Open Procurement Albania

Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura - Loti 8 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 6620 (PU)”, Rinas-Tiranë

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura - Loti 8 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 6620 (PU)”, Rinas-Tiranë
Nr. Reference REF-87336-02-16-2021
Vlera / Fondi Limit 25 758 957,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 17-02-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 12-03-2021
Data e mbajtjes se tenderit 12-03-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues 1)“DION-AL” SHPK
2)“HOTEL COMFORT” SHPK
3)“Lartist” SHPK
4)“NIKA” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • NIKA
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 24 413 701,00
  Data e shpalljes se fituesit 12-04-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. Arsyeja e skualifikimit për “DION-AL” SHPK
  • Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, gërma dh) të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 7/1.

  2. Arsyeja e skualifikimit për “HOTEL COMFORT” SHPK
  • Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, gërma dh) të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 7/1.
  • Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, gërma e) të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
  • Ofertuesi nuk plotëson pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5 të seksionit 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë asnjë prej dokumenteve në përmushje të këtyre kritereve.
  • Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, seksioni 3.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se ka kapacitete ekonomik financiar sa shuma e loteve 2, 4, 5, 7 dhe 8 për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se mesatarja e xhiros së realizuar në tre vitet e fundit 2017, 2018, 2019 është me e vogël se 40% e vlerës së shumës së fondeve limit (loteve 2, 4, 5, 7 dhe 8) për të cilat ka ofertuar.
  • Ofertuesi nuk plotëson pikën 2, seksioni 3.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: 2017, 2018, 2019 të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.
  • Ofertuesi nuk plotëson pikën 4, seksioni 3.3, Kapaciteti teknik të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se ka kapacitete teknike në lidhje me numrin e personave të punësuar në sektorin e shërbimit të ushqimit sa shuma e loteve 2, 4, 5, 7 dhe 8 për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku.
  • Ofertuesi nuk plotëson pikat 1, 2 dhe 3 të seksionit 3.3, Kapaciteti teknik të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë asnjë prej dokumenteve në përmushje të këtyre kritereve.

  3. Arsyeja e skualifikimit për “Lartist” SHPK
  • Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentet e kërkuara në përmbushje të kritereve të kualifikimit, me përjashtim të ofertës ekonomike.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NIKA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NIKA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NIKA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NIKA viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-87336-02-16-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data