Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
14 277 630 65,690,056,182 554 29,335,667,123 53,463,276,032

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Lezhë “HARTIMIN E PROJEKTIT TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/ PERSHATESE TE NEVOJSHME PER KTHIMIN E STRUKTURES SE OBJEKTEVE QE JANE KLASIFIKUAR SI OBJEKTE ME DEMTIME TE MEDHA STRUKTURORE OSE DEMTIME SHUME TE RENDA JOSTRUKTURORE NE BASHKINE LEZHE”. Programi i Rindertimit 11,823,500 Signed the Contract NET-GROUP 11,468,795.00
Local Unit Durrës Hartimi i studimprojektimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto - Romanos - Kënetë dhe sistemimi i rrjetit të ujrave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit. (Programi i Rindertimit) 87,006,741 Signed the Contract INVICTUS & ANGERBA & TOWER 82,145,534.00
Local Unit Kamëz Loti 9: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Ndertimi I Godines se Njesise Administrative Valias (Programi i Rindertimit) 1,977,514 Signed the Contract “HE&SK 11” shpk & “MCE “ shpk 1,574,531.00
Local Unit Kamëz Loti 4: Rikonstruksionin e shkolles se mesme “Ahmet Zogu”, (Programi i Rindertimit) 1,632,103 Signed the Contract NET-GROUP 1297787.40
Local Unit Kamëz Loti 1: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rindertimi i shkolles 9 vjeçare “Niko Hoxha” (Programi i Rindertimit) 1,863,361 Signed the Contract “HE&SK 11” shpk & “MCE “ shpk 1,483,164.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi I pedonales dhe rrugëve të brendshme të zonës për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona 5 Maji (Faza I) (Programi i Rindërtimit)
Signed the Contract “Infratech” Shpk & “Engineering Consulting Group” Shpk & “Arabel Studio”Shpk 3,342,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi I pedonales dhe rrugëve të brendshme të zonës për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona 5 Maji (Faza II). (Programi i Rindërtimit)
Signed the Contract “Infratech” Shpk & “Engineering Consulting Group” Shpk & “Arabel Studio”Shpk 2,920,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zonës për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona 5 Maji” (Faza 1)”. (Programi i Rindërtimit)
Signed the Contract “Instituti Dekliada - Alb” shpk & “Erald-G’’ shpk 4,427,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zonës për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona 5 Maji” (Faza 2)”. (Programi i Rindërtimit)
Signed the Contract NET-GROUP 4774421.52
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zonës për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona 5 Maji” (Faza 3). (Programi i Rindërtimit)
Signed the Contract “Instituti Dekliada - Alb” shpk & “Erald-G’’ shpk 4,551,000.00
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zonës për zhvillim Njësia Administrative 4 dhe 8, Zona “5 Maji” (Faza 3)” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract ''Alb-Building” shpk & “Rafin Company” shpk
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i rrugëve pedonales dhe rrugëve të brendshme të zones për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji” (Faza 2)” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Inerti” shpk & “Alesio-2014” shpk & “Ferro Beton & Construction Co” shpk 409,913,598.00
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zones për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji” (Faza 1) (Programi i Rindertimit) Signed the Contract Bami SHPK 401,662,141.00
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zones për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji” (Faza 2) (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Geci” shpk & “Shehu-2AB Konstruksion” shpk 407024967.30
Local Unit Durrës “Mbikqyrje, Riforcim godinë banimi rruga “Varoshi” nr.43, rruga “Kristo Sotiri” nr.55, rruga “Horizonti” nr.7, kod GIS 26082, 19070, 19056 (Programi i Rindertimit) 879,312 Signed the Contract ARKIMADE & SPAHERA 700,849.00
Local Unit Durrës “Mbikqyrje, Riforcim godine banimi 12 kate mbi tokë dhe një kat nentokë, rruga “Abdyl Ypi” nr.3, kod GIS 46” (Programi i Rindertimit) 2,663,280 Signed the Contract TAULANT SHPK 2,118,206.00
Local Unit Durrës “Mbikqyrje, Riforcim godine banimi 12 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Neki Libohova” nr.70 kod GIS 5061, 5063” (Programi i Rindertimit) 2,465,318 Signed the Contract G B Civil Engineering 1,970,990.00
Local Unit Kamëz Loti 7: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksionin e kopeshtit “Ahmet Zogu”, (Programi i Rindertimit) 688,914 Signed the Contract “HYDRO-ENG CONSULTING” sh.p.k 551875.22
Local Unit Durrës “Mbikqyrje, Riforcim godine banimi 12-13 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Jahja Ballhysa” nr.6, kod GIS 3092” (Programi i Rindertimit) 2,935,157 Signed the Contract NOVATECH STUDIO 2,345,061.00
Local Unit Durrës “Mbikqyrje, Riforcim godine banimi 10-11 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, Rruga “Neki Libohova” nr.15, Rruga “Abaz Celkupa” nr.26, kod GIS 24907, 24923” (Programi i Rindertimit) 1,199,580 Signed the Contract ERALD-G SHPK 946,892.00
Local Unit Kamëz Loti 8: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Ndertimi i çerdhes Valias ” (Programi i Rindertimit ) 914,020 Signed the Contract “HE&SK 11” shpk & “MCE “ shpk 724573.47
Local Unit Kamëz Loti 6: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksionin e kopeshtit “Kamza e Re” (Programi i Rindertimit) 418,925 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 334283.6
Local Unit Kamëz Loti 5: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksionin e shkolles 9 vjeçare “Kamza e Re” (Programi i Rindertimit) 872,213 Signed the Contract “LAND & CO” shpk & “DRICONS” shpk 731741.85
Local Unit Kamëz Loti 3: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksionin e shk.se mesme “Ibrahim Rugova”, (Programi i Rindertimit) 1,763,580 Signed the Contract NOVATECH STUDIO 1,402,563.00
Local Unit Kamëz Loti 2: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rindertimi i çerdhes “Kamzë (Programi i Rindertimit) 847,248 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 773,052.00
Local Unit Krujë ‘‘’Ndertimi i objektit te Polit te Ri Administrativ, Njesia Administrative Bubq Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit’’ (Programi i Rindertimit) 238,129,843 Signed the Contract Bami SHPK 237,995,994.00
Local Unit Kamëz Rikonstruksion i kopshtit "Zall Mner (Programi i Rindertimit) 71,400,000 Signed the Contract ALMO KONSTRUKSION SHPK-ULEZA NDERTIMI SHPK 70,900,000.00
Local Unit Lezhë Rikonstruksioni i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesat pallat, te prekura nga Termeti i dates 26.11.2019, ne Territorin e Bashkise Lezhe. (Loti II). (Programi i Rindertimit) 92,506,912 Signed the Contract “Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company” & “DESARET COMPANY” Shpk 92,410,112.00
Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres Mbikeqyrja e punimeve per "Godinen ne rrugen Jordan Misja, Tirane, ne kuader te procesit te rindertimit" (Programi i Rindertimit) 3,893,617 Signed the Contract TAULANT SHPK 3,504,000.00
Local Unit Durrës Riforcim godine banimi 12-13 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Jahja Ballhysa” nr.6, kod GIS 3092 (Programi i Rindertimit ) 247,212,772 Signed the Contract EURO-ALB Shpk & LLAZO Shpk & ED KONSTRUKSION Shpk 247,158,153.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data