Open Procurement Albania

Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.1 dhe pallati nr.2 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kurbin
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kurbin
Tender object Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.1 dhe pallati nr.2 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-49534-11-10-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 327 568 006,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 11-11-2022
Last date of Submitted Documents 21-11-2022
Tender Held Date 21-11-2022
No. of Bidders 2
Bidders Lista e operatoreve ekonomike te kualifikuar ne perfundim te fazes se parë te procedures:
1. BOE “KUPA” SHPK & “EVEREST” SHPK.
2. BOE “ULZA” SHPK & “GJEOKONSULT & CO” SHPK.

Kane qene pjesemarres ne fazen tjeter te procedures këta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1. BOE “KUPA” SHPK & “EVEREST” SHPK, me vlere 326,668,000 leke dhe 100 pike
2. BOE “ULZA” SHPK &“GJEOKONSULT & CO” SHPK, me vlere 327,170,450 leke dhe 97.9 pike
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “KUPA“ Shpk - “EVEREST" Shpk
 • The winning bid ALL without vat 326 668 000,00
  Bidder Announcement date 20-03-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 326668000
  Contract date 19-04-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga momenti i lidhjes së kontratës.
  Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “KUPA“ Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “KUPA“ Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “KUPA“ Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “KUPA“ Shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “EVEREST" Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “EVEREST" Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “EVEREST" Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “EVEREST" Shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kurbin REF-49534-11-10-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Planvendosje Pallati 1 dhe 2
  Detyre Projektimi
  Formulari i Njoftimit te Fituesit
  Formulari i Lidhjes se Kontrates

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data