Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
14 277 631 65,690,056,182 555 29,335,667,123 53,467,939,392

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Durrës Riforcimi pallateve me kod gis: 19063, 19053, 19057, riforcimi i banesave individuale në njësinë administrative Rrashbull të banorëve: Hasim Hasanllari, Lindita Rama, Meriman Peposhi, Mitat Hasanllari dhe riforcimi i banesave individuale në rajonin nr.6 të banorëve: Lindita Osmani, Florjan Ndreca (Programi i Rindertimit) 85,745,849 Signed the Contract Braka Construksion shpk & SARDO Shpk 85,307,800.00
Local Unit Kurbin Mbikqyrje punimesh për objektin: Rindërtimi i 225 banesave individuale në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit) 5,184,914 Signed the Contract “NATASHA MYRTAJ” P.F & “INSTITUTI DEKLIADA -ALB” SHPK 5,000,000.00
Local Unit Tiranë Kolaudimi i objekteve arsimore, në kuadër të rindërtimit (Programi i Rindertimit)
“Ndërtim i godinës TIP në RSU Nr.3 (4.)”
Signed the Contract “TESLA VIZION” shpk & “IMES -D " shpk 119,200.00
Local Unit Tiranë Kolaudimi i objekteve arsimore, në kuadër të rindërtimit (Programi i Rindertimit)
“Ndërtim i godinës TIP në RSU Nr.3 (5.)”
Signed the Contract “TESLA VIZION” shpk & “IMES -D " shpk 105,000.00
Local Unit Tiranë Kolaudimi i objekteve arsimore, në kuadër të rindërtimit (Programi i Rindertimit)
“Ndërtim i godinës TIP në RSU Nr.3 (7.)”
Signed the Contract “TESLA VIZION” shpk & “IMES -D " shpk 119,000.00
Local Unit Lezhë RINDERTIMI I “URES SE ZEZE” MBI LUMIN “DRIN” DHE REHABILITIMI I RRUGES “INXHINIER GJADRI”, LEZHE (Programi i Rindertimit) 290,013,771 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 285,604,492.00
Local Unit Lezhë “Riforcimi dhe Rikonstruksioni i Biblotekes "Gjergj Fishta" dhe Pallatit te Kultures "Dede Ndue Lazri", ne Bashkine Lezhe”.(Programi i Rindertimit) 241,578,098 Signed the Contract JUNIK SHPK 236,725,554.00
Local Unit Durrës REHABILITIMI I INFRASTRUKTURES SE RRJETIT NE ZONEN E PORTO ROMANOS-KËNETË DHE SISTEMIMIN E RRJETIT TË UJRAVE TË SHIUT NË ZONËN URBANE TË QYTETIT TË DURRËSIT FAZA I (Programi i Rindertimit) 1,972,599,359 Signed the Contract 2T SHPK & VELLEZERIT HYSA SHPK & ADRIATIK SHPK 1,970,730,718.00
Local Unit Mirditë Sherbimi i mbikqyerjes dhe kolaudimit ne punime rindertimi per "Rikonstruksion dhe riparim te ambjenteve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesa, (pallate) qyteti Reps", Bashkia Mirdite. (Programi i Rindertimit) 2,924,688 Re-Proclaimed and Announced the Winner “HYDRO-ENG CONSULTING”&”INVICTUS” shpk 2,346,313.00
Local Unit Kurbin Rindërtimi i 225 banesave individuale në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit.(Programi i Rindertimit) 517,362,444 Signed the Contract DION-AL 516,863,548.00
Local Unit Tiranë Kolaudimi i punimeve për objektin: “Hartim i projektit dhe zbatimit të punimeve për ndërtimin e godinës 15(seksioni 3)” në zonën zhvillimore “5 Maji”(Programi i Rindertimit) Signed the Contract “TESLA VIZION” shpk & “NET-GROUP” shpk 200,100.00
Local Unit Tiranë Kolaudimi i punimeve për objektin: “Hartim i projektit dhe zbatimit të punimeve për ndërtimin e godinës 15A/2” në zonën zhvillimore “5 Maji”.(Programi i Rindertimit) Signed the Contract “TESLA VIZION” shpk & “NET-GROUP” shpk 105,000.00
Local Unit Lezhë Sherbimi per mbikqyrjen e punimeve me objekt: "Riforcimi dhe Rikonstruksioni i Biblotekes Gjergj Fishta dhe Pallatit te Kultures "Dede Ndue Lazri, ne Bashkine Lezhe" (Programi i Rindertimit) 2,864,729 Cancelled Procurement
Local Unit Tiranë Kolaudimi i objekteve arsimore, në kuadër të rindërtimit (Programi i Rindertimit) 2,117,910 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë Kolaudimi i objekteve arsimore, në kuadër të rindërtimit (Programi i Rindertimit)
“Ndërtimi i ri i shkollës në rrugën Besim Daja”.
Announced the Winner “TESLA VIZION” shpk & “IMES -D " shpk 62,000
Local Unit Tiranë Kolaudimi i objekteve arsimore, në kuadër të rindërtimit (Programi i Rindertimit) “Ndërtim i godinës TIP në RSU Nr.3 (3)

