Open Procurement Albania

Sigurimi i Aseteve

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres
Tender object Sigurimi i Aseteve
Reference No. REF-42403-09-20-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 15 800 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 22-09-2022
Last date of Submitted Documents 10-10-2022
Tender Held Date 10-10-2022
No. of Bidders 3
Bidders 1.Atlantik-Shoqeri Sigurimesh sh.a
2.ALBSIG sh.a
3.SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Atlantik - Shoqeri Sigurimesh
 • The winning bid ALL without vat 15 592 272,00
  Bidder Announcement date 25-10-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 15592272
  Contract date 15-11-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj nga dita e nesërme e punës pas nënshkrimit të planit të zbatimit të kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. ALBSIG sh.a, per arsye:
  - nuk ka paraqitur fatura tatimore per sherbimet e ngjashme te kryera gjate tre viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates ne nje vlere jo me te vogel se 40% e vleres se fondit limit te kesaj kontrate.( nuk ka plotesuar Pika 2.3. Aftesite Teknike dhe profesionale)

  2. SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a, per arsye:
  -nuk ka paraqitur Shtojcen 3 Sigurimi i ofertes.( nuk ka plotesuar Pika 1.a Kriteret e vecanta te kualifikimit)
  -per sherbimet e ngjashme nuk ka paraqitur fatura tatimore te plotesuara sipas legjislacionit ne fuqi te kryera gjate tre viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates ne nje vlere jo me te vogel se 40% e vleres se fondit limit te kesaj kontrate. ( nuk ka plotesuar Pika 2.3. Aftesite Teknike dhe profesionale )
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 164 datë 30 Nëntor 2022
  Procesverbal "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data