Open Procurement Albania

Lista e Operatoreve Ekonomik Kontraktues

Nipt i Kompanise Operator Ekonomik Kontraktues
26736 KEYMEN ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
453007 PFIZER OVERSEAS LLC
66254302 Pfizer export bv
99363280-K92403020S POLYECO S.A. & POLYECO ALBANIA
ch66016990061 GAVI Alliance
HumanVaccine Human Vaccine LLC
J61805006W IMI PHARMA SHPK
J61805519O DIMEX
J61810511V ALBEL SA
J61811001M RO-AL SHPK
J61813041E VITAL Z & D SHPK
J61813529P Kastrati SHPK
J61813529P-K21711502V KASTRATI SHPK & KASTRATI GROUP SHA
J61814009W INA SHPK
J61814028F MEGAPHARMA SHPK
J61814028F-J61825037N Megapharma SHPK - Fufarma SHA
J61814028F-J61825037N-K91530017T Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK
J61814028F-J62903750A-K62202046U MEGAPHARMA SHPK - Pegasus SHPK - DELTA PHARMA - AL SHPK
J61814028F-J81624501L LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK
J61814028F-K01515004T MEGAPHARMA shpk & EDNA - FARMA shpk
J61814028F-K01515004T-J91419001U MEGAPHARMA shpk & EDNA - FARMA shpk & REJSI FARMA shpk
J61814028F-K04005044L-K53717806Q MEGAPHARMA shpk & E v i t a shpk & ALBANIA NEW FARM shpk
J61814028F-K21405001N MEGAPHARMA shpk & FLORFARMA shpk
J61814028F-K21405001N-K22305002U MEGAPHARMA shpk & FLORFARMA shpk & CFO PHARMA shpk
J61814028F-K41420001V MEGAPHARMA shpk & MEDICAMENTA SHPK
J61814028F-K41420001V-J81624501L MEGAPHARMA shpk & MEDICAMENTA shpk & LEKLI shpk
J61814028F-K41420001V-K01515004T MEGAPHARMA shpk & M E D I C A M E N T A shpk & EDNA - FARMA shpk
J61814028F-K51612031J "MEGAPHARMA" & T R I M E D
J61814028F-K53717806Q MEGAPHARMA SHPK & ALBANIA NEW PHARM SHPK
J61814028F-K53717806Q-K22305002U MEGAPHARMA shpk & ALBANIA NEW FARM shpk & CFO PHARMA shpk
J61814028F-K53717806Q-K62202046U MEGAPHARMA shpk & ALBANIA NEW FARM shpk & DELTA PHARMA - AL shpk
J61814028F-K62202046U-K51612031J MEGAPHARMA & DELTA PHARMA - AL & T R I M E D shpk
J61814028F-K62202046U-K91530017T Megapharm - DELTA PHARMA - AL- Incomed
J61814028F-K62202046U-L31714005J MEGAPHARMA shpk & DELTA PHARMA - AL shpk & E v i t a shpk
J61814028F-K91530017T-K21405001N MEGAPHARMA shpk & INCOMED shpk & FLORFARMA shpk
J61814028F-L31714005J-J81624501L MEGAPHARMA shpk & E v i t a shpk & LEKLI shpk
J61814094W ONE ALBANIA
J61817045K KADIU SHPK
J61817047D BNT Electronics SHPK
J61817070O S.S.X SHPK
J61820021C INFOSOFT SYSTEMS
J61821503Q ARVI
J61824051U Kanani SHPK
J61824053N ALBTELECOM SHA
J61825037N FUFARMA SHA
J61825037N-J71315004T FUFARMA SHPK & VINIPHARMA SHPK
J61826043Q KREYZA & DM SHPK
J61826144H EURODENTA SHPK
J61826501C BUNA  SHPK
J61827062E Biometric Albania SHPK
J61827062E-J62009007F BIOMETRIC ALBANIA SHPK & MONTAL SHPK
J61827062E-K21511002I Biometric Albania SHPK - ALMEDICAL SHPK
J61827062E-K62220004U BIOMETRIC ALBANIA sh.p.k & GEN-ALB FARMA sh.p.k
J61828056L THEOS SHPK
J61901094G R & T
J61901194M COMFORT SHPK
J61901194M-K21804501E COMFORT SHPK - AURORA KONSTRUKSION SHPK
J61903071B LORENCO & CO SHPK
J61904098H IRIS SHPK
J61905015B GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
J61905015B-K78317002F GTS SHPK - MESSER ALBAGAZ SHPK
J61909018W Meni SHPK
J61909018W-J64103171M Meni SHPK&XHENGO SHPK
J61922018S FUSHA SHPK
J61924005U OLSONI SHPK
J62001503J ALBTOURS"D"-VAS tour operatore
J62009007F Montal SHPK
J62009007F-J61827062E MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK
J62009007F-K31520054N MONTAL - O.E.S DISTRIMED
J62027009T ILAR SHPK
J62028009B HASTOÇI SHPK
J62110001L T.T.A ALBA LAM
J62426002Q Infosoft Office SHPK
J62426002Q-K21605003M Infosoft Office SHPK&Interlogistic SHPK
J62903384G-K02727202O Blerimi Shpk & Bajrami N Shpk
J62903413B MODESTE
J62903456H Gjikuria SHPK
J62903456H-J64103808P Gjikuria SHPK - Arti SHPK
J62903508R-K13001010G B-93 & TOTILA
J62903750A Pegasus SHPK
J62903750A-K62202046U Pegasus SHPK - DELTA PHARMA - AL SHPK
J62903750A-K62220004U PEGASUS & GEN - ALB FARMA
J62903750A-L31714005J Pegasus SHPK - EVITA SHPK
J62904029O   SALTI-OIL SHPK
J62904100D ANTE-GROUP SHPK
J62904234Q MARSOK SHPK
