Open Procurement Albania

Mbikqyrje e objektit “Shfrytëzimi inteligjent i energjisë (Projekti i efiçencës të energjisë)”

Procuring Authority / Buyer Local Unit Korçë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Korce
Tender object Mbikqyrje e objektit “Shfrytëzimi inteligjent i energjisë (Projekti i efiçencës të energjisë)”
Reference No. REF-53565-12-14-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 099 045,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-12-2022
Last date of Submitted Documents 27-12-2022
Tender Held Date 27-12-2022
No. of Bidders 9
Bidders 1. “ 4KPPF ” shpk,
2. “ DAAM ” shpk
3. “ Inday 18 ” shpk
4. “ GB CIVIL Engineering ”
5. “M.A.K Studio” shpk
6. “ Magna Charta ” shpk
7. “ Rean 95 ” shpk,
8. “ Novatech Studio ” shpk
9. “ Project Daluz 2019 ” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G B Civil Engineering
 • The winning bid ALL without vat 946 251,00
  Bidder Announcement date 12-01-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1135501
  Contract date 27-03-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve. Afati 6 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. 4KPPF shpk, per arsye:
  -Vlera e ofruar eshte me e ulet se vlera minimiale e lejuar ne baze te parashikimeve te VKM Nr 354 date 11.05.2016 Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim

  2.BOE DAAM shpk, & “ NET- Group shpk, per arsye:
  -Vlera e ofruar eshte me e ulet se vlera minimiale e lejuar ne baze te parashikimeve te VKM Nr 354 date 11.05.2016 Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikim territori, projektim,mbikqyrje dhe kolaudim

  3. Novatech Studio shpk, per arsye:
  -Vlera e ofruar eshte me e ulet se vlera minimiale e lejuar ne baze te parashikimeve te VKM Nr 354 date 11.05.2016 Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikim territori, projektim,mbikqyrje dhe kolaudim

  4. Project Daluz 2019 shpk, per arsye:
  -Nuk plotëson kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit,shtojca 8, kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale,sepse ka paraqitur kontrate qe nuk eshte e ngjashme me objektin e prokurimit dhe gjithashtu edhe vlera eshte me e vogel se ajo e kerkuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for G B Civil Engineering viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for G B Civil Engineering viti 2014
  Monitor treasury transaction for G B Civil Engineering viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for G B Civil Engineering viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 30 datë 3 Prill 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data