Open Procurement Albania

Rindërtimi i godinës së Ish-Prefekturës

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kavajë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kavaje
Tender object Rindërtimi i godinës së Ish-Prefekturës.(Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-51633-11-30-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 167 800 000,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 01-12-2022
Last date of Submitted Documents 12-12-2022
Tender Held Date 12-12-2022
No. of Bidders 2
Bidders Lista e operatoreve ekonomike te kualifikuar ne perfundim te fazes se pare:
1. BOE LLUCA shpk, Egland shpk ERGI shpk
2. "SHKELQIMI 07"

Kane qene pjesemarres ne fazen tjeter te procedures keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1. BOE LLUCA shpk, Egland shpk dhe ERGI shpk, me vlere 166,955,696 leke
2. "SHKELQIMI 07" shpk, me vlere 167,255,010
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • LLUCA shpk - Egland shpk - ERGI shpk
 • The winning bid ALL without vat 166 955 696,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 23-01-2023
  Contract date 166955696
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 Muaj
  Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar
  Nuk ka pasur ankesa.

  Cancellation reason
  Additions Vlera e lidhjes se kontrates eshte pa tvsh
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Egland shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Egland shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for Egland shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Egland shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ERGI shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ERGI shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for ERGI shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ERGI shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kavajë REF-51633-11-30-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 25 datë 16 Mars 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i lidhjes se Kontrates
  Projekti i Zbatimit, Relacioni Teknik i Mbrojtjes dhe Shpetimit nga Zjarri
  Horografia

  Akte nenligjore

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Ligj Nr. 97/2019 “Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data