J62904255P DELTA DENT
J63208420N ALSTEZO SHPK
J63229466K 2Z KONSTRUKSION SHPK
J63229466K-L51308006A “2Z KONSTRUKSION” shpk & “I.C.C GROUP” shpk
J63229466K-L51308006A-L96513208E 2Z KONSTRUKSION shpk & I.C.C GROUP shpk & VISCONS GROUP shpk
J64103054Q VASHTEMIA
J64103131H Shtypshkronja KOTTI SHPK
J64103171M XHENGO SHPK
J64103483H Sinani Trading  SHPK ( ish M B KURTI shpk)
J64103601Q AL-Dok SHPK
J64103631O LEKA SHPK
J64103631O-K02727229P LEKA SHPK & Ergi SHPK
J64103865K MANE/S
J64104124G Korsel SHPK
J66703049C ALB TIEFBAU
J66703076W KARL GEGA KONSTRUKSION
J66703076W-J76705049N KARL GEGA KONSTRUKSION - ALB - KONSTRUKSION
J66703117R KADIA
J66703306O AVDULI SHPK
J66703703O BLEDI - 2006
J66902008N ONI SHPK
J66902027T ERZENI/SH SHPK
J66915036O Rozafa-94 SHPK
J66915036O-K16530002U Rozafa-94 SHPK-Briela SHPK
J66915036O-K91413010N Rozafa-94 SHPK-Pastrime Silvio SHPK
J67117044Q ERXHEN SHPK
J67117044Q-K01529003M ERXHEN SHPK-SULOLLARI SHPK
J67902012U-K49322506W Ec Pro Partners & Klima Teknika TB2
J67902524E Serdado SHPK
J67902718S CURRI
J68007522L JUNIK SHPK
J68310708M STERKAJ
J68319509H N.S.S SHPK
J68423505V DAJANA SHPK
J69102312S-L12122013A "NDREKAJ" -ELEKTROSEK
J69303023D Kthella SHPK
J69303023D-J64103631O Kthella SHPK&LEKA SHPK
J71315004T VINIFARMA SHPK
J71315004T-K53717806Q-L31714005J VINIPHARMA SHPK & ALBANIA NEW FARM SHPK & EVITA SHPK
J71315004T-K91530017T-L31714005J Vinipharma shpk & Incomed shpk & Evita shpk
J71330002J KPL SHPK
J71424020D INTERMED SHPK
J71424020D-L31714005J INTERMED SHPK - EVITA SHPK
J71519004W MEDI-TEL SHPK
J71601012S NELSA SHPK
J71826003M FLONJA SHPK
J71907014E MURATI BA 
J71916003L-J63423410S ANADA & ELIRA
J72015003E TERMOMONT SHPK
J72124001N “Marketing & Distribution” shpk
J72603129H-J98624801V KOLOSEU & BEQIRI sh.p.k.
J73312230J MARLEN/E
J73312236L BIKADE SHPK
J73706808B HYSI SHPK
J74517205P ERALD
J76504013C M. LEZHA SHPK
J76705047U NIKA SHPK
J77304705D RADIKA
J77411203S DUKA SHPK
J78311921L EVEREST
J81503005U SHPIRAGU
J81615501M-J61905015B "HERA & ANDA" & GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
J81623005I ENVAL SHPK
J81624501L LEKLI SHPK
J81624501L-J61814028F LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK
J81624501L-K01515004T LEKLI - EDNA-FARMA
J81624501L-K41420001V LEKLI SHPK & MEDICAMENTA SHPK
J81624501L-K41420001V-J61814028F LEKLI shpk & M E D I C A M E N T A shpk & MEGAPHARMA shpk
J82019001J Shtëpia Botuese Shtypshkronja Morava SHPK
J82816201H FITORE SHPK
J82916411G ALKFARMA SHPK
J82916489E COLOMBO SHPK
J84003411K "Z D R A V A" SHPK
J86902812W SINANI SHPK
J88730334W LENI-ING
J88730334W-L12213005M LENI-ING &  INVICTUS
J91329003O SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP
J91419001U Rejsi FARMA SHPK
J91505006Q ALCANI SHPK
J91524502R ALBITAL - CANON
J91801003E ONUFRI SHPK
J91801004M “F.L.E.SH”
J91809007H SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
J91825003J ALB SHOP SHPK
J91909004J “C L A S S I C “ SHPK
J93610823R MEDFAU SHPK
J93711608Q REJ
J94808408R Eni L SHPK
J96822229J SHAGA SHPK
J97426216L TRIPTIK SHPK
K01417001C ABISSNET SHA
K01421002H MUCA
K01514009I FEDOS SHPK
K01515004T EDNA - FARMA SHPK
K01515004T-J61814028F MEGAPHARMA shpk & EDNA - FARMA shpk
K01515004T-J91419001U EDNA - FARMA & REJSI FARMA
K01515004T-K51612031J EDNA - FARMA & T R I M E D
K01515004T-K62202046U EDNA – FARMA SHPK & DELTA PHARMA - AL SHPK
K01515004T-K62202046U-L31714005J BOE EDNA - FARMA shpk & DELTA PHARMA - AL shpk & E v i t a shpk
K01515004T-L31714005J EDNA-FARMA - E v i t a
K01529003M SULOLLARI-KLIMA
K01529003M-J67117044Q SULOLLARI - ERXHEN
K01625002K START 2000 SHPK
K01725001F AGRI CONSTRUCTION SHPK
K01725001F-K51501008J AGRI CONSTRUCTION SHPK&SIRETA 2F SHPK
K01725001F-K51712017A AGRI CONSTRUCTION shpk & K A C D E D J A shpk
K01816001J DESARET COMPANY
K02017003I AURORA KONSTRUKSION
K02017003I-J64103171M AURORA KONSTRUKSION & XHENGO SHPK
K02022005D-K31514015J-J61817070O A-2000 SHPK&CULLHAJ SHPK&S.S.X SHPK
K02023001W ASG
K02212001T HOTEL - VICTORIA sh.p.k.
