Open Procurement Albania

Loti 1 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën e Autostradës Tiranë-Durrës ”

Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Tender object Loti 1 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën e Autostradës Tiranë-Durrës ”
Reference No. REF-27322-05-04-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 405 192,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 05-05-2022
Last date of Submitted Documents 16-05-2022
Tender Held Date 16-05-2022
No. of Bidders 15
Bidders 1. “E.B.S” shpk
2. “ A & E ENGINEERING” sh.p.k
3. “G&L CONSTRUCTION ” sh.p.k
4. “HYDRO-ENG CONSULTING” &”P.C.S” sh.p.k
5. “INSTITUTI DEKLIADA ALB” sh.p.k
6. “BN PROJECT” sh.p.k
7. “M.A.K STUDIO ” sh.p.k
8. “CIVIL CONS” sh.p.k
9. “PROJECT DALUZ 2019” sh.p.k
10. “Tower” sh.p.k
11. “NOVATECH STUDIO” sh.p.k
12. “MAGNA CHARTA” sh.p.k
13. “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN” sh.p.k
14. “INFRATECH” sh.p.k
15. “GJEOKONSULT&CO”sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • A & E Engineering SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 892 912,00
  Bidder Announcement date 14-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3471494
  Contract date 15-06-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 8 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Vendimi kpp 541/2022
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “E.B.S” sh.p.k, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nga “E.B.S” sh.p.k rezulton nën minimumin e lejuar të perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor, në bazë të VKM nr.354, datë 11.05.2016.
  Cancellation reason
  Additions Buletini I lidhjes së kontrates Nr. 80 datë 20 Qershor 2022
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for A & E Engineering SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for A & E Engineering SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for A & E Engineering SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for A & E Engineering SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  apelime_kpp /apelime/165522116046987 kpp.pdf

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data