Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
139 874 22386 96,469,786,981 17,010 67,934,157,228 50,080,409,465

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane BLERJE MATERIALE MJEKSORE 1,530,231 Njoftuar Fituesi EGIAN MED  1,398,711.00
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “SHËRBIM I AKOMODIMIT TË PERSONELIT TURK” 32,247,180 Njoftuar Fituesi 32,239,200.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës BLERJE MATERIALE PËR KIRURGJINË E KATARAKTËS PËR SPITALIN RAJONAL DURRËS-Marreveshje Kuader me nje operator ekonomik kur te gjitha kushtet jane te percaktuara me afat 12 muaj 5,449,853 Njoftuar Fituesi Gen-Alb Farma SHPK 5,391,760.00
Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 Blerje Kite, Reagente dhe materiale konsumi per laboratorin biokimik per aparatin Kenza 240 ISE/ ose ekuivalent i tij 2,605,150 Njoftuar Fituesi BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION 2,572,500.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Blerje detergjente dhe materiale pastrimi 2,612,254 Rishpallje e Anuluar
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Universiteti i Mjekësisë Tiranë Shërbim organizimi i ceremonisë së diplomimit të studentëve 3,100,000 Njoftuar Fituesi PIK Creative 3,057,850.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës ZEVENDESIM I RRJETIT TE UJIT 311,276 Rishpallur Prokurimi
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Blerje kancelarie per vitin 2022 5,661,566 Shpallur Procedura
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Drejtorine e Spitalit Rajonal, Shkodër 28,858,423 Shpallur Procedura
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Spitalin Rajonal Memorial, Fier 15,154,300 Shpallur Procedura
Qendra Shendetesore e Speciliteteve Nr.2 Qendra Shendetesore e Speciliteteve Nr.2 Loti 1 Blerje Kite Reagent dhe Materiale Konsumi per laboratorin per SAT-450, I-CHROMA READER, MAGLUM 800/dhe ose ekuivalentet e tyre 12,154,192 Shpallur Procedura
Qendra Shendetesore e Speciliteteve Nr.2 Qendra Shendetesore e Speciliteteve Nr.2 Loti 2 Blerje Kite Reagent dhe materiale konsumi per laboratorin 200,403 Shpallur Procedura
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti V. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza” me afat te marreveshjes kuadër 1 (një) vit 147,864,532 Njoftuar Fituesi
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 1 – “Furnizim Vendosje X-Ray Tube për Skaner CT Brightspeed 16 slice prodhues GE ose ekuivalent” për nevoja emergjente në Urgjencën Covid 6,846,666 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 2 – “Furnizim Vendosje modul detektori për pajisjen Skaner CT Lightspeed 64 slc prodhues GE ose ekuivalent” 4,696,666 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Blerje kite dhe reagentë për Shërbimin e Anatomi – Patologjisë, për mbulimin e nevojave për 12 muaj, - Lot 2: “Kite dhe Reagente për lmunohistokimi të përshtatshëm për Aparatin Ventana Benchmark XT ose ekuivalent”; 23,447,750 Shpallur Procedura
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Loti 4 Sutura Per Kardiokirugjine 20,733,000 Njoftuar Fituesi Montal SHPK
Instituti i Mjekesise Ligjore Instituti i Mjekesise Ligjore Blerje pajisje autopsie dhe laboratorike 3,333,000 Njoftuar Fituesi “ISOMETRIC” Shpk 3,294,400.00
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Blerje kite reagene per testimin me metoden NAT (perfshire venien ne perdorim te aparateve sipas specifikimeve teknike). 72,792,000 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan “Blerje tuba për marrjen e kampioneve të gjakut dhe materiale konsumi për laboratorin” 15,295,335 Shpallur Procedura
Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor “Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta SARS-Covid-2 për nevoja të NJVKSH-ve”, për një periudhë 12-mujore” 201,150,000 Njoftuar Fituesi SWISSMED SHPK 23,500,000.00
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Spitali Rajonal Durrës “Botime, printime dhe material shtypshkrimi për Spitalin Rajonal Durrës” 2,083,317 Shpallur Procedura
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë “Shërbim lyerjeje dhe mirëmbajtjeje ndërtesash” për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor, Korçë 10,485,927 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 5 “Pajisjet për infuzion” Lidhur Kontrata
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Loti 2 - Qarkullimi Ekstrakorporal 9,687,000 Njoftuar Fituesi Gen-Alb Farma SHPK 8,970,000.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Loti 3 - Materiale Per Terapine Intensive 5,332,200 Njoftuar Fituesi Farma Net Albania 5,273,000.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier Blerje protoksid azoti 2,538,000 Njoftuar Fituesi VITAL Z & D SHPK 2,538,000.00
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Lot.1 Kit/reagentë, materiale konsumi përpunim kite për manipulime në biologji molekulare (SARS-COVID 2) 1,259,975 Shpallur Procedura
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Lot 2: Materiale konsumi të përgjithshme për sektorin (SARS-COVID 2) 2,541,500 Shpallur Procedura
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Lot 3: Blerje Reagente dhe materiale konsumi për Ekstraktim me aparatin QIAsyphoni SP(SARS-COVID 2) 21,292,170 Shpallur Procedura

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.