Open Procurement Albania

Rehabilitimi I rrjetit të Ujësjellësit, "Lagja Zallmner Kamez"

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a
Tender object Rehabilitimi I rrjetit të Ujësjellësit, "Lagja Zallmner Kamez"
Reference No. REF-67278-04-26-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 22 420 437,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 27-04-2023
Last date of Submitted Documents 12-05-2023
Tender Held Date 12-05-2023
No. of Bidders 2
Bidders 1. BOE "BRITANIA" sh.p.k , “ NDERTIMI Sh.p.k & NDREGJONI Sh.p.k
2. ARB & TRANS-2010 SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • "BRITANIA" sh.p.k - NDERTIMI Sh.p.k - NDREGJONI Sh.p.k
 • The winning bid ALL without vat 20 456 455,00
  Bidder Announcement date 02-06-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 24547746
  Contract date 16-06-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 60(gjashtëdhjetë) ditë nga data e lidhjes se kontrates
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem:
  1. ARB TRANS 2010 SHPK, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes
  -Nuk ka paraqitur si dokument licensen nga QKL Kodi III.2.B Grumbullim, Transportim, Ruajtje, e Mbetjeve Urbane
  -Nuk ploteson piken 2.3.11. te kerkesave te vecanta per kualifikim, pasi nuk disponon mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates
  -Nuk ploteson disa kerkesat e makinerive te nevojshme
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for NDREGJONI Sh.p.k viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI Sh.p.k viti 2014
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI Sh.p.k viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI Sh.p.k viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 61 datë 10 Korrik 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Project

  Rehabilitimi I rrjetit të Ujësjellësit, "Lagja Zallmner Kamez"

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
  Procuring Authority / Buyer Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a
  Tender object Rehabilitimi I rrjetit të Ujësjellësit, "Lagja Zallmner Kamez"
  Reference No. REF-62720-03-16-2023
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 22 420 437,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 17-03-2023
  Last date of Submitted Documents 06-04-2023
  Tender Held Date 06-04-2023
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 60(gjashtëdhjetë) ditë nga data e lidhjes se kontrates
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1 b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 36 datë 24 Prill 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data