Open Procurement Albania

BOT Parkimi Nëntokësor në Parkun Rinia

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Objekti i Kontrates Koncesion i tipit BOT (ndërtimi, operim dhe transferim tek shteti) i Parkimi Nëntokësor në Parkun Rinia. Kapaciteti i parkingut 1 342 vende. Vlera e Investimit 1 973 932 800 (një miliard e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre milion e nëntëqind e tridhjetë e dy mijë e tetëqind) lekë. Koha e vënies në shfrytëzim të veprës (ndërtimi) 15 muaj. Kohëzgjatja e koncesionit 35 vite. Tarifë koncesionare që do të përfitohet nga Autoriteti Koncesionar Bashkia e Tiranës është 10% e fitimit. Tarifa parkimi janë ora e parë 120 lekë/ora; ora II-IV 50 lekë për çdo 30 minuta; Ora e IV – XII e parkimit 40 lekë për çdo 30 minuta. Biletë ditore 850 lekë, biletë nate nga ora 22 e mbrëmjes deri ora 7 e mëngjesit vlerë 500 lekë. Biletë mujore 12 000 lekë, biletë tremujore 34 000 lekë dhe biletë 6 mujore 60 000 lekë. Kritere të organizimit për kategori të veçanta: sigurohen 30 vende për automjete të invalidëve pa pagesë; 140 vende për institucione publike me tarifë mujore fikse 6 000 lekë, 160 vende për rezident me tarifë mujore 10 000 lekë dhe 73 vende për biznese me tarifë mujore 12 000 lekë. Nuk ka përcaktime të ofertës për Përputhshmërinë me Standarde Mjedisore.
Lloji i Procedures
Statusi i koncesionit Lidhur Kontrata
Kompania Koncesionare
 • L61719010E
 • "Tirana Parking"
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve
  Data e mbajtjes se koncesionit
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • K32022001U
 • T A I W A N SHPK
 • Kosto koncesionare 1,973,932,800.00
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 35
  Data e shpalljes se koncesionit 16-02-2009
  Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Buletini i Prokurimeve Publike Buletini APP Date 16.02.2009
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Vendimi i Këshillit të Ministrave, Nr.1181, Datë 23.07.2008 për “Përcaktimin e Autoritetit Kontraktues për Dhënien me Konçesion Vendor të Parkimit Nëntokësor në Parkun “Rinia”, Tiranë dhe miratimin e bonusit, në procedurën përzgjedhëse konkurruese që i jepet shoqërisë”
  Vendimi i Këshillit Bashkiak, Nr. 36, Datë 29.09.2008 për “Përcaktimin e formës së Dhënies me Konçesion të dy Parkimeve Nëntokësore në qytetin e Tiranës”
  Buletini i APP Date 16.02.2009, Shpallja e Fteses per Oferte
  Shkresë me Nr. Protokolli 4207, Datë 06.05.2009, të Kryetarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave , drejtuar shoqërisë T A I W A N SHPK, për njoftimin dhe klasifikimin e shoqërisë
  Raport Përmbledhës me Nr. Protokolli 4663, Datë 20.05.2009 mbi “Vlerësimin e Ofertave për Dhënien me Konçesion Vendor të Parkimit Nëntokësor në Parkun Rinia, Tiranë”
  Relacion mbi: “Miratimin e termave të Kontratës Konçesionare mbi Parkimin Nëntokësor në Parkun Rinia”, Datë 23.12.2015

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data