Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
140 931 23615 105,888,144,597 17,837 81,718,513,047 62,891,878,007

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Shërbim lavanderie për Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza” 1,084,945,722 Rishpallur Prokurimi
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Blerje materiale për mjekim plagësh për Shërbimet e Kirurgjive (Kirurgji 1, 2 dhe Kirurgji rikostruktive) dhe Shërbimet e Ortopedive në SUT 5,474,366 Njoftuar Fituesi Gen-Alb Farma SHPK 5,379,800.00
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Sherbim i leximit primar të mamografive 5,100,000 Njoftuar Fituesi BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION 5,100,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Lot.1 “Mirëmbajtja e përqendruar “full risk” e disa pajisjeve mjekësore të prodhuesit Philips” 218,642,573 Shpallur Procedura
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Lot 2 “Mirëmbajtja e përqendruar “full risk” e disa pajisjeve mjekësore të prodhuesit Siemens” 176,290,621 Shpallur Procedura
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Lot 3 “Mirëmbajtja e përqendruar “full risk” e disa pajisjeve mjekësore të prodhuesit Toshiba” 17,848,912 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Blerje materiale Drug Eluting Ballon Catheter-Kateter Ballon i Medikuar” për një periudhë 24 mujore 3,933,475 Shpallur Procedura
Klinika Stomatologjike Universitare Tiranë Klinika Stomatologjike Universitare Tiranë “Blerje materiale stomatologjike per nevoja te KSU”per vitin 2023 9,999,998 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Trajtim dhe evadim i mbetjeve urbane per nje periudhe 24 mujore 4,424,380 Shpallur Procedura
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Spitali Universitar i Traumës “Riparim e mirëmbajtje sistemesh të ngrohje-ftohjeve” për Spitalin Universitar të Traumës” 2,481,520 Njoftuar Fituesi SULOLLARI-KLIMA 1,930,000.00
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut “Blerje Reagentë ABO dhe për sistemet RhD/K” - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një periudhë 12 mujore nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër 2,741,373 Njoftuar Fituesi Fedos - Uppsala  2,220,700.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Mbikqyrje punimesh per objektin: Rikonstruksion i Godinës së Poliklinikës Qëndrore Durrës 795,669 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier Materiale konsumi për shërbimin e imazherisë (filma, solucione...) 2,187,866 Njoftuar Fituesi SAER MEDICAL SHPK 1,920,000.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Lot 1: Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore 14,790,330 Njoftuar Fituesi BIOMETRIC ALBANIA SHPK & MONTAL SHPK 14,593,000.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Lot 2: Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale për nevoja spitalore 22,324,981 Njoftuar Fituesi OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK 22,275,986.00
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder Mirembjatje objektesh ndertimore 3,500,000 Shpallur Procedura
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder Mirembajtje Impianistike 2,333,333 Shpallur Procedura
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Bulqizë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Bulqizë "Blerje lende djegese biomase per ngrohje (pelet) per nevoja te Spitalit Bashkiak Bulqize per vitin 2023" 2,333,333 Njoftuar Fituesi IGLI PELLET 1,445,972.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Lot 1: MM1 - Materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja spitalore 20,384,290 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Lot 2: MM2- Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore 19,611,226 Shpallur Procedura
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Loti i parë: MM1 Materiale konsumi te pergjitshme per nevoja spitalore. 7,540,100 Shpallur Procedura
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Loti i dytë: MM2 Materiale konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore. 13,291,284 Shpallur Procedura
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Loti 1 Materiale per marrjen e gjakut. 4,790,372 Shpallur Procedura
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Loti 2 Materiale per marrjen e mostrave te anatomise patologjike 829,921 Shpallur Procedura
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Lot.1 “Kite, reagentë e aksesorë të tjerë të nevojshëm për testime në laboratorin e agjentëve infektivë” 94,816,500 Shpallur Procedura
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Lot.2 “Pllaka një përdorimëshe me reagent për përcaktimin e shpejtë të grupit ABO/RhD” 2,989,800 Shpallur Procedura
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Lot.3 “Solucione për cell counter dhe kuveta për hemoglobinometër” 1,432,950 Shpallur Procedura
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë “Shërbimi i trajtimit dhe asgjesimit të mbetjeve spitalore, për mbulimin e nevojave spitalore për një periudhë 36 mujore” 785,788,138 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Supervizim i Rikonstruksionit te Poliklinikes se Specialiteteve 1,585,357 Shpallur Procedura
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës “Furnizim me Protoksid azoti në SUT” 14,260,000 Shpallur Procedura

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.