2,117,910 Announced the Winner “TESLA VIZION” shpk & “IMES -D " shpk 109,000.00
Local Unit Mirditë Rikonstruksion dhe riparim i mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesa (pallate) ne Bashkine Mirdite (qyteti Reps). (Programi i Rindertimit) Announced the Winner “Liqeni VII”shpk & “KTHELLA” shpk 184,001,854.00
Local Unit Vorë Rindertimi i kopshtit publik, Bashkia Vore (Programi i Rindertimit) 88,433,787 Signed the Contract “ERGI” shpk & “Egeu Stone” shpk & “AEPA GRUP” 85,364,002.00
Local Unit Tiranë Për shembjen e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) të pabanueshme, të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 dhe transportimin e materialeve të dala nga shembja e tyre në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) 18,054,108 Announced the Winner
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve “Për shembjen e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) të pabanueshme, të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 dhe transportimin e materialeve të dala nga shembja e tyre në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) 257,451 Announced the Winner
Local Unit Lezhë Rindertimi i Njesive Individuale te banimit, ne Bashkine Lezhe. (Programi i Rindertimit) 88,933,510 Signed the Contract “KLAJDI CONSTRUCTION” Shpk & “JUNIK” Shpk 88,855,210.00
Local Unit Kurbin Prishja e detyruar e njësive individuale të banimit të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit) 43,634,849 Re-Proclaimed and Signed the Contract COMPANY RIVIERA 2008 SHPK 43,334,814.00
Local Unit Kurbin Mbikqyrje punimesh për objektin: “Prishja e detyruar e njësive individuale të banimit të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit) 337,079 Signed the Contract ARENA MK 330,000.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Pezë -Helmës” (Programi i Rindërtimit). Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 4,022,540.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
Pajisje për kuzhinën dhe lavanderinë, ”Qendra Sociale “Të qëndrojmë së bashku”, me fond limit 950000 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 939,000.00
Local Unit Tiranë Kolaudimi për punimet e infrastrukturës dhe ndërtesave publike në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit) 24,260,499 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë Kolaudimi i punimeve për objektin: “Hartim i projektit dhe zbatimit të punimeve për ndërtimin e godinës 19 në zonën zhvillimore “5 Maji”.(Programi i Rindertimit) Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë Kolaudimi për punimet e infrastrukturës dhe ndërtesave publike në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit)

Kolaudimi i punimeve për objektin “Hartimi i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 12 (Seksioni B) në zonën zhvillimore “5 Maji”.
Njoftuar Fituesi Minikonkursi “Stateng”shpk & “HE & SK 11” shpk 150,000.00
Local Unit Tiranë Kolaudimi për punimet e infrastrukturës dhe ndërtesave publike në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit)

Kolaudimi i punimeve për objektin “Hartimi i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 21 në zonën zhvillimore “5 Maji”.
Njoftuar Fituesi Minikonkursi “Stateng”shpk & “HE & SK 11” shpk 150,000.00
Local Unit Tiranë Kolaudimi për punimet e infrastrukturës dhe ndërtesave publike në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit) 24,260,499 Njoftuar Fituesi Minikonkursi “Stateng”shpk & “HE & SK 11” shpk 130,000.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data