K02727202O “Bajrami-N” Shpk
K02727229P ERGI Shpk
K04814851T NEAL-86 SHPK
K07729920F CARA
K07924803N SHENDELLI SHPK
K08002506W FLORIFARMA SHPK
K11325002C NDERTIMI shpk
K11412010A IL-BANO
K11423005T PELIKANI SECURITY GROUP SHPK
K11501002D KRISTALINA K-H SHPK
K11507003S DAJTI PARK 2007
K11507003S-K17710805A DAJTI PARK 2007 & GLAVENICA
K11613005V RO. GAT SECURITY
K11715005L VODAFONE ALBANIA
K11807008V ” ATLANTIK” - Shoqeri sigurimesh
K11807008V-L21319037M Atlantik - Shoqeri Sigurimesh & Ansig
K12023001A KRIJON SHPK
K12023005J F.M.E.S. SHPK
K12128004G Laser Med SHPK
K12201002T “Intersig Vienna Insurance Group” sh.a
K12205001I AN&RA SHPK
K12205001I-K63029402A AN&RA SHPK - WCENTER SHPK
K12526207V “PISHA” SHPK
K12929401M Bylis Farma SHPK
K13001010G TOTILA SHPK
K13001010G-K61625001I TOTILA SHPK&ED KONSTRUKSION SHPK
K13001010G-L52125110A TOTILA SHPK#RAFIN COMPANY SHPK
K13001010G-L52125110A-K61625001I TOTILA & RAFIN COMPANY & ED KONSTRUKSION
K13001015A A.E.K Security SH.R.S.F.
K13112202Q EURO 2001 SHPK
K13120402W SARDO SHPK
K14117401B DELTA DONI
K16604709O ARIAN –A shpk
K16604717F TOP-OIL
K17301203G Fationi-2001 SHPK
K17614913O ERGES MAT SHPK
K17621104C FLED
K19303605O TREZHNJEVA SHPK
K19303613F HALILI 1 SHPK
K19303613F-K07924803N HALILI 1 SHPK & SHENDELLI SHPK
K21405001N FLORFARMA SHPK
K21405001N-K01515004T FLORFARMA SHPK&EDNA FARMA SHPK
K21405001N-K91726001T FLORFARMA SHPK & DNS MEDIKAL
K21511002I ALMEDICAL SHPK
K21622001M “AGI KONS” shpk
K21622001M-K71412003A Agi Kons shpk & BE-IS shpk
K21711502V Kastrati SHA
K21711502V-J61813529P Kastrati SHA - Kastrati SHPK
K21714001V BEOR SHPK
K21912001R Ilma SHPK
K22113002I Adi Professional
K22218003V ATLANTIK 3 SHPK
K22305002U CFO PHARMA 
K22305002U-K51612031J CFO PHARMA & T R I M E D
K23116602P EUROBETON SHPK
K23323401N MYRTO – SECURITY SHPK
K23711001K VASO-SECURITY SHPK
K24005001H GRAND KORCA - SHPK
K24010212N EUROPETROL DURRES ALBANIA
K24218401K LLAZO shpk
K26307202E AULONA –POL 1 SHPK
K26330201T NISATEL
K26330202E VALONA KONSTRUKSION
K26330202E-K31329048I "Valona Konstruksion” sh.p.k. & “Ndregjoni”
K26513468E RES-03 SHPK
K29009508I ANAKONDA SHPK
K31321008J KADRA SHPK
K31321510F "FJONA-2006"
K31329048I NDREGJONI SHPK
K31404040G-K23323401N  FLENA RB SHPK - MYRTO SECURITY SHPK
K31404135W Biochem Nrp SHPK
K31418036C INFOSOFT SOFTWARE DEVELOPER SHPK
K31420012M Devis SHPK
K31422029Q Nazeri 2000 SHPK
K31425013W NEZA SHPK
K31427035Q  Besnik Çera 
K31503045V Aldosch-Farma SHPK
K31510059D Sori-al SHPK
K31510153H GAMMA 
K31514015J CULLHAJ SHPK
K31515076S OKTAPUS SHPK
K31520054N OES Distrimed SHPK
K31520054N-J62009007F O.E.S DISTRIMED - MONTAL
K31520054N-K71718012P OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK
K31528061N AMADEUS TRAWELL AND TOURS
K31530040B EKILAB SHPK
K31610086D SAER MEDICAL SHPK
K31610086D-L42231011L SAER MEDICAL & HEALTH & LIGHT SHPK
K31611085A ODISEA TRAVEL & TOURS SHPK
K31707026S MANDI - 2K SHPK
K31722069H GRAPHIC LINE - 01 SHPK
K31812012H-L12227027U ATELIER 4 - ArchiMED S.P.S.
