Open Procurement Albania

Mirembajtje Rutine me Performance rruga Fier-BallshFratar + rruga Ballsh – Aranitas + rruga Metohasim – Kafaraj + rruga K/Rruga Nacionale-Bylis 63.3 km.

Autoritet Prokurues Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster
Institucioni Prokurues Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster
Objekti i Tenderit Mirembajtje Rutine me Performance rruga Fier-BallshFratar + rruga Ballsh – Aranitas + rruga Metohasim – Kafaraj + rruga K/Rruga Nacionale-Bylis 63.3 km.
Nr. Reference REF-73855-06-07-2018
Vlera / Fondi Limit 31 703 725,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 04-07-2018
Data e mbajtjes se tenderit 04-07-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues Don Jurge SHPK & Colombo SHPK
Caushi SHPK
Sark SHPK & Ardmir SHPK
Shendelli SHPK & Shkelqimi 07 SHPK
Beqiri SHPK
B93 II SHPK
Senka SHPK
Adem Pojani
Operator Ekonomik Kontraktues
 • DON JURGE - C O L O M B O
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 20 134 188,00
  Data e shpalljes se fituesit 21-11-2018
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 24161025
  Data e lidhjes se kontrates 26-11-2018
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Don Jurge “shpk &” Colombo” shpk ne daten 31.07.2018 prane A.K. Ka marrë përgjigje nga AK me shkresen nr.530 prot. në datë 07.08.2018 duke refuzuar ankesen.
  Ne daten 16.08.2018 Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Don Jurge” shpk & “Colombo”shpk ka paraqitur ankese prane KPP .Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin nr.731/2018 ka pranuar ankesen e ketij Bashkimi Operatoresh Ekonomik.
  AK ne baze te ketij vendimi anuloi vendimin e KVO mbi skualifikimin e ketij bashkimi operatoresh.
  KVO zbatoi vendimin nr.731/2018 te KPP duke kualifikuar dhe duke klasifikuar fitues bashkimin e operatoreve ekonomike “Don Jurge “shpk &” Colombo” shpk.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik Caushi shpk:
  Operatori ekonomik “Caushi shpk”, ka nderhyre ne preventivin e dhene si pjese e dokumenteve te tenderit, duke shtuar dhe mirembjatje dimerore.

  3. Bashkimi i Operatoreve ekonomik Sark shpk, & “Ardmir” shpk :
  Nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: Operatori ekonomik Ardmir shpk, pjese e ketij bashkimi, sipas kontrates se bashkepunimit ka marre persiper te kryej 30% te sherbimeve. Ne kundershtim me piken 2.3.12 te dokumenteve te tenderit ku percaktohet se ”Nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik...cdo anëtar i grupit, duhet të dorëzojë dokumentat e kerkuara, ne perpjestim dhe perputhje me punet e marrra perisper sipas marrevshjes se bashkepunimit”, ky operator nuk disponon kategorine perkatese ne licencen profesionale NP – 12/A Punime të inxhinierisë së mjedisit.

  4. Operatori ekonomik Beqiri shpk:
  Ne lidhje me deshmite per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik, per kapacitetin teknik “Autobitumatriçe”, në pronësi ose me qira, cope 1, ka paraqitur mjetin me targe AA792NI, ne lejen e qarkullimit te te cilit kodi i karrocerise eshte B2 (jo autobitumatrice). Ne foton e paraqitur nuk duket targa, cfare e ben te pamundur identifikimin e saj. Per kapacitetin teknik “Fabrike asfaltobetoni (QKL & Leje mjedisore) në pronësi / me qira ose kontrate furnizimi”, operatori ekonomik Beqiri shpk ka marre me qera impjantin nga subjekti “Spartaku shpk”, date 04.07.2018. Nga dokumentacioni i paraqitur nga subjekti “Don Jurge shpk” pjesemarres ne kete procedure, rezulton qe subjekti “Spartaku shpk”, date 06.07.2018, i ka nenshkruar ketij te fundit nje kontrate furnizimi, me afat 2 vjecar cfare verteton faktin qe kontratat jane fiktive dhe te pavlefshme.

  5.Operatori ekonomik Senka shpk:
  Operatori ekonomik “Senka shpk”, ka nderhyre ne preventivin e dhene si pjese e dokumenteve te tenderit, duke shtuar dhe mirembjatje dimerore, kjo ne kundershtim me to. Ka pasur ankese nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Don Jurge “shpk &” Colombo” shpk. Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin nr.731/2018 ka pranuar ankesen e ketij Bashkimi Operatoresh Ekonomik. AK ne baze te ketij vendimi anuloi vendimin e KVO mbi skualifikimin e ketij bashkimi operatoresh. KVO zbatoi vendimin nr.731/2018 te KPP duke kualifikuar dhe duke klasifikuar fitues bashkimin e operatoreve ekonomike “Don Jurge “shpk &” Colombo” shpk.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DON JURGE viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DON JURGE viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DON JURGE viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DON JURGE viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per C O L O M B O viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per C O L O M B O viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per C O L O M B O viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per C O L O M B O viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster REF-73855-06-07-2018
  Njoftimi i Tenderit Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Shpallja e Fituesit Nr.47 - Dt.26-11-2018
  Lidhja e Kontrates Nr.49 - Dt.11-12-2018
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data