Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i Rruges Rrasë- Hysgjokaj,Pajalli, Beqiraj ,Gradisht”,(Faza e pare : Rikonstruksioni i Rruges Rrasë- Pajalli).

Procuring Authority / Buyer Local Unit Belsh
Procuring Authority / Buyer Bashkia Belsh
Tender object Rikonstruksioni i Rruges Rrasë- Hysgjokaj,Pajalli, Beqiraj ,Gradisht”,(Faza e pare : Rikonstruksioni i Rruges Rrasë- Pajalli).
Reference No. REF-50960-11-23-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 41 666 667,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-11-2022
Last date of Submitted Documents 27-12-2022
Tender Held Date 27-12-2022
No. of Bidders 17
Bidders 1. BOE “2 N” shpk
2. “MURATI” shpk
3. “COMPANY RIVIERA 2008” shpk
4. “NIKA” shpk
5. “B93 II “shpk
6. “VELLEZRIT HYSA” shpk
7. “DESARET COMPANY” sh.p.k
8. L.T.E CONSTUCTION” shpk
9. “INERTI” sh.p.k
10. “DON JURGE” sh.p.k
11. “ Shendelli” sh.p.k
12. “RROKU GUEST” sh.p.k
13. “Pepa Group “ sh.p.k
14. BOE “KURORA”sh.p.k & “VIANTE Konstruksion”
15. K.M.K sh.p.k
16. “ ZEQILLARI “sh.p.k
17. “SIRETA 2F” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 2 N shpk - INA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 27 671 948,00
  Bidder Announcement date 11-01-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 33206338
  Contract date 01-02-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj nga momenti i njoftimit te fillimit te punimeve.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. DON JURGE sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion e plote dhe te sakte ligjor per te deshmuar plotesimin e kerkesave per kualifikim te kerkuara sipas DST

  2. RROKU GUEST sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion e plote dhe te sakte ligjor per te deshmuar plotesimin e kerkesave per kualifikim te kerkuara sipas DST
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion e plote dhe te sakte per plotesimin e pikes 1.3.3
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion e plote dhe te sakte per plotesimin e pikes 2.3 Kapaciteti teknik:2.3.1 Sa i përket aftesise teknike dhe profesionale, Operatori Ekonomik duhet te permbushe kerkesat e meposhtme minimale te cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor pervoje e suksesshme .
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for INA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for INA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 12 datë 6 Shkurt 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Detaje te Sinjalistikes
  Azhornimi Topografik
  Profilet Terthore
  Profilet Gjatesore

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data