K31812012H-L12227027U-K61715024W Atelier 4 & Archimed SPS & KEJSI - 05
K31812012H-L41915003F “ATELIER 4” Shpk & “KKG- PROJECT” Shpk
K31812012H-L72023002P ATELIER 4 Sh.p.k & NET-GROUP Sh.p.k
K31813033L GECO 2003
K31929010K EUROGJICI SECURITY SHPK
K32312501J TEUTA PRINT SHPK
K32508611I FERIT MYFTARI
K32521213T ANDON ZHIDRO
K32528408H BOLV-OIL SHPK
K32624215H-K92506203M NAZMI IGRISHTA & FA&BI
K32710209L SANTI SHPK
K32712210C KUMRIA 1 SHPK
K32923007I LUAN KOKA
K33708632P ARTING SHPK
K33708883B-K36306522J BEKTASH MUHAMUÇI - KOSTANDIN GRAMOZI
K33713780T BARDHYL CAKE
K33721008C  EURO INFORM 
K33921021M Alben 2 Security SHPK
K33925036K Sotiraq Plasari
K33928041P ELIPS 94 SHPK
K33931040W GEA SHPK
K34004003T ALB-KORCA SHPK
K34004003T-K83926001F ALB KORCA 2002 & " VILDEV - CO "
K34406004D Kristina Beqirllari
K36306712O Bashkim Elezi
K36306748O ZIHNI GJURA
K36306751L Meribane Uka
K36306784K ERALD-G SHPK
K36306832L Lenije Zani
K36306869T HAIR ZHUPANI
K36308746I KEVENJO
K36310662R ARBËRIA security SHPK
K36310725T-L07317701I Sadik Hoxha & Lulzim Doci
K36519222Q SEMANI Security SHPK
K36519222Q-K26307202E SEMANI SECURITY & AULONA-POL-1
K36603503U Balili-Ko SHPK
K36603807B AL-MEXWOOD
K37408024K Vitor Deçaj
K37506670T Lulzim Hasballa
K37508289P SABETA SHPK
K37509982G RUÇI
K37513530U LINDA - 80 SHPK
K38708075S Sandër Biba
K38708223C Koço Xhani
K38709003E Minatori SHPK
K38709228B ANDROKLI MILO
K39003551E ANAKONDA SECURITY SHPK
K39003675K Nazmi Murataj
K39004002V ARBËRI -COMPANI
K41411014H-L32222023L-L32517203Q FOOD CATERING - HELIOS GASTRONOMI - Olta Sharra
K41420001V MEDICAMENTA SHPK
K41420001V-J61814028F M E D I C A M E N T A shpk & MEGAPHARMA shpk
K41420001V-J91419001U M E D I C A M E N T A & REJSI FARMA
K41420001V-J91419001U-K01515004T MEDICAMENTA SHPK - REJSI FARMA SHPK - EDNA FARMA SHPK
K41420001V-K01515004T M E D I C A M E N T A & EDNA - FARMA
K41420001V-K01515004T-K51612031J Medicamenta SHPK - Edna Farma SHPK - Trimed SHPK
K41420001V-K51612031J MEDICAMENTA SHPK - TRIMED SHPK
K41420001V-K53717806Q M E D I C A M E N T A shpk & ALBANIA NEW FARM SHPK shpk
K41420001V-L31714005J M E D I C A M E N T A shpk & E v i t a shpk
K41424040P "SAFE"
K41829010I ALBANIA MOTOR COMPANY
K41914024V BT Solutions
K41926801W EUROSIG SHA
K41926801W-J62006012D EUROSIG SHA & INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A.
K42003004T MURATI D SHPK
K42108801C ALB - SIGURACION
K42201801Q Sicred SHPK
K42611766Q  SOFIA MYFTARI 
K42701205E Rama Graf SHPK
K42701205E-K11501002D Rama Graf SHPK - KRISTALINA K-H SHPK
K42805402P SIDI GROUP
K43313402T POLSAIZ SHPK
K43407402P-L11704004S Kombi Invest & Alfa Cleaning
K43606401I I.XH.ISUFI SHPK
K46530201E Shabani 2002 SHPK
K46818025K Marku - N SHRSF
K46821002K MIRI SHPK
K47103804L VIANTE Konstruksion
K47129705F ALBIOLA.SH SHPK
K48021206L REGLI SHPK
K48130550S Iridiani&Kadeli SHPK
K49322506W KLIMA TEKNIKA TB2
K51407506E TEOREN
K51408501P MEKTRIN MOTORS SHPK
K51501008J SIRETA 2F SHPK
K51501008J-K51615512C SIRETA 2F SHPK & KUPA SHPK
K51521007J Dea Security SHPK
K51612031J TRIMED SHPK
K51612031J-J91419001U T R I M E D shpk & REJSI FARMA shpk
K51612031J-J91419001U-K21405001N-K01515004T T R I M E D shpk & REJSI FARMA shpk &FLORFARMA & EDNA - FARMA shpk
K51612031J-K01515004T T R I M E D Sh.p.k & DNA-FARMA Sh.p.k
K51612031J-K01515004T-K21405001N-J91419001U Trimed shpk & EDNA - FARMA shpk & FLORFARMA shpk & REJSI FARMA shpk
K51612031J-K62202046U-L31714005J T R I M E D shpk & DELTA PHARMA - AL shpk & E v i t a shpk
K51612031J-K91530017T T R I M E D & INCOMED
K51612031J-K91530017T-K01515004T T R I M E D shpk & INCOMED shpk & EDNA - FARMA shpk
K51612031J-K92317014S “T R I M E D” Shpk & “LAYO”Shpk
K51712017A K A C D E D J A
K51712017A-K33222403W K A C D E D J A & ALUERA
K51802003G S. A G SHPK
K52115005W Alfarmakos SHPK
K52214509N Vrana Security Group SHPK
K52531415H SARK SHPK
K52724404J Force Security 2004 SHPK
K53002402C ASI-2A CO
K53717806Q Albanian New Farm SHPK
K53717806Q-J61814028F ALBANIA NEW FARM shpk & MEGAPHARMA shpk
K54116604N GORA SHPK
K56410203K LAZAJ 2002 SHPK
K57022002R DENIS - SH SHPK
K57123001R Delia Impex SHPK
K57923807W ALTEC SHPK
K57923807W-K51712017A ALTEC SHPK - K A C D E D J A SHPK
K59418208E DOGEL SHPK
K61516506H ALPEN PULITO
K61524007C MEGA STORE SHPK
K61617040L TAULANT SHPK
K61617040L-L01422017O-L52013020H-L21512022F Taulant SHPK- MAK SHPK & Dricons SHPK& Infraconsult SHPK
K61617040L-L57129604Q "TAULANT" SHPK & HMK - Consulting
K61617040L-L57129604Q-L01422017O-L52013020H-L21512022F Taulant SHPK- HMK-Consulting SHPK- MAK SHPK & Dricons SHPK& Infraconsult SHPK
K61617040L-L57129604Q-L01717030C-L01422017O-L52013020H-L21512022F Taulant SHPK- HMK-Consulting SHPK- Novatech Studio SHPK- MAK SHPK & Dricons SHPK & Infraconsult SHPK
K61625001I ED KONSTRUKSION SHPK
K61625001I-J61812013R ED KONSTRUKSION SHPK & ALBA KONSTRUKSION
K61628006R FIRDEUS SECURITY SHPK
K62121038G AGS SHPK
K62202046U DELTA PHARMA - AL SHPK
K62212030P SALTON
K62220004U Gen-Alb Farma SHPK
K62220004U-J93610823R Gen-Alb Farma SHPK & MEDFAU SHPK
K62320011G MELA.
