Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
63 192 954 1,455,469,425 379 376,056,163 254,985,874

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
"Shitje e druve te sekuestruar" 1,342,380 Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
“Dhenien me qira të pasurisë shtetërore te llojit kadastral Pemtore, me nr. 442, pasuri shtetërore e Ilojit kadastral tokë "pemtore”, në zonën kadastrale nr. 2483, fshati Llongo, të Njësisë Administrative të Dropullit të Sipërm me sipërfaqe 5.9229,73 m2. 6,000 Local Unit Dropull Njoftuar fituesi
Loti I ”Zalli Devoll” 20 10.0 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
“Vjelja dhe grumbullimi i degezave te xines (degeza te gjelberta me dhe pa lule) ne territorin e Bashkise Fier 1,000,000 Local Unit Fier Lidhur kontrata
Loti I Fruta Gështenje sasia 500 Kv "Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës" 250,000 Local Unit Vau i Dejës Anuluar ankandi
Loti 2,Rrënjë Shqope 200 kv "Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës" 20,000 Local Unit Vau i Dejës Anuluar ankandi
Loti 3,Boçe Pishe 500 kv "Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës" 250,000 Local Unit Vau i Dejës Anuluar ankandi
Loti 4,Herbë e llojit lisën 200 kv "Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës" 40,000 Local Unit Vau i Dejës Anuluar ankandi
Loti 5, Gjethe sherbele 150 kv "Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës" 22,500 Local Unit Vau i Dejës Anuluar ankandi
Loti 6 ,Herbë e llojit Trumzë 200 kv "Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës" 100,000 Local Unit Vau i Dejës Anuluar ankandi
Prodhime të dyta ( Boce pishe mesdhetare,Xine,Mersine,Dafine,urth dhe Bime Mjeksore) 178,500 Local Unit Rrogozhinë Njoftuar fituesi
Prodhime të dyta ( Boce pishe mesdhetare,Xine,Mersine,Dafine,urth dhe Bime Mjeksore) 26,500 Local Unit Rrogozhinë Njoftuar fituesi
Loti 1. Ekonomija pyojore “Gjomollë” për ngastrat 13 dhe 14, sasia e drurit 1604 m³ x 500 lekë/m³ 802,000 Local Unit Himarë Ankand i shpallur
Loti 2. Ekonomija pyojore “Papadhi Çipin”, ngastra 10/a; 12/c; 121/a, 122/a dhe 123/a , sasia e drurit 1349 m³ x 500 lekë/m³ 674,500 Local Unit Himarë Ankand i shpallur
"Dhenie me Qera e pasurise me Sip. Prej 0.5 HA Fondit Pyjor/Kullosor ne Ekonomine Pyjore Mamez-Kalimash Parcelat 58/a”. Local Unit Kukës Njoftuar fituesi
Bashkia Delvine shet me procedure ankandi prodhimet pyjore (fruta geshtenje, ne peme) 216,600 Local Unit Delvinë Ankand i shpallur
“Vjelja dhe grumbullimi i degezave te mares (Arbutus unedo) me lule e pa lule, per buqeta” 20,000 Local Unit Fier Anuluar ankandi
“Vjelja dhe grumbullimi i boceve te pishes mesdhetare ne territorin e Bashkise Fier” 600,000 Local Unit Fier Anuluar ankandi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data