Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
140 916 23110 100,781,600,023 17,543 80,354,912,553 61,366,548,976

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat Blerje paisje mjekësore për Bankën e Gjakut 11,926,033 Njoftuar Fituesi EUROMED SHPK 10,928,400.00
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë “Evadim, transport dhe trajtim i mbetjeve të rrezikshme spitalore” ne SUOGJ, “Mretëresha Geraldinë”. 7,884,000 Njoftuar Fituesi ECO RICIKLIM 5,518,800.00
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë LOT 3: “ Blerje reagente/terrene” 2,073,255 Njoftuar Fituesi KRIJON SHPK 1,558,000.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Loti i pare: Materiale mjekimi te pergjithshme per nevojat e Spitalit Korçe 2,480,850 Shpallur Procedura
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Loti i dyte: Materiale konsumi dhe kirurgjikale per nevojat e Spitalit Korçe 2,756,134 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Riparim i mamografise dixhitale 2,061,667 Shpallur Procedura
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Spitali Universitar i Traumës “Botime, printime dhe material shtypshkrimi për Spitalin Universitar të Traumës” 4,639,313 Shpallur Procedura
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Mirembajtje te pajisjeve mjekesore/Marreveshje Kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara, me afat 24 muaj - (Mirembajtje parandaluese dhe korrigjuese e pajisjeve Drager) 2,744,000 Njoftuar Fituesi MSE 2,058,308.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier Lot. 2 Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore (MM2) 1,299,365 Njoftuar Fituesi OES Distrimed SHPK 1,293,840.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Lot. 2 - “Set për përgatitjen për koronarografine angioplastike” 111,542,750 Njoftuar Fituesi MONTAL - O.E.S DISTRIMED 111,500,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Lot. 3 - “Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike” 279,147,800 Njoftuar Fituesi MONTAL - O.E.S DISTRIMED 278,627,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Lot. 6 “Stenta të medikuara” 103,707,450 Njoftuar Fituesi O.E.S DISTRIMED - MONTAL 103,612,740.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Lot. 7 “Drug-eluting stent for restenosis- stenta të medikuara për restenozë” 137,192,300 Njoftuar Fituesi O.E.S DISTRIMED - MONTAL 136,569,910.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Blerje materiale ortopedike dhe traumatologjike 16,666,460 Shpallur Procedura
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Lot 1 pjese kembimi dhe aksesore 4,044,160 Shpallur Procedura
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Lot 2 llampa halogjene - per llampe qemdrore te salles se op. 700,000 Shpallur Procedura
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Lot 3 doreza ultrasonike 1,812,000 Shpallur Procedura
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Lot 4 aksesor per aparat testi per degjimin 2,034,000 Shpallur Procedura
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Lot 5 sonde lineare, echo gjinekologjike 500,000 Shpallur Procedura
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Universiteti i Mjekësisë Tiranë Furnizim-vendosje kondicioner per njesite shpenzuese te Universitetit te Mjekesise, Tirane 7,479,462 Shpallur Procedura
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Riparim dhe vendosje te pjeseve te kembimit per automjetet e Fondit 2022 2,556,662 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Lot 1 Heparine calcium 150,995 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Lot 2 Betamethasone 24,531 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Lot 3 Acenocoumarol 58,350 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Lot 4 Pancreatin 171,108 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Lot 5 Gadoteric acid ( As meglumine salt) 1,003,230 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër Blerje materiale mjekimi per nevoja te Spitalit Rajonal Diber 2,206,200 Njoftuar Fituesi CARPATHIA ALBANIA Sh.p.k 2,206,000.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër Vendosje sistem kapot ne godin kryesore te Spitalit Rajonal Diber "Rrahim Xhika" 3,000,000 Njoftuar Fituesi NDREGJONI SHPK 2,900,000.00
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë Rikonstruksion i dhomave te Spitalit Rajonal Vlore 2,325,628 Shpallur Procedura
Qendra Shëndetësore Kamëz, Tiranë Qendra Shëndetësore Kamëz, Tiranë Blerje Autoanalizator Biokimik dhe Analizator Koagulimi 1,500,000 Shpallur Procedura

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.