Open Procurement Albania

Rindërtimi i godinës së Bashkisë Vorë (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Vorë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Vorë
Tender object Rindërtimi i godinës së Bashkisë Vorë (Programi i Rindërtimit).
Burimi i Financimit :Buxheti i Shtetit, Akorduar me VKM nr.236 datë 14.04.2021 Per perdorimin e fondit te rindertimit per financimin e rindertimit te godines se kopshtit publik dhe godines se Bashkise Vore, dhe caktimin e bashkise Vore si njesi zbatuese.
Reference No. REF-96091-05-20-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 618 868 546,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 21-05-2021
Last date of Submitted Documents 31-05-2021
Tender Held Date 31-05-2021
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Egeu Stone” shpk - “Boshjaku.B” shpk - “Pese Vellezerit”
 • The winning bid ALL without vat 615 559 502,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 738671402
  Contract date 16-07-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 16 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. 4- AM shpk, për këto arsye:
  - nuk eshte paraqitur prane Autoritrtin Kontraktor per dorezimin e ofertes ekonomike dhe as ne sistemin elektronik, per kte arsye eshte skualifikuar nga tenderi me objekt “Rindertimi i godines se Bashkise Vore”
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE “Egeu Stone” shpk & “Boshjaku.B” shpk & “Pese Vellezerit”
  2. BOE Bajrami N shpk &“Sterkaj” shpk
  3. Operatori Ekonomik 4- AM shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Egeu Stone” shpk & “Boshjaku.B” shpk & “Pese Vellezerit””, Vlera 615559502 lekë pa TVSH
  2. Bajrami N shpk &“Sterkaj” shpk, Vlera: 618553541 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Boshjaku.B” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Boshjaku.B” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Boshjaku.B” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Boshjaku.B” shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Vorë REF-96091-05-20-2021
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr. 78 datë 21 Maj 2021
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 108 datë 9 Korrik 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 116 datë 30 Korrik 2021
  VKM Nr. 236, datë 14.4.2021 - Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rindërtimit të Godinës së Kopshtit Publik dhe të Godinës së Bashkisë Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Bashkisë Vorë si Njësi Zbatuese

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data