Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
273 1643 7,631 117,322,378,736 5,443 84,919,638,398 74,613,302,278

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Ujësjellës Kanalizime Vlorë Blerje Pompa Centrifugale dhe zhytese ( POPMPA TE UJIT TE PIJSHEM PER VITIN 2022 11,507,200 Announced the Winner MIKAEL GRUP SHPK 11,280,000.00
SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë Blerje Elektropompa për nevoja të Shoqërisë 19,000,000 Announced the Winner “INPLY” SH.P.K 17,998,671.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje materiale elektrike dhe mekanike 4,680,000 Announced the Winner "TRADE-INVEST" 4,180,100.00
Sh.A Albpetrol Blerje profile çeliku 1,357,950 Announced the Winner “NGRACAN 1934” sh.p.k 1,352,100.00
Sh.A Albpetrol Blerje demulgator 9,541,000 Announced the Winner A G A -1 9,454,000.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje Dekori, viti 2022 9,780,000 Announced the Winner Iceberg Communication SHPK 9,739,600.00
ECO Tirana Auditim vjetor per sisteme te menaxhimit ,(Cilesia ,Mjedisi,Siguria ne vendin e punes) Me te ardhurat e Eco Tirana sh.a 2,086,666 Announced the Winner QENDRA E MONITORIMIT TE MJEDISIT 1,988,000.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A Rikonstruksion zyrat e sherbimit konsumator Prrenjas 3,320,000 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A Blerje fuoristrade e karroceri 2,333,333 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A Blerje pajisje informatike dhe elektronike 2,900,000 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje kancelari 1,415,628 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol F-V kontenierë dhe kabina sanduiç për ambjente pune për punonjësit 3,404,559 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A Blerje eskavator me goma 5,000,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Makina 8,000,000 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A Blerje minieskavator me zinxhira gome 2,333,333 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A Blerje kamioncine me vinc 1,583,334 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Studimi i menaxhimit të emergjencave dhe kontrollit të sigurisë së digave 10,000,000 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje litarë çeliku 6,500,273 Announced the Winner A R B L E V 6,424,500.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Sigurimi i riskut nga të tretët dhe aksidentet ajrore 73,850,500 Announced Procurement
Albanian Gas Service Company Sh.a Siguracioni ndaj të tretëve 14,479,920 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndertim rrjet kanalizimi ne bllokun e kufizuar nga Rruget "Karl Gega", "Siri Kodra", Bulevardi i Ri i Tiranes. 25,999,509 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A Blerje materiale hidraulike 4,986,664 Announced Procurement
SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë Rikonstruksion rrjet ujësjellësi dhe spostim i kolektorëve të ujësjellësit në Tufinë ( ish Poligoni Lazaret) 20,236,944 Announced Procurement
Sh.A Ujësjellës Kanalizime Dibër “Ndërtim ujësjellësi për furnizim me ujë të pijshëm për fshatrat Brezhdan dhe Ushtelenxë ,Njësia Administrative Tomin” 79,819,235 Announced the Winner KUPA SHPK 76,387,168.00
Sh.A Ujesjelles Lac Kurbin Ndërtimi i rrjetit të jashtëm dhe të brendshëm të Ujësjellësit të qytetit Laç, Faza e IV-ërt 450,359,009 Announced the Winner G.P.G. COMPANY SHPK & LLAZO SHPK 443,329,094.00
Sh.A Ujësjellës Laç Kurbin Mbikqyrje punimesh për objektin: “Ndërtimi i rrjetit të jashtëm dhe të brendshëm të Ujësjellësit të qytetit Laç, Faza e IV-ërt 4,392,942 Announced the Winner ERALD-G SHPK 3,678,419.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Struktura informuese në PMLAT 2,402,800 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Trajtimi i mbetjeve për aktivet që janë miratuar për asgjesim, për vitet 2018-2022 7,700,000 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A ’Sherbim printimi dhe zarfimi te faturave’’ 2,500,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Perditesim i programit te faturimit, migrimi i te dhenave dhe WEBService” 9,500,000 Announced the Winner KREATX 9,300,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data