Open Procurement Albania

Dhënie me qira, me konkurim publik, të tokës në pronësi të Bashkisë Kolonjë,për objektin: Ekonomia Pyjore- Orgockë, Zona kadastrale 2340,Nr. Pasurisë 865. Objekti i veprimtarisë - Vendosje kaminash për prodhim qymyr druri dhe eshkës së kovaçit, furrë gëlqereje, sheshe për depozitimin e përkohshëm të materialeve të ndryshme (pika transiti) etj. Çmimi dysheme i qirasë 250.000 Lekë/ha/Vit.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kolonjë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kolonjë
Tender object Dhënie me qira, me konkurim publik, të tokës në pronësi të Bashkisë Kolonjë,për objektin: Ekonomia Pyjore- Orgockë, Zona kadastrale 2340,Nr. Pasurisë 865. Objekti i veprimtarisë - Vendosje kaminash për prodhim qymyr druri dhe eshkës së kovaçit, furrë gëlqereje, sheshe për depozitimin e përkohshëm të materialeve të ndryshme (pika transiti) etj. Çmimi dysheme i qirasë 250.000 Lekë/ha/Vit. Afati i dhënies me qira të kësaj pasurie do të jetë 6 deri 10 vjet
Reference No. 1
Price Floor ALL 250 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 20-09-2021
Last date of Submitted Documents 01-10-2021
Tender Held Date 01-10-2021
No. of Bidders
Bidders 1. THAKA/G Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Thaka / G SHPK
 • The winning bid ALL without vat 251 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Thaka / G SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Thaka / G SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Thaka / G SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Thaka / G SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Buletini Nr. 140 datë 20 Shtator 2021
  Bidder Announcement Buletini Nr. 161 datë 8 Nëntor 2021
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data