Open Procurement Albania

Materiale të rrjetit semaforik

Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane
Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Tender object Materiale të rrjetit semaforik
Reference No. REF-35493-07-05-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 24 130 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 06-07-2022
Last date of Submitted Documents 29-07-2022
Tender Held Date 29-07-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1. I.D.K - KONSTRUKSION shpk
2. MADEKONST shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • IDK – Konstruksion
 • The winning bid ALL without vat 24 079 500,00
  Bidder Announcement date 18-08-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 28895400
  Contract date 08-09-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas kërkesës, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. MADEKONST shpk, për këto arsye:
  - Nuk përmbush pikën 2.1 gërma a) TË KRITEREVE TË VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT ku parashikohet se: “1. Ofertuesi duhet të paraqesë: . Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8; pasi nuk ka paraqitur asnje dokument per permbushjen e kësaj pike.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 146 datë 24 Tetor 2022

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data