Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
346 1869 8,883 148,370,286,614 6,463 107,909,158,884 95,921,571,634

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Autoriteti Portual Durres Veshmbathje 9,039,915 Announced the Winner UNIVERS PROMOTIONS 8,759,000.00
Agjencia e Sherbimeve Funerale Blerje materiale ndërtimi 4,959,358 Re-Proclaimed and Announced the Winner Shpresa-Al SHPK 4,293,135.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Trajnimi Refresh i emergjencave ATCO 66,666,666 Announced Procurement
Hekurudha Shqiptare sh.a Blerje pjesë këmbimi dhe agregate për lokomotiva dhe vagone 12,498,600 Re-Proclaimed and Announced the Winner ZEQIRI SHPK 9,527,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Blerje 2 bileta Udhëtimi me avion Tiranë – Bratislavë (Sllovaki) - Tiranë Announced the Winner
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Upgrade Hardware-Software i sistemit të kontrollit të nënstacionit 220 kV Burrel 35,000,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Upgrade Hardware-Software i sistemit të kontrollit të nënstacionit 220 kV Elbasan 1 34,900,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje makineri grejder dhe rimorkiator 3,916,667 Re-Proclaimed and Announced the Winner G.P.G. COMPANY SHPK 3,835,000.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel Rikonstruksion i rrjetit ‘TU’ 0.4Kv me kabëll ‘A.B.C’ në njësinë Peshkopi, Drejtoria Rajonale Burrel, “Zonat Guri i Kuq, Bellova, Pularia 179,346,634 Announced Procurement
ECO-ELB sh.a (Per landfillin) Monitorimi i parametrave mjedisore dhe hartimi i raporteve mjedisore 3,000,000 Re-Proclaimed Procurement
ECO-ELB sh.a (Per Impiantin) Monitorimi i parametrave mjedisore dhe hartimi i raporteve mjedisore 3,000,000 Re-Proclaimed Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Upgrade Hardware-Software i sistemit të kontrollit të nënstacionit 220 kV Babicë 38,200,000 Re-Proclaimed Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Mbrojtja e shpatit të djathtë të digës së Qyrsaqit mbi rrymëshpejtuesin 39,998,667 Announced the Winner “Ndërtuesi 2000” sh.p.k &“Nika” sh.p.k 23,033,523.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel Shërbimi i ruajtjes dhe shoqërimit të vlerave monetare për Njësinë e Koordinimit Burrel FSHU Sh.A 27,554,250 Announced the Winner EUROGJICI-SECURITY Shpk 27,069,984.00
Autoriteti Portual Durres Blerje bileta avioni Tirane Bari Tirane Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Rikonceptim i ambjenteve të Drejtorisë së Përgjithshme dhe Rikonstruksion Filiali i Postës Tiranë (Shpërndarësia Tiranë) 10,319,841 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan Blerje traversa metalike LTM, LTU, dhe qafore shtyllash 29,997,596 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Upgrade Hardware-Software i sistemit të kontrollit-monitorimit të Nënstacionit 220 kV Tirana 1 36,900,000 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Zgjerimi i sallës së monitorimit dhe dispecerisë qëndrore 9,368,420 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje goma auto 9,298,850 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Ndërtimi i dhomave të sigurisë dhe postës sekrete në filiale dhe nderrimi i dyerve të tyre 8,644,717 Announced Procurement
ECO-ELB sh.a Blerje, Kontenier 2,000,000 Re-Proclaimed Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST VNM e thelluar për projektin “Ndërtimi i linjës së re 220 kV dopjo qark Fier – Hoxharë me përcjelles ACSR 490/65, si dhe ndërtimi i nënstacionit të ri 220/110/20 kV Hoxharë, bashkë me dy dalje linje 220 kV” dhe zhvillimi i takimit informues paraprak të ko 1,159,000 Announced the Winner Xhekiola Beqiri 810,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Rikonstruksion i segmetit të parë të linjës 110 kV Ballsh – Memaliaj 118,523,463 Announced Procurement
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës, pajisje prerëse 1,025,000 Announced the Winner A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP 981,300.00
ECO Tirana Blerje pjesë këmbimi për mjete 39,369,067 Announced the Winner POWER INDUSTRIES 37,151,960.00
Sh.A Albpetrol Blerje Demulgator (servo) 9,547,668 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje shkumë sintetike 1,107,390 Re-Proclaimed and Announced the Winner i - FIRE 839,990.00
Autoriteti Portual Durres Blerje makina elektrike 16,020,000 Re-Proclaimed Procurement
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Rikonstruksion i N.stacionit Lezhë nga 110/10 kV në 110/20/10 kV 209,983,131 Announced the Winner LA - OR 205,895,768.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data