Open Procurement Albania

Blerje materiale pastrimi dhe detergjentë

Procuring Authority / Buyer Local Unit Fier
Procuring Authority / Buyer Bashkia Fier
Tender object Blerje materiale pastrimi dhe detergjentë
Reference No. REF-67235-04-26-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 878 534,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-04-2023
Last date of Submitted Documents 08-05-2023
Tender Held Date 08-05-2023
No. of Bidders 8
Bidders 1. 4 S SHPK
2. ANBIM SHPK
3. ATLANTIK 3 SHPK
4. BESIM KAMBERI PF
5. BIOTEK SHPK
6. EURO MEGA 2010 SHPK
7. GET KLIN SHPK
8. MURATI D SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • EURO MEGA 2010
 • The winning bid ALL without vat 2 593 250,00
  Bidder Announcement date 12-09-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3111900
  Contract date 14-09-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Per Bashkine Fier, levrimi i mallit nga kontraktori do te behet jo me vone se 20 (njezete) ditë nga nënshkrimi i kontratës
  Per Qendren Ekonomike te Arsimit Fier afati i lëvrimit është nga nënshkrimi i kontrates deri më 31.12.2023 dhe mallrat do te levrohen sipas sipas grafikut te furnizimit.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa nga: EURO MEGA 2010 SHPK, me objekt : Shfuqizimi i vendimit te Komisionit te Vleresimit te Ofertave per skualifikimin e ofertes te paraqitur nga EURO MEGA 2010 SHPK

  Ka pasur ankesa nga: BESIM KAMBERI, me objekt : Shfuqizimi i vendimit te Komisionit te Vleresimit te Ofertave per kualifikimin e ofertave te paraqitura nga 4S SHPK, Murati D SHPK dhe Biotek

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. Get Klin, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit, sipas shtojces 8
  -Nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertes, sipas Shtojces 3

  2. ANBIM SHPK, per arsye:
  Ka paraqitur oferte ekonomike anomalisht te ulet
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for EURO MEGA 2010 viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for EURO MEGA 2010 viti 2014
  Monitor treasury transaction for EURO MEGA 2010 viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for EURO MEGA 2010 viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 80 datë 25 Shtator 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular Ankimimi Nr. 1330/2
  Formular Ankimimi Nr. 1331/3

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data