K62420006T HYUNDAI AUTO ALBANIA
K62623401B-K72627402H BETON E G FIER&BOSHNJAKU B
K62713404B A G A -1
K63029402A WCENTER SHPK
K63121801C Genius SHPK
K63709601R Entela Haxhillari
K63813001E Korca Gaz ShA
K64010617M GENCI IDRIZI
K64112603J ADA-CO SHPK
K66501203P Velaj SHPK
K66607001U Palma Construction
K66607001U  Palma Costruction SHPK
K66613402N KRAL SHPK
K66613407H EURO-ALB
K66801001T-K76911001E GEGA CENTER GKG - GENKLAUDIS SH.A
K67120001D AUTOELITE SHPK
K67908306C LLESHI-06 
K67917301H DION-AL
K67917301H-J71916003L DION-AL & ANADA
K68121808W SHKELQIMI 07
K71401004W KEVIN CONSTRUKSION SHPK
K71407001F T B S 96 SHPK
K71412003A BE-IS SHPK
K71420004C ''K.A.E.XH.'' SH.P.K.
K71420004C-J69102207W K.A.E.XH. - AD - STAR
K71617011W EXPLORER TRAVEL & TOURS
K71630026T C.C.S. OFFICE
K71707007Q ERVIN LUZI
K71718012P EUROMED shpk
K71718012P-K31520054N EUROMED SHPK & OES DISTRIMED SHPK
K71718012P-K62220004U Euromed & Gen-Alb Farma SHPK
K71718012P-K92201080V EUROMED SHPK & Farma Net Albania SHPK
K71804011J ERDIS 
K71820009I LEON KONSTRUKSION SHPK
K71829801O GECI SHPK
K71903025A OPTIMA COMMUNICATION sh.p.k
K71910001M-J68007522L A.I.A & JUNIK
K72002014B OKTAPUS 1 SECURITY SHRSF
K72002014B-K32710209L OKTAPUS 1 SECURITY SHRSF - SANTI SHRSF
K72117028D ALES SHPK
K72217015V Global security SHPK
K72218022J M.C Catering SHPK
K72228008B Pharma One SHPK
K72411002M Euroteam SHPK
K72429007E HYSI-2 F
K72429007E-K61625001I “HYSI- 2 F" & ED KONSTRUKSION”
K72806612T Shtypshkronja ARGJIRO SHPK
K73312401J-J63229466K BEGA-07 SHPK & 2Z KONSTRUKSION SHPK
K74010001O MEHMET SHEME & NIKOLLA SHEME
K74702801U ELNADO SHPK
K74714401K ELEZAJ SHPK
K76926201W ANDI HAMO
K77217701L SNAJPER SECURITY  SHPK
K77524909Q VLLAZNIA NDERTIM I.S
K77929501l LEKA 2007 SHPK
K78317002F MESSER ALBAGAZ SHPK
K81309058M DIAMANT PLUS SH.P.K.
K81323024G SWISSMED SHPK
K81324039M UNIVERS PROMOTIONS
K81325001B IMPACT
K81503063B IT Gjergji Kompjuter
K81716011V COMPANY RIVIERA 2008
K81716011V-K01725001F COMPANY RIVIERA 2008 & AGRI CONSTRUCTION SHPK
K81716011V-K51712017A COMPANY RIVIERA 2008 Shpk & K A C D E D J A Shpk
K81721022P-K91628001D VLER-INVEST & INFRATECH
K81818009A  MAJ-ALB
K81901011V OMEGA OPTIKAL
K81917006T LEL-Medical
K82111002E LURA SECURITY SHPK
K82111002E-L02004016V Lura Security SHPK - Internacional Security SHPK
K82206013U CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA
K82231003A ANI - print SHPK
K82318007Q “Tirana Auto” sh.p.k
K83103001E T&T BETON
K83115601I Andrea Caca
K83308601C TAULANT SHPK
K83410201O BAHITI-G SHPK
K83724602K Arjana Gora
K83725201G KAJMAKU
K83926001F-K34004003T " VILDEV - CO " & ALB KORCA 2002
K86313203C ALIRAJ & K sh.p.k.
