Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i Terminalit te udhëtarëve Sarande

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Porti Detar Sarande
Procuring Authority / Buyer
Tender object Rikonstruksioni i Terminalit te udhëtarëve Sarande
Reference No. REF-43505-09-27-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8 087 385,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 30-09-2022
Last date of Submitted Documents 12-10-2022
Tender Held Date 12-10-2022
No. of Bidders 4
Bidders 1. NEAL-86
2. JODY-KOMPANY
3. TEA-D
4. ASI-2A CO
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ASI-2A CO
 • The winning bid ALL without vat 7 653 113,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4(katër) muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. NEAL-86, per arsye:
  -Nuk ploteson kerkesat per kualifikim ne baze te ligjit nr 162/2020 “Per prokurimin Publik1”, neni 77, pika 4, pasi nga dokumentacioni i paraqitur per objektin “Rikonstruksion i Vatres se Kultures Dhrovjan ”, i paraqitur ne SPE, nuk mund te provojne qe kane nje nivel te mjaftueshem pervoje, qe te vertetohet nga referenca te pershtatshme nga kontrata te zbatuara ne te shkuaren, per punimet speciale te ndertimit, te kategorise “N.S-3 Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues)”.
  -Nuk ploteson kerkesat per kualifikim ne baze te ligjit Nr.162/2020 “Per prokurimin Publik1 ”, Nenit 77, pika 4, dhe Neni 92, pika 4, pasi nga dokumentacioni i paraqitur ne SPE, me qellim plotesimin e kriterit te veçante 2.3.1, Punime te ngjashme, te DST-ës, nuk mund te provoje qe ka nje nivel te mjaftueshem pervoje dhe besueshmerie ne realizimin me cilesi te zërit kryesor te preventivit me mbi 50% te totalit, “Zëvëndësimi i eskalatorit”, të preventivit te kerkuar nga AK dhe te ofertuar nga vet operatori ekonomik, ku per këtë zë qellimish eshte kerkuar disponimi i licencës NS-3, e cila sipas VKM Nr.42 date 19.01.2008, e ndryshuar VKM Nr.534 dt.25.07.2019, “N.S-3 Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues) pershkruhet: “Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve transportuese, ashensorë, shkallë të lëvizshme, ngritëse dhe të transportit, komplet dhe të lidhur me çdo punim murature plotësuese ose ndihmëse që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme”.

  2. JODY-KOMPANY, per arsye:
  -Nuk ploteson kerkesat per kualifikim ne baze te ligjit nr 162/2020 “Per prokurimin Publik1”, neni 77, pika 4, pasi nga dokumentacioni i paraqitur per objektin “Rikonstruksion i Vatres se Kultures Dhrovjan ”, i paraqitur ne SPE, nuk mund te provojne qe kane nje nivel te mjaftueshem pervoje, qe te vertetohet nga referenca te pershtatshme nga kontrata te zbatuara ne te shkuaren, per punimet speciale te ndertimit, te kategorise “N.S-3 Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues)”.
  -Nuk ploteson kerkesat per kualifikim ne baze te ligjit Nr.162/2020 “Per prokurimin Publik1”, Nenit 77, pika 4, dhe Neni 92, pika 4, pasi nga dokumentacioni i paraqitur ne SPE, me qellim plotesimin e kriterit te veçante 2.3.1, Punime te ngjashme, te DST-ës, nuk mund te provoje qe ka nje nivel te mjaftueshem pervoje dhe besueshmerie ne realizimin me cilesi te zërit kryesor te preventivit me mbi 50% te totalit, “Zëvëndësimi i eskalatorit”, të preventivit te kerkuar nga AK dhe te ofertuar nga vet operatori ekonomik, ku per këtë zë qellimish eshte kerkuar disponimi i licencës NS-3, e cila sipas VKM Nr.42 date 19.01.2008, e ndryshuar VKM Nr.534 dt.25.07.2019, “N.S-3 Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues) pershkruhet: “Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve transportuese, ashensorë, shkallë të lëvizshme, ngritëse dhe të transportit, komplet dhe të lidhur me çdo punim murature plotësuese ose ndihmëse që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme”.

  3. TEA-D, per arsye:
  -Nuk ploteson kerkesat per kualifikim ne baze te ligjit nr 162/2020 “Per prokurimin Publik1”, neni 77, pika 4, pasi nga dokumentacioni i paraqitur per objektin “Rikonstruksion i ambjenteve te brendshme dhe te jashtme (sisteme hidrosanitare, sisteme elektrike, dyer, dritare, suvatime, lyerje) shkolla dhe kopshte”, i paraqitur ne SPE, nuk mund te provojne qe kane nje nivel te mjaftueshem pervoje, qe te vertetohet nga referenca te pershtatshme nga kontrata te zbatuara ne te shkuaren, per punimet speciale te ndertimit, te kategorise “N.S-3 Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues)”.
  -Nuk ploteson kerkesat per kualifikim ne baze te ligjit Nr.162/2020 “Per prokurimin Publik1”, Nenit 77, pika 4, dhe Neni 92, pika 4, pasi nga dokumentacioni i paraqitur ne SPE, me qellim plotesimin e kriterit te veçante 2.3.1, Punime te ngjashme, te DST-ës, nuk mund te provoje qe ka nje nivel te mjaftueshem pervoje dhe besueshmerie ne realizimin me cilesi te zërit kryesor te preventivit me mbi 50% te totalit, “Zëvëndësimi i eskalatorit”, të preventivit te kerkuar nga AK dhe te ofertuar nga vet operatori ekonomik, ku per këtë zë qëllimisht eshte kerkuar disponimi i licencës NS-3, e cila sipas VKM Nr.42 date 19.01.2008, e ndryshuar VKM Nr.534 dt.25.07.2019, “N.S-3 Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues) pershkruhet: “Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve transportuese, ashensorë, shkallë të lëvizshme, ngritëse dhe të transportit, komplet dhe të lidhur me çdo punim murature plotësuese ose ndihmëse që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme”.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ASI-2A CO viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ASI-2A CO viti 2014
  Monitor treasury transaction for ASI-2A CO viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ASI-2A CO viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Procesverbal" Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim "

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data