Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
63 192 954 1,455,469,425 379 376,056,163 254,985,874

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Dhenie me Qera e pasurise me Sip. Prej 0.677 HA Fondit Pyjor/Kullosor ne Ekonomine Pyjore Bicaj-Kolesjan Parcelat 120/b per qellime pushimi, argetimi, shendetsore, shoqerore dhe per veprimtari turistike, kampingje (kende lojrash, mjedise sportive, shlodhese etj.) per 5 vite me te drejte rinovimi. Local Unit Kukës Njoftuar fituesi
Shitje Hekuri 22,301 Local Unit Devoll Njoftuar fituesi
Loti 1 “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore” 35,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
Loti 2 “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore” 15,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
Loti 3 “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore” 8,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
Loti 4 “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore” 3,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
Loti 5 “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore” 25,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
Loti 6 “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore” 20,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
Loti I Kuturman 20a,21a,31a; siperfaqe 13.2 Shkurre, Për Stacion fotovoltaik 2,257,200 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Loti IV ”Sulovë” 5 12.0 ha Kullotë "Dhenia në përdorim e fondit pyjor". Për aerogjeneratorë dhe fotovoltaike 2,112,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
Loti II Librazhd 140a 1.0 Cungishte “Për dhënien në përdorim të fondit pyjor e kullosor” Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti III Klenjë 87a, 87b 7.5 Pyll, Kullotë “Për dhënien në përdorim të fondit pyjor e kullosor” Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti VI Klenjë 87b 0.2 Kullotë “Për dhënien në përdorim të fondit pyjor e kullosor” Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Shitje Skrapi (hekur) 300,600 Local Unit Peqin Njoftuar fituesi
Loti II ”Rras Xherie” 1/1 15.0 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" 2,190,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
Loti I ”Zalli Devoll” 13 0.5 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti II ”Mollas” 58/a 2.0 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti III ”Zalli Devoll” 1 0.2 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti V ”Mollas” 41 4.5 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Hartimin e planit të mbarështimit, për ekonominë kullosore “Goranxi-Grapsh” Local Unit Dropull Njoftuar fituesi

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data