Open Procurement Albania

Mbikqyrje, Sistemimi i territorit, lirimi i sheshit dhe kthimin e sipërfaqes në kuotë për ndërtimin e 44(dyzet e katër) njësive indivduale të banimit në njësinë administrative Ishëm, Bashkia Durrës, (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object Mbikqyrje, Sistemimi i territorit, lirimi i sheshit dhe kthimin e sipërfaqes në kuotë për ndërtimin e 44(dyzet e katër) njësive indivduale të banimit në njësinë administrative Ishëm, Bashkia Durrës, (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-94796-05-06-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 210 906,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 07-05-2021
Last date of Submitted Documents 17-05-2021
Tender Held Date 17-05-2021
No. of Bidders
Bidders “Engineering Consulting Group’’
‘’HYDRO-ENG CONSULTING’’ & ‘’BN PROJECT’’
”INSTITUTI DEKLIADA-ALB’’
‘’INVICTUS’’
“M.A.K STUDIO” SHPK
“MAGING Studio & IMES-D” SHPK
“NET GROUP” shpk
“NOVATECH STUDIO’’ shpk
‘’K-SA’’ sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ‘’HYDRO-ENG CONSULTING’’ - ‘’BN PROJECT’’
 • The winning bid ALL without vat 1 103 590,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1103590
  Contract date 28-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. NOVATECH STUDIO, për këto arsye:
  - oferta ekonomike 1077566 lekë, është nën vlerën minimale të lejuar, sipas VKM nr.354 date 11.05.2016 "Për miratimin e manualit të tarifave per sherbime ne planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim”
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik “Engineering Consulting Group’’
  2. BOE ‘’HYDRO-ENG CONSULTING’’ & ‘’BN PROJECT’’
  3. Operatori Ekonomik ”INSTITUTI DEKLIADA-ALB’’
  4. Operatori Ekonomik ‘’INVICTUS’’
  5. Operatori Ekonomik “M.A.K STUDIO” SHPK
  6. BOE “ MAGING Studio & IMES-D” SHPK
  7. Operatori Ekonomik “NET GROUP” shpk
  8. Operatori Ekonomik “NOVATECH STUDIO’’ shpk
  9. Operatori Ekonomik ‘’K-SA’’ sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Engineering Consulting Group’’, Vlera 1109694 lekë pa TVSH
  2. BOE ‘’HYDRO-ENG CONSULTING’’ & ‘’BN PROJECT’’, Vlera: 1103590 lekë pa TVSH
  3. “NOVATECH STUDIO” sh.p.k, Vlera: 1077566 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-94796-05-06-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 96 datë 23 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 107 datë 8 Korrik 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data