Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
317 1743 8,179 128,759,848,895 5,882 93,581,000,113 83,066,840,194

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane Blerje karburanti për automjetet, gazoil dhe benzinë 3,417,750 Signed the Contract “AZ Distribution” shpk & “EROIL” sha 3,300,075.00
Tirana Parking Sherbime te Pastrimit dhe Gjelberimit 8,769,799 Signed the Contract “CLEAN FAST” Shpk & “Shansi Invest” Shpk 8,298,666.00
Sh.A Posta Shqiptare Prodhimi i emisioneve të pullës për vitin 2022 20,544,080 Announced the Winner ADEL CO SHPK 12,648,350.00
Autoriteti Portual Durrës Shërbimi i Printimit per 3 vite 18,264,000 Announced the Winner InfoSoft Office 13,875,000.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Materiale ndertimi 39,166,666 Announced the Winner IDK – Konstruksion 37,317,856.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Shpenzime per mirmbajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore 16,600,000 Announced the Winner TEA -D SHPK & ELKRI&Co SHPK 16,394,700.00
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje cakell,granil,stabilizant 1,970,580 Announced the Winner GENERAL BETON 1,775,700.00
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Marrje me qera kamioni transport dherash 1,249,842 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durrës Integrimi i sistemit financiar Oracle JDE dhe BI me platformën e fiskalizimit 2,800,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Rikonstruksion i pusetave, shkarkuesve dhe saraçineskave në linjat e transmetimit 9,940,250 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Pjesë këmbimi IT 6,000,000 Announced Procurement
Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder Blerje artikuj ushqimore 18,333,250 Announced the Winner SEAD-SGS 18,326,300.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A Riparim- shërbimi i automjeteve 6,016,650 Announced the Winner Besnik Meçi 2,212,850.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Rehabilitimi I rrjetit të Ujësjellësit, "Lagja Zallmner Kamez" 22,420,437 Announced Procurement
Ndermarrja Komunale Kucove Shpenzime për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik 10,000,000 Announced Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Shpenzime mirëmbajtje dhe upgrade për sistemet Skyline të instaluara 522,720,000 Announced Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje P/N, mirëmbajtje, mbështetje teknike, rinovim licensash për sistemin VOIP, Cisco, Wireless, Telekonferencë dhe shërbim për mirëmbajtjen e rrjetit IT 45,175,333 Announced Procurement
ECO-ELB sh.a Blerje vaj, graso 2,294,000 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A Blerje karburanti për nevojat e shoqërisë 4,220,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje mjeti veteshkarkues 2,916,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Shërbim siguracion makinash 4,500,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore NSHP, Riparim automjete 2,916,667 Announced Procurement
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX Blerje sistemi financiar, fiskalizim dhe fatura elektronike në Cloud së bashku me integrim me programin EMCS dhe fiskalizimi i faturave për tre vite 22,500,000 Announced the Winner TETRA SOLUTIONS 21,743,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Blerje shërbim printimi 2,900,000 Re-Proclaimed and Announced the Winner SINTEZA CO SHPK 2,817,760.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Blerje Kancelari 1,166,000 Announced the Winner Adenis Kastrati 966,800.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A Blerje sherbimi fiskalizimi te faturave tatimore 1,800,000 Announced the Winner Nexia AL Consulting SHPK, & PRIMUS ALBANIA SHPK 1,350,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Shërbim printimi 1,663,290 Announced the Winner InfoSoft Office 1,247,636.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore SEKTORI PASTRIMIT, KARBURANT 19,050,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje tuba dhe rakorderi 149,884,552 Announced Procurement
Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane Blerje Bicikleta për Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë 6,583,333 Re-Proclaimed Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data