K86313203C-J67902928O Aliraj & K shpk & Ulza shpk
K86618008S ALBAPHOTO SHPK
K86624201E “Lux Project” shpk
K88010301S SILVER SHPK
K88304501J KULD
K88811402P GEJMS
K89105501K ALVORA
K91306035G  JUPITER GROUP 
K91315005H Fatos Lashi (Egian)
K91326028I ALKO-IMPEX General Construcion SHPK
K91329017I GREEMED SHPK
K91413010N Pastrime Silvio SHPK
K91425009A Dorina Karaiskaj
K91517011V Bolt SHPK
K91530005T FBD SHPK
K91530017T INCOMED SHPK
K91530017T-J61825037N-K92201080V INCOMED shpk & FUFARMA sha & Farma Net Albania shpk
K91530017T-J71315004T INCOMED shpk & VINIPHARMA shpk
K91530017T-K01515004T-J61825037N-K21405001N INCOMED shpk & EDNA - FARMA shpk & FUFARMA sha & FLORFARMA
K91530017T-K21405001N INCOMED SHPK - FLORFARMA SHPK
K91530017T-K22305002U-K01515004T INCOMED shpk & CFO PHARMA shpk & EDNA - FARMA shpk
K91530017T-K51612031J INCOMED SHPK - TRIMED SHPK
K91530017T-K51612031J-J61814028F INCOMED shpk & T R I M E D shpk & MEGAPHARMA shpk
K91530017T-K51612031J-K01515004T INCOMED shpk & T R I M E D shpk & EDNA – FARMA shpk & MEGAPHARMA shpk
K91530017T-K51612031J-K01515004T-J61814028F INCOMED shpk & T R I M E D shpk & EDNA – FARMA shpk & MEGAPHARMA shpk
K91530017T-K51612031J-K91628009V-K01515004T-K41420001V INCOMED shpk &T R I M E D shpk &LUVIV shpk &EDNA - FARMA shpk &M E D I C A M E N T A shpk
K91530017T-K62202046U INCOMED SHPK & DELTA PHARMA - AL SHPK
K91530017T-K62202046U-K01515004T INCOMED shpk & DELTA PHARMA - AL shpk & EDNA - FARMA shpk
K91530017T-K92201080V INCOMED shpk & Farma Net Albania shpk
K91624505A EURO MEGA 2010
K91628001D Infratech SHPK
K91628001D-L01422017O-L52013020H-L21512022F Infratech SHPK- MAK SHPK & Dricons SHPK & Infraconsult SHPK
K91628009V “LUVIV” sh.p.k
K91712015L SUPERIOR KLIMA
K91728014O “TRESI-Farm” Sh.p.k
K91803020F FREDI ELECTRONIC
K91803020F-K51501008J “FREDI ELECTRONICS” Sh.p.k & SIRETA 2F Shpk
K91810005U Gjeokonsult & CO SHPK
K91920017E P.N.G SHPK
K92005016L 4 AM SHPK
K92006501A ERISONI COMPANY
K92201080V Farma Net Albania
K92201080V-K01514009I “Farma Net Albania” shpk & “FEDOS” Shpk
K92201080V-K01515004T FARMA NET ALBANIA shpk & EDNA - FARMA shpk
K92201080V-K21405001N Farma Net Albania & FLORFARMA SHPK
K92201080V-K71718012P Farma Net Albania SHPK & EUROMED SHPK
K92309026B HYMERI KLEEMANN
K92317014S-K51612031J Layo” SHPK & Trimed
K92317014S-L71614032H LAYO SHPK & Orthonet 360 SHPK
K92403020S POLYECO ALBANIA
K92506203M FA & BI SHPK
K92613601M Albert Golemi
K94010201F TONI-SECURITY SHPK
K94010201F-K31929010K-J68319509H TONI-SECURITY SHPK & EUROGJICI SECURITY SHPK & N.S.S SHPK
K94210401A AM - OIL
K94431401T “LALA COMPANY” SHPK
K96330701K Qanie Kica
K97730102T Blerina Sadiku
L01305031H AR & LO SHPK
L01305031H-K91425009A-K31611085A AR & LO SHPK - Dorina Karaiskaj - ODISEA TRAVEL & TOURS SHPK
L01314031G VILNIK MOTORS
L01320010O Buzi 2010 SHPK
L01325010Q “CLASS ASHENSOR” Sh.p.k
L01325010Q-L92202031A “CLASS ASHENSOR” shpk & “VERTIKUS” shpk
L01409015C Albanian Business Partner SHPK
L01422017O-L11511002I M.A.K Studio Sh.p.k & DEA-N CONSULTING STUDIO Sh.p.k
L01529009P OMEGA Farma Group SHPK
L01606034A PC STORE
L01627024F “DEAPRINT” sh.p.k
L01703501S UNIVERS SERVIS
L01714002F LINEAR SHPK
L01717030C NOVATECH STUDIO
L01906030A “ARKIMADE” shpk
L01914003T ARGENT DACI
L02004016V Internacional Security Albania SHPK
L02212005G DOPPLER -AL SHPK
L02212005G-J69102423Q Desaret SHPK & DOPPLER -AL SHPK
L02212005G-K01816001J DOPPLER -AL SHPK & DESARET COMPANY
L02212005G-L72213048B DOPPLER -AL & Etjen Canaj
L02928204T LOERMA
L03718001V Elson Zhurda
L06312701E AGIM HYSA
L06405203E Jonian Zaimi
L06621701M Shemsi Ngota
L07308203S Rajmonda Ceno SHPK
L07317701I Lulzim Doçi
L07601001K Valentina Tosuni
L07805502F CLIMACASA
L07805502F-J68007522L CLIMACASA shpk & JUNIK shpk
L07805502F-K48130519Q CLIMACASA & AL-TEK
L11312046V M E T A N I
L11328009F SOFT & SOLUTION SHPK
L11421506C Magic Elektrik sh.p.k
L11614001S Start Co SHPK
L11627001O  Alfred Bënja
L11827008H Arli Pharma shpk
L11923001D MEDSOLUTION-AL
L12107043O Peter FARMA SHPK
L12122013A ELEKTROSEK
L12205007L MAJN Sh.p.k
L12316016A PIK Creative
L12407012R Besnik Meçi
L12429502M REHA - ALBANIA
L12510413V RESULI SHPK
L13329201I ALBIENE SHPK
L13426006B NRG SHPK
L13523401T HAXHI SHAHU
L16325203K AUTOSPRINT ALBANIA SHPK
L19008502B HE & SK 11 SHPK
