Open Procurement Albania

Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq-Lozhan i Ri-Strelcë

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq-Lozhan i Ri-Strelcë
Nr. Reference REF-24715-04-11-2022
Vlera / Fondi Limit 1 183 260 667,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 12-04-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 13-05-2022
Data e mbajtjes se tenderit 13-05-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues 1. BOE “ARIFAJ” SHPK & EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI
2. BOE “S I R E T A 2F” & “KUPA” SHPK & “KLAJGER KONSTRUKSION” SHPK
3. “PE - VLA - KU” SHPK
4. BOE “BE - IS” SHPK & “ERGI” SHPK & “VELLEZERIT HYSA” SHPK
5. “GJIKURIA” SHPK
6. “G.P.G. COMPANY” SHPK
7. “ALBAVIA” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • GJIKURIA SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1 164 381 419,00
  Data e shpalljes se fituesit 14-06-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 1397257703
  Data e lidhjes se kontrates 05-07-2022
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE “ARIFAJ” SHPK & EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI per arsye:
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik stafi teknik dhe profesional i deklaruar i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate (konkretisht, drejtuesi i projektit) në këtë procedurë prokurimi eshte i deklaruar në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor.
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin e mjeteve / pajisjeve / makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti, disa nga makineritë janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarde të Tenderit dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e Operatorit nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedura të shpallura fitues”.

  2. BOE “S I R E T A 2F” & “KUPA” SHPK & “KLAJGER KONSTRUKSION” SHPK per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme :
  a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.
  Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatoret ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
  Puna e ngjashme e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë nuk plotëson përqindjen pjesëmarrëse të secilit në këtë bashkim operatorësh.

  3. “PE - VLA - KU” SHPK per arsye:
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron vjetore për vitet financiare 2018, 2019, 2020, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që prokurohet (jo më e vogël se vlera e fondit limit).

  4. “G.P.G. COMPANY” SHPK per arsye:
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas përcaktimeve në DST.
  Stafi teknik dhe profesional i deklaruar i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate në këtë procedurë prokurimi janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor.
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin e mjeteve / pajisjeve / makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti disa nga makineritë janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarde të Tenderit, dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e Operatorit nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedura të shpallura fitues”.
  5. “ALBAVIA” SHPK per arsye:
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas përcaktimeve në DST.
  Stafi teknik dhe profesional i deklaruar i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate në këtë procedurë prokurimi janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor.
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin e mjeteve / pajisjeve / makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti disa nga makineritë janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarde të Tenderit dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e Operatorit nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedura të shpallura fitues”.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Raport Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 94 datë 12 Korrik 2022
  Anulimi i Tenderit

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data