabës.
Reference No. REF-12661-03-06-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 194 920 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 01-04-2019
Tender Held Date 01-04-2019
No. of Bidders 2
Bidders SALILLARI SHPK & ALBAELETTRICA SHPK
4 A-M SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 4 A -M SHPK
 • The winning bid ALL without vat 194 820 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 116892000
  Contract date 05-06-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  1) Për dokumentet e tenderit:
  -Ankesa nr.2526 datë 13.03.2019, ka marrë përgjigje datë 15.03.2019 dhe Vendim i KPP nr.268/2019.
  -Ankesa nr.4842 datë 17.05.2019, ka marrë përgjigje datë 24.05.2019;
  -Ankesa nr.4884 datë 20.05.2019, ka marrë përgjigje datë 24.05.2019.
  2) Për klasifikimin përfundimtar: është paraqitur ankesa nr.5785 datë 14.06.2019, për të cilën ankimuesi ka hequr dorë me anë të shkresës nr.5982 datë 18.06.2019 dhe bazuar në nenin 94 të Ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, autoriteti kontraktor nuk e ka marrë në shqyrtim.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “SALILLARI SHPK & ALBAELETTRICA SHPK”:
  Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Salillari shpk & Albaelettrica shpk”, rezulton se nuk plotëson kriteret për kualifikim pasi nuk ka paraqitur dokumentet në përputhje me DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.10 - Dt.11-03-2019
  Bidder Announcement Nr.26 - Dt.01-07-2019
  Signing of the Contract Nr.27 - Dt.08-07-2019
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data