Open Procurement Albania

Blerje vaj, graso

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer ECO-ELB sh.a
Procuring Authority / Buyer ECO-ELB sh.a
Tender object Blerje vaj, graso
Reference No. REF-62629-03-16-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 294 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 17-03-2023
Last date of Submitted Documents 27-03-2023
Tender Held Date 27-03-2023
No. of Bidders 4
Bidders 1.“EXIMOIL” SH.A.
2.“ELBA-OIL 2015 SHA” SH.A.
3.“Energy & Air” SH.P.K.
4.“B&A-02” SH.A.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • EXIMOIL
 • The winning bid ALL without vat 1 670 000,00
  Bidder Announcement date 02-05-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2004000
  Contract date 11-05-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga momenti i lidhjes së kontratës brenda 15 ditëve
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“Energy & Air” SH.P.K., per arsye:
  - nuk përmbush kriteret pikën 2.2 të D.S.T Kapacitetin ekonomik dhe financiar, pika b.
  - nuk ka paraqitur një vertetim që ka paguar taksat dhe tarifat vendore për vitin 2022(këstet e matuaruara) si dhe në formularin përmbledhës të vetdeklarimit nuk ka dhënë asnjë koment mbi përmbushjen e këtij kriteri.
  - në ekstaktin historik të paraqitur, objekti i aktivitetit nuk përcakton asnjë veprimtari mbi tregtimin, Import – Eksport apo tregtim me shumicë apo pakicë i naftës, gazit apo nënprodukteve të tyre, përpunimin e nënprodukteve gjysmëproduketve të naftës dhe vajrave lubrifikantë.

  ''B&A-02'' SH.A. , per arsye:
  - nuk përmbush pikën 2.3.3 të D.S.T ku siguracioni i mjetit ka skaduar më datën 23.02.2023 ndërkohë që data e hapjes së tenderit është 27.03.2023.
  Cancellation reason
  Additions Buletini i Lidhjes se Kontrates: Buletini Nr. 43 datë 15 Maj 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for EXIMOIL viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for EXIMOIL viti 2014
  Monitor treasury transaction for EXIMOIL viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for EXIMOIL viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data