Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
249 1596 6,909 107,752,495,362 5,230 77,644,358,585 67,666,190,350

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Printimi i Fatures se Energjise Elektrike dhe zarfimi ne vesionin self mailer 39,750,000 Announced the Winner “INTERLOGISTIC & Inpress” shpk 38,100,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane “Blerje dy elektropompa thellësie dhe tre elektropompa drenazhi rezervë për Hec Fierzë dhe Hec Vau Dejës, FV kompresor i presionit të lartë të ajrit për Hec Vau Dejës dhe pjesëve rezervë për dy kompresorët ekzistues”. 52,000,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane "Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën e Autostradës Tiranë -Durrës " 261,334,752 Announced the Winner BE-IS sh.p.k & Ergi sh.p.k 186,425,950.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Blerje karburant Diesel dhe Benzine per nevojs te OSHEE GROUP sh.a 191,959,400 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit 32/6 kv N/ST Kombinat 35/6 dhe Fiderave A4U/20kv N/ST Uznove dhe A1B/20kv N/ST Burdullias 93,145,195 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Rikonstruksion i dy kabinave elektrike nr. 1 TMGJ, nr. 7 TK dhe zyra e lejeve tek HSH porta 3, të dëmtuara nga tërmeti 7,428,563 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje makina elektrike 14,000,000 Announced the Winner "TRADE-INVEST" 13,200,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Përditësimi i versionit të software të sistemit SCALA 250, sistemit operativ dhe hardware për DCS SCADA në HEC Koman 224,000,000 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Blerje Shtylla Druri dhe Beton/Arme 80,000,000 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Blerje MHC për APD-në 432,000,000 Re-Proclaimed Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan “Blerje toner dhe boje per vitin 2022” 1,388,399 Re-Proclaimed and Announced the Winner ERVIN LUZI 1,044,880.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje Rimorkiator, viti 2022 6,166,000 Announced the Winner Dritan Xheka 5,500,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje kancelari 3,574,000 Announced the Winner MARKETING & DISTRIBUTION 3,071,475.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore "Sektori Pastrimit, Blerje Karburant" 5,951,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres “Rikonstruksion i godinës në stacionin e pompimit Fushë-Krujë” 13,911,109 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Patos Blerje inerte 4,013,670 Announced the Winner K.I.A. 2019 3,903,450.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje Koke kamioni per transport, viti 2022 7,050,000 Announced the Winner ZEQIRI SHPK 6,390,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove Blerje Hipoklorit Kalciumi dhe preparat per dezisektim dhe deratizim. 9,442,500 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore “KAMIONÇINE VETËSHKARKUESE” 1,325,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Blerje materiale Hidraulike per nevojat e Ujesjelles Kanalizime Elbasan 75,000,000 Announced Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Shpenzime për Flight Check 12,966,667 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster Materiale per mirembajtjen e rrjetit hidraulik 1,499,492 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Reachstacker (Automekanizem Stivues per kontenieret)” 65,460,000 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Shërbim i sigurimit të jetës së punonjësve, sigurim shëndeti nga aksidentet në punë 20,883,330 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Akt ekspertizë për sheshet dhe kalatat 7,808,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Shërbim interneti pë UKT sh.a” 4,003,700 Announced the Winner ABISSNET 2,408,182.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Blerje transformatore fuqie nga 250kV-630kV me tension primar 6kV dhe 10kV 112,440,000 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Blerje transformatore fuqie nga 50kV-160kV me tension primar 6kV dhe 10kV 85,506,667 Announced Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Pjese kembimi +Riparim sherbime mjeteve 1,577,200 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan “Furnizim Vendosje Pjese kembimi per automjetet e shoqerise” 15,953,008 Announced the Winner AUTO KRASNIQI shpk 14,770,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data