L21311040P-K81721022P-L57129604Q-K61617040L Tirana New Supervisor & VLER-INVEST - HMK - Consulting - TAULANT SHPK
L21318022G Ludri SHPK
L21319037M ANSIG
L21502014K MARSI & AL
L21508008T Winpharma
L21527009H HEST SHPK
L21717003H TOWER
L21809501H DOKSANI-G SHPK
L22103004V  A & A Pharma 
L22117021M Adel CO SHPK
L22203042N ATOM
L22203042N-K01514009I “ATOM”sh.p.k & “FEDOS” sh.p.k
L23028201S Nafire MOLLOHOLLI
L23123602F A-L SEKURITY SHPK
L23411201O Ardiana Sadiku
L24804601R IGMA SHPK
L26310701T AFRIM MURJA
L26310801C METEO
L26310801C-J61812013R-K07924803N METEO - ALBA KONSTRUKSION - Shendelli
L26310801C-K02727202O METEO SHPK & BAJRAMI N
L26310801C-L52125110A METEO Sh.p.k & RAFIN COMPANY Sh.p.k
L26603602S AUREL ZYRYKU SHPK
L26804206O GSM KLIMAIRE SHPK
L26804206O-J76418907K GSM KLIMAIRE - ARIFAJ
L27606201D-K11507003S GERTI-1987 sh.p.k & DAJTI PARK 2007 sh.p.k
L28029301Q V.A.L.E. RECYCLING
L28405201R Eglenti SHPK
L28405201R-K72218022J M.C.CATERING SHPK - Eglenti SHPK
L31505034R Paera SHPK
L31519018N Leksi Security SHPK
L31615017L 2 N
L31617003F A.SH. Engineering
L31617003F-L61614042N A.SH. Engineering & AGMA studio
L31714005J EVITA SHPK
L31714005J-J61814028F-K62202046U-K53717806Q-K01515004T E v i t a shpk & MEGAPHARMA shpk & DELTA PHARMA - AL shpk &ALBANIA NEW FARM shpk & EDNA - FARMA shpk
L31714005J-J62903750A EVITA & PEGASUS
L31714005J-J91419001U EVITA SHPK-REJSI FARMA SHPK
L31714005J-K53717806Q-K01515004T Evita shpk & Albania New Farm shpk & Edna shpk
L31714005J-K62202046U EVITA SHPK- DELTA PHARMA - AL SHPK
L32002002V Mirjan Niço
L32005501M 2AF ALBANIA GROUP
L32203009T MOTO-MANIA
L32222023L-L32517203Q HELIOS GASTRONOMI & Olta Sharra
L32320008H A&T SHA
L32402038K Akademia Shendetit Publik LABYRINTH
L32405034Q  SOKOL RROKAJ 
L32517203Q Olta Sharra
L32517203Q-K67917301H Olta SHARRA PF - DION-AL SHPK
L32622601G FLADY PETROLEUM
L32829201A Maliq Haka
L32829201A   Maliq Haka
L34012601L AIVINI
L34502602H ELIVERTA KAJACKA SHPK
L36308201D-L16325203K SALATAJ.GJ SHPK- AUTOSPRINT ALBANIA SHPK
L37201601O EGOIL SHPK
L41413021B NET ELECTRONICS
L41629009A CARPATHIA ALBANIA Sh.p.k
L41629010D Life
L41702003D R&S FARMA
L41707026U ARGUS POWER
L41823009V T&M CHEMICAL DISTRIBUTION SHPK
L41825004O D&J SHPK
L41915003F-L82322016N-M014811006D “KKG- PROJECT” Shpk & “LEAD CONSULTING” Shpk & “Ideal Design & Services” Shpk
L41915003F-M01811006D KKG PROJECT Shpk & IDEAL Design and Services Shpk
L41915013M 2A2F - L OIL
L42019004I ARKONSTUDIO SHPK
L42103023G BESIM KAMBERI
L42206505K SOLID GROUP 
L42215009L “PEPA GROUP GROUP” sh.p.k
L42231011L HEALTH & LIGHT ShPK
L42231011L-K31610086D HEALTH & LIGHT ShPK - SAER MEDICAL SHPK
L42314015H Tufik Kurti 
L42319006K “ Reivi” sh.p.k
L42403012A ARCHISPACE
L42416503E Beta 80 S.p.a. & Infoteam S.r.l & Realcom Sh.p.k
L42429004B SANITARY CLEANING SHPK
L42429004B-L03101801M-05649960829 SANITARY CLEANING SHPK&Mimoza deliu&A.G.L Landry srl
L42915002A Donald MOLISHTI
L42921001V Gentian Droboniku
L43724001J Ferat Balili
L43907002H SECURITY - KORCA SHPK
L44217001H " JOVAN FILO -GAS "
L46827004L-J76705047U Ndertuesi 2014 & Nika
L46827004L-K77524909Q NDERTUESI 2014 - UDHA
L47310205C Eriksen Petoshati
L48123301O S I T SECURITY SHPK
L49427001E ZEF BIBA
L49509301E Saimir Laci
L51327014R SPARKLE 32
L51510026H Marjana Beaj
L51511023L XPERT SYSTEMS
L51514004U NIRUPA
L51611004I Adenis Kastrati 
L51624501K Saimir Muka
L51706022H POWER INDUSTRIES
L51808027O ALAR FOOD & SERVICE
L51812001S ARABEL - STUDIO
L51812001S-L72023002P ARABEL - STUDIO & NET-GROUP
L51819005Q ALBDESIGN PSP SHPK
L52013020H DRICONS
L52020002V BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION
L52122014L Inpress
L52125110A-K31329048I Rafin Company shpk & Ndregjoni shpk
L52125110A-K77524909Q “RAFIN COMPANY” Shpk &“UDHA” Shpk
L52129030F AVNI HYSA
L52230020G DAS OIL
L5223513S "Clean City"sh.p.k
L52313007M HOREAL Expo Group 
L52317509J LORE MEDICAL GROUP
L52904201S UEVI-2015
L54015003I Aurela Qaja
L56615701K MEGA-PLAST-2L
L57129604Q HMK - Consulting
L57221209S-L57128218D Alma Durolli - GEO SUD SHPK
L57303211M STAR SECURITY Service
L57303211M-K26307202E STAR SECURITY &ServiceAULONA –POL 1 SHPK
L57303211M-K86513203I STAR SECURITY Service & STAR-07
L58318203G ORKA
L58415502E DIMENSION CONSTRUCTION
L59425303G "BUHOTI" 
L61306009P MEDIAL
L61312065J TIRANA TEKNOLOGJI
L61403048A TRIBAL Worldwide
L61411012R Intelligent Building Solution (I.B.S.)
