Open Procurement Albania

Ofrim i setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, furnizim me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Kontrates Procedura e koncesionit/partneritetit publik privat për: Dhënie me koncesion/ppp "Për shërbime të integruara për ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve biologjike dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale". * Vlera totale e projektit është e paparashikueshme për shkak të ndryshimit të sasisë së shërbimit në varësi të kërkesave.
Kompania Koncesionare
 • L51910021C
 • SaniService
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-03-2015
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Kosto koncesionare 9,657,000,000.00
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 10
  Data e shpalljes se koncesionit 16-02-2015
  Operatore Konkurues Action Laundry SHPK & S.S.I. SHPK & Mario Gugliemo SHPK & Brema Ambiente SHPK - SO.GE.SI. S.r.l. - Biometric Albania - O.E.S. Distrimed - Investital Llc. & Servizi Italia S.p.a.& Tecnosanimed & U.Jet S.r.l.
  Buletini i Prokurimeve Publike Buletini APP Datë 16.02.2015   
  Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 28-09-2015
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates 10-12-2015
  Kohezgjatja e kontrates 120 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa
  Komisioni i Prokurimit Publik me Vendimin nr.621/3/2015 ka vendosur heqjen e pezullimit për procedurën me objekt "Për shërbime të integruara për ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve biologjike dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale"
  Janë s`kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  O.ES. Distrimed
  Biometric Albania
  So.Ge.Si Spa Sogesi
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Nuk kanë paraqitur ofertë
  Arsyeja e Anulimit
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Ftesë për ofertë
  Njoftimi i fituesit
  Njoftimi i lidhjes së kontratës
  Procesverbal i Themelimit
  Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Dhënies së Konçensionit(Partneritetit Publik Privat)
  Statuti dhe akti i themelimit të SANISERVICE

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.