Open Procurement Albania

Dhënie me Koncesion për ndërtim Landfilli e Inceneratori dhe rehabilitim të Venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë

Autoritet Prokurues Ministria e Mjedisit
Objekti i Kontrates Dhënie me Koncesion për ndërtim Landfilli e Inceneratori dhe rehabilitim të Venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i koncesionit Njoftuar Fituesi
Dokumenta ne lidhje me fazen pergatitore dhe konsultimin publik Me datë 7 dhjetor 2016, Vendimi i këshillit të Ministrave vendosi: Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 25, të ligjit nr.125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mjedisit, Këshilli i Ministrave
1. Miratimin e bonusit prej 8 (tetë) % të pikëve, që i jepet shoqërisë “Integrated Energy B.V.”, sh.p.k., për rezultatin teknik dhe financiar në procedurën përzgjedhëse konkurruese për dhënien me koncesion të ndërtimit të landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimin e venddepozitimeve ekzistuese të Tiranës.
2.Ngarkohet Ministria e Mjedisit për zbatimin e këtij vendimi.
Kompania Koncesionare
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 12-06-2017
  Data e mbajtjes se koncesionit
  Nr. i Operatoreve Konkurues 1
  Operatore Konkurues 1."Integrated Energy B.V."

  Operatori ekonomik fitues eshte "Integrated Energy B.V." me vlere fituese 17,139,106,821 Leke pa TVSH.
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Kosto koncesionare
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet)
  Data e shpalljes se koncesionit 20-04-2017
  Oferta fituese Leke pa TVSH 17,139,106,821
  Data e shpalljes se fituesit 24-08-2017
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 30 vite
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Arsyeja e Anulimit
  Buletini i Prokurimeve Publike
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  VENDIMI I KESHILLIT TE MINISTRAVE
  Njoftimi i Kontrates
  Formulari i Njoftimit te Fituesit
  Shkresë për Ministrinë e Mjedisit me Numër Protokolli 4101/2, Date:01.09.2016.
  Dokumentat Standarte te Procedures
  Studim Fizibiliteti Zona e Trajtimit e mbetjeve Tirane - Z.T.M.T
  Formulari i Sigurimit te Kontrates (Aneks V)

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data