L61411012R-J61901094G Intelligent Building Solution (I.B.S.) - R & T
L61424012N PHARMA PLUS
L61608005C Malvina Visoka
L61612033E  Erlind Asllani 
L61725018G SEAD-SGS
L61807036J KEVUÇI 
L61807037R CLEAN FAST
L61814009B ECO RICIKLIM
L61830027K ANRI ASHENSOR
L61912024O Zeqillari sh.p.k
L61918018A ABA COMERCIAL CLEANERS
L62030020B-L11614001S “Timak shpk & Start Co shpk
L62207036Q ATOMMED.AL
L62207041G G.M.K POWER GROUP
L62207041G-J61924002T G.M.K POWER GROUP&SHANSI INVEST
L62311016C Auto Manoku Servis
L62629204V SAM-ARS 2016
L63816203C 2 H 2016
L64425401K 4 S
L64704601S Selvije Abasllari
L64715601E IGLI PELLET
L67109401T Shkëlqim Kurti
L67619801Q ARENA MK
L67619801Q-J98624803O ARENA MK & ERSI/M
L67619801Q-K71606006A ARENA MK & INSTITUTI DEKLIADA-ALB shpk
L68330501A CORAL SHENGJINI 
L71312025F ALBANA KASMI
L71325019D INSIG SH.A
L71515507M PURA-MEDICAL
L71515507M-L28029301Q ECOMEDICA&V.A.L.E. RECYCLING
L71607034L KELVIN TRAVEL
L71614032H OrthoNet 360
L71614032H-K92317014S OrthoNet 360 SHPK & LAYO SHPK
L71619028E Olsi Motors
L71715003C EGIAN MED 
L71819032P EMC Group
L72023002P NET-GROUP Sh.p.k ( ish B-VAAL ENGINEERING)
L72120030I KLOSI-R COMPANY
L72203025F MARJO - MONDI 
L72203065K “MCE” Sh.p.k
L72308017T Melida Shaholli 
L79326502O NG STRUCTURES
L81315015O Civil Cons
L81315015O-L11807013M CIVIL CONS - C.E.C GROUP
L81406008M Marcel Feti
L81422033E Distributor of Medical Devices Group
L81426509M-J61807505I ERIL B&B & ADRIATIK
L81506043D INSTANT.AL shpk
L81512021D Aquarius Medical
L81527031Q Vilma Kadesha
L81604003O FalComX 
L81606007K-K32313001H AFA RENT A CAR SHPK & LIDER-AUTO FRANCE –AL SHPK
L81617504C IMI PHARMA Albania shpk
L81618008J ANBIM 
L81728013G SRP ALBANIAN ENGINEERING sh.p.k
L82001005A MSE
L82523203F ARTEO 2018
L82916601N MIFEEL 
L83118401M Nertil Shehaj 
L86322004V  Medical Distribution 
L87313401B Jimi 
L87708801M EB-2000
L87708801M-K53002402C EB-2000 - ASI-2A CO
L91322051A Aida Tiko
L91426009G EUROVIA shpknj 
L91610504O Indrit Xhumra 
L91612011A PARTNERS PHARMA
L91612011A-J61814028F-K41420001V-K01515004T-K51612031J PARTNERS PHARMA shpk & MEGAPHARMA shpk & M E D I C A M E N T A shpk & EDNA -FARMA shpk & T R I M E D shpk
L91612011A-K01515004T-K21405001N PARTNERS PHARMA shpk & EDNA - FARMA shpk & FLORFARMA shpk
L91612011A-K01515004T-L31714005J PARTNERS PHARMA shpk & EDNA - FARMA shpk & E v i t a shpk
L91806016Q NOVAAKTI
L92119028Q Fedos - Uppsala 
L92202031A VERTIKUS SHPK
L92207009A “ISOMETRIC” Shpk
L92230027U I.S.S (Integrated Smart Solutions) shpk
L92621601H-K92005016L ALGES KONSTRUKSION - 4 A-M
L96611004A BORIS 2019 
L96611004A-L46827004L BORIS 2019 sh.p.k. & NDERTUESI 2014 sh.p.k.
L97119401D Jueli 
M01403009V Juela Bakiasi 
M01406012K-K71420004C-J94808405Q IGROUP SH.P.K & K.A.E.XH. SH.P.K & SENKA SH.P.K
M01706003U “TIMAC” SHPK
M01804013U O3 LAB SHPK
M02403014N EKM Konstruksion & Teknologji sh.p.k
M12429007A “LAB CHEM DISTRIBUTION” shpk
M13601207S “SPLENDENT” sh.p.k
M21503014Q “AMAR 17” sh.p.k
M21808025T “Mediline” SHPK