Open Procurement Albania

Financimi, projektimi, rinovimi, pajisja, riorganizimi dhe funksionimi i Koncesionit/Partneritetit Publik Privat për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale, dhe atyre bashkiake të Sarandës e Lushnjës.

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Kontrates Financimi, projektimi, rinovimi, pajisja, riorganizimi dhe funksionimi i Koncesionit/Partneritetit Publik Privat për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale, dhe atyre bashkiake të Sarandës e Lushnjës. Burimi i Financimit të Projektit - Buxheti i shtetit nëpërmjet Spitaleve subjekt të kësaj kontrate. Nga Koncesionari nuk do të paguhet tarifë e koncesionit. Vlera e Kontratës (Projektit) llogaritur bazuar në mbështetjen financiare të parashikuar për gjithë kohëzgjatjen e kontratës është 13,005,966,000 lekë (trembëdhjetë miliardë e pesë milionë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) (pa TVSH). Në momentin e afatit të dorëzimit, ofertuesit paraqesin sigurimin e Ofertës (pra 2% e vlerës së përllogaritur të Projektit, të përcaktuar në shumën 260,119,320 ALL (dyqind e gjashtëdhjetë milion njëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e treqind e njëzet) e cila mund të konvertohet në Euro duke përdorur kursin e këmbimit ALL – EUR të publikuar nga Banka e Shqipërisë në datën e publikimit të njoftimit të kontratës.
LISTA E SPITALEVE
(1) Spitali Universitar “Nënë Tereza”,
(2) Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”,
(3) Spitali Universitar i Traumës,
(4) Spitali Universitar “Koço Gliozheni”,
(5) Spitali Universitar “Mbretëresha Geraldinë”,
(6) Spitali Rajonal Durrës,
(7) Spitali Rajonal Berat,
(8) Spitali Rajonal Fier,
(9) Spitali Rajonal Vlorë,
(10) Spitali Rajonal Shkodër,
(11) Spitali Rajonal Elbasan,
(12) Spitali Rajonal Korçë,
(13) Spitali Rajonal Gjirokastër,
(14) Spitali Rajonal Dibër,
15) Spitali Rajonal Kukës,
(16) Spitali Rajonal Lezhë,
(17) Spitali Lushnjë,
(18) Spitali Sarandë.
Kompania Koncesionare
 • L91923002T
 • LABORATORY NETWORKS
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 15-02-2017
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • K72202013A-323191106-27304774
 • Labopharma Sh.p.k & Exalab & AB Laboratory Solutions
 • Kosto koncesionare 13,005,966,000.00
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 10
  Data e shpalljes se koncesionit 22-12-2016
  Operatore Konkurues Acibadem Saglik Hizmetleri ve Ticaret A.S & Acibadem Labmed Saglik Hizmetleri A.S - American Hospital Sh.a - Biometric Albania Sh.p.k - Montal Sh.p.k - Genius Sh.p.k - Intermedica Center Sh.p.k (AL) & Bioiatriki (Biomedicine) Sh.a Greqi - Labopharma Sh.p.k (AL) & Exalab France & AB Laboratory Solutions B.V Hollandë - Fedos Sh.p.k - Krijon Sh.p.k
  Buletini i Prokurimeve Publike Formulari i njoftimit të kontratës, Sistemi i APP
  Oferta fituese Leke pa TVSH 4.80 % zbritje nga çmimi i listës së testeve
  Data e shpalljes se fituesit 24-04-2017
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Ankesa "Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s'kualifikuar operatorët si më poshtë, shoqëruar me arsyet përkatëse:
  OE: Fedos, Krijon, Montal, Biometric Albania, nuk kanë paraqitur ofertë financiare si dhe as dokumentet e kualifikimit të kërkuara në Dokumentet e Procedurës.
  OE: American Hospital Sh.a nuk u arrit ti lexohej oferta financiare (shtojca 1, si file i korruptuar) si dhe nuk ka paraqitur dokumentacion kualifikues lidhur me pikat QC2: Numri minimal i analizave vjetore, QC3: Akreditimi i analizave, QC4: Kriteret Financiare (i) dhe (ii), Pjesa II pika (i) - certifikatë e aksionerëve.., Pjesa II pika iv. - ekstrakt QKR.
  OE: Genius Sh.p.k ka paraqitur vetëm: certifikatë akreditimi, FormA1 të pa plotësuar, ekstrakte QKB,vërtetim tatime, sigurime shoqërore dhe xhiro vjetore, duke mos plotësuar pjesën tjetër të dokumentacionit të kërkuar si Kriteret e veçanta të Kualifikimit Shtojca 9/1, Shtojca 9 Pjesa II pikat (ii),(iii) etj."
  Arsyeja e Anulimit
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Njoftimi i Shpalljes se Kontrates se koncensionit per Sherbimin laboratorik
  Memorandum informacioni per PPP e laboratoreve ne Shqiperi
  Lista e pajisjeve te blera gjate 12 muajve te fundit (shqip-anglisht)
  Dokumentet e procedures konkuruese te PPP per ofrimin e sherbimit te laboratorit
  Formulari i njoftimit të fituesit per Koncesionin e Laboratorëve
  RAST STUDIMOR nga AIS - Mbi proçedurën për dhënien e koncesionit/partneritetit publik privat për ofrimin e shërbimit laboratorik të Spitaleve Universitare, rajonale dhe atyre bashkiake
  Case Study from AIS - On the concession/public private partnership for providing laboratory services to the university, regional and Local Hospitals procedure

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.