Open Procurement Albania

Koncesion/Partneritet Publik Privat (PBOTM) për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës në Zonën Tirana 1

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Objekti i Kontrates Projektim, Financim, Ndërtim, Mobilim, Mirëmbajte, Mbikëqyrje dhe Kolaudim e pesë objekteve arsimore në zonën nr 1 Bashkia e Tiranës. Kostoja e vlerësuar e projektit njëkohësisht fond limit për këtë tenderim është 1 940 859 276 ( një miliard e nëntëqind e dyzetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH.
Forma e kontratës: Koncesion/Partneritet Publik Privat (PBOTM).
Burimi i financimit : Bashkia Tiranë dhe Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë( Autoriteti Kontraktor).
Kohëzgjatja e kontratës PPP të Koncesionit do të jetë: 7(shtatë) vite e 18 (tetëmbëdhjetë ) muaj.
Për Zonën Tirana 1 janë parashikuar gjithsej 5 shkolla. Autoriteti Kontraktor do të ofrojë një sipërfaqe prej 27 936 metra katrorë vendosur përkatësisht: Tre objekte arsimore janë vendosur në njësinë Administrative 11 dhe dy objekte arsimore në njësinë Administrative nr. 9.
Kompania Koncesionare që do të krijohet pas lidhjes së kontratës së Koncesionit do të shlyhet tërësisht (likuidohet) për totalin e shumës së investuar (shpenzuar) në një periudhë kohore prej 7 vitesh nga data e dorëzimit të objekteve duke i përllogaritur edhe një rimbursim për marzh fitimi në masën 6.28 % në vit. Koncesionari do të përballojë me të ardhurat e veta të gjithë investimin për projektimin ndërtimin mobilimin pajisjen me laboratorë, mirëmbajtjen, mbikëqyrjen dhe kolaudimin si dhe vënien në funksion të tyre.
Objektet arsimore duhet të ndërtohen si dhe të jenë funksionale në një afat kohor prej 18 (tetëmbëdhjetë) muaj nga data e lidhjes së kontratës.
Pas ndërtimit dhe vënies në funksion të objekteve arsimore , koncesionari/PPP do të mirëmbajë objektet për një periudhë 7 (shtatë) vjeçare.
Pas përfundimit të ndërtimit , Autoriteti Kontraktor do i paguajë koncesionarit/PPP një shumë të caktuar vjetore deri në përfundim të plotë të shumës së investuar.
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i koncesionit Njoftuar Fituesi
Kompania Koncesionare
 • L81729026T
 • Shoqëria Koncesionare Z.M.A
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 08-01-2018
  Data e mbajtjes se koncesionit 08-01-2018
  Nr. i Operatoreve Konkurues 4
  Operatore Konkurues 1.“SENKA” shpk
  2. “FILIPPETI s.p.a”
  3.“Bruçi” shpk
  4.“AGI KONS” shpk & “MET ENGENEERING” shpk & “ZENIT&CO” shpk
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • K21622001M-L52025007R-K61731002D
 • “AGI KONS” shpk (K21622001M) & “MET ENGENEERING” shpk(L52025007R) & “ZENIT&CO” shpk (K61731002D)
 • Kosto koncesionare 1,940,859,276.00
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 7(shtatë) vite e 18 (tetëmbëdhjetë ) muaj.
  Data e shpalljes se koncesionit 03-11-2017
  Oferta fituese Leke pa TVSH 1,600,860,000
  Data e shpalljes se fituesit 15-02-2018
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Buletini i Prokurimeve Publike
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Njoftimi i kontratës së koncesionit
  Dokumentat Standarde të Koncesionit
  Studim fizibiliteti
  Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 81, datë 26.07.2017
  Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 353, datë 19.4.2017
  Shtojce per shtyrje afati Zona 1
  Shtojce per korrigjim lapsusi Zona 1
  Formulari i Njoftimit te Fituesit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data