Open Procurement Albania

“Ndërtim i nyjes Bërzhitë dhe rrugët lidhëse të autostradës Tiranë – Elbasan me komunën Bërzhitë dhe zonat përreth”

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit “Ndërtim i nyjes Bërzhitë dhe rrugët lidhëse të autostradës Tiranë – Elbasan me komunën Bërzhitë dhe zonat përreth”
Nr. Reference REF-64190-03-29-2023
Vlera / Fondi Limit 197 254 215,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 30-03-2023
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 14-04-2023
Data e mbajtjes se tenderit 14-04-2023
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1. BOE "SHKELQIMI 07" & “FLED” & “S&L STUDIO”
2. “PE - VLA - KU”
3. BOE “BE - IS SH.P.K” & “ ERGI” & “T & XH”
Operator Ekonomik Kontraktues
 • SHKELQIMI 07 - FLED - S&L STUDIO
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 166 320 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 28-04-2023
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 199584000
  Data e lidhjes se kontrates 12-07-2023
  Kohezgjatja e kontrates 15.5 Muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“PE - VLA - KU”, per arsye:
  - nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë dhe të plotë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të përcaktuara në DST, konkretisht :
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 1 (b) Sigurimin e Ofertës, sipas shtojcës 3.
  -Sigurimi i ofertës i paraqitur nga Operatori Ekonomik është i pavlefshëm pasi nuk i është drejtuar Autoritetit Kontraktor por një Institucioni tjetër.
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.6 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), sipas kërkesave të DST Nga Operatori Ekonomik nuk është paraqitur - 1 (një) inxhinier mekanik, pjesë e stafit mbështetës të kerkuar në pikën 2.3.6.
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve (Inxhinier Ndërtimi me eksperiencë) në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt dhe nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo të deklaruara në procedura të shpallura fituese. Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për drejtuesin teknik te punimeve inxhinieri i propozuar eshte i deklaruar në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor.

  2.BOE “BE - IS SH.P.K” & “ ERGI” & “T & XH” , per arsye:
  - Nuk kanë arritur të paraqesin dokumentacion të plotë dhe të saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të kërkuara në DST , konkretisht:
  - Nuk kanë plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:
  a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
  b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
  Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme. - Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatoret ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesmarje në bashkim, vendosin me marveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të permbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
  Nga operatori ekonomik konkretisht “T & XH” nuk është paraqitur asnjë punë e ngjashme me objektin që prokurohet si dhe me punimet që ka marrë përsipër të realizojë ( punimet e veprave të artit dhe drenzhimit, ndërtim ure).
  - Nuk kanë plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.6 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), sipas kërkesave të DST Nga Operatoret Ekonomik nuk është paraqitur - 1 (një) inxhinier mekanik, pjesë e stafit mbështetës të kërkuar në pikën 2.3.6.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED viti 2019-2020

 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 62 datë 17 Korrik 2023
  Anulimi i Tenderit
  Termat e References
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data