Open Procurement Albania

Rikonstruksion i ambienteve ku do të instalohen pajisjet që do të furnizohen nga kredia italiane e TRAUMËS-

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Institucion Kontraktues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i ambienteve ku do të instalohen pajisjet që do të furnizohen nga kredia italiane e TRAUMËS - vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit 2016 - investime*; (*viti 2016 fonde të çelura 5-000-000 me TVSH në favor të Aparatit të Ministrisë së Shëndetësisë)
Nr. Reference
Vlera / Fondi Limit 72 599 504,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 13-06-2016
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 04-07-2016
Data e mbajtjes se tenderit 04-07-2016
Nr. i Operatoreve Konkurues 8
Operatore Konkurues AGRI CONSTRUCTION SHPK&SIRETA 2F SHPK
Gjikuria SHPK
R & T SHPK
Ndërtim Montimi Patos SHA
Aurora Konstruksion SHPK
BE-IS SHPK
Hastoçi SHPK
Shendelli SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • AGRI CONSTRUCTION SHPK -SIRETA 2F SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 55 166 487,87
  Data e shpalljes se fituesit 18-07-2016
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 66 199 785,44
  Data e lidhjes se kontrates 03-08-2016
  Kohezgjatja e kontrates 6 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. R & T Shpk
  Kishte mungesë në dokumentacionin e kërkuar.
  a. Nuk ka paraqitur deklaraten me njohjen e objektit.
  b. Nuk ka paraqitur analizat e cmimeve.
  c. Nuk ka paraqitur certifikatën ISO 3834:2-2005.
  d. Nuk ka paraqitur kontrata pune per personelin e kualifikuar nga IQT
  e. Ka paraqitur deshmi kualifikimi nga IQT vetem për nje saldator nga dy që kërkohen ne DST.
  f. Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuara per Inxhinier Hidroteknike.
  g. Nuk ka paraqitur deklaraten e pajisjeve sipas pikes J ne KVK ne DST.
  h. Nuk ka ofruar asnje nga dokumentat e kerkuar sipas pikes K dhe L ne KVK ne DST.

  2. Ndërtim Montimi Patos SHA
  Kishte mungesë në dokumentacionin e kërkuar.
  a. Nuk ka paraqitur bilancin e vitit 2015.
  b. Kontrata e ngjashme e paraqitur nga OPERATORI, nuk ka te bashkelidhur te gjithe faturat e saj sipas kërkesës ne DST, eshte bashkelidhur vetem fatura me vlere 9.800.000 e cila nuk permbush kushtin e kerkuar ne DST.
  c. Nuk ka paraqitur certifikatën ISO 3834:2-2005.
  d. Nuk ka paraqitur analizat e cmimeve.
  e. Nuk ka paraqitur kontrata pune per personelin e kualifikuar nga IQT
  f. Ka paraqitur deshmi kualifikimi nga IQT vetem për nje mekanik nga pesë që kërkohen ne KVK .
  g. Kamioni dhe kamioncinat e deklaruara ne shtojcen 9 jane me dokumenta te parinovuara, me afate të skaduara.
  h. Nuk ka paraqitur dokumenta për disponimin e pajisjes nje matrapik.
  i. Kataloget e pajisjeve te ofruar nuk jane te perkthyer, sipas kërkesës në DST.
  j. Per pajisjet nga nr.4-10 të tabelës së dhënë ne pikën J, nuk vertetohet lidhja ndermjet distributorit dhe prodhuesit sikurse është kërkuar ne piken K te KVK në DST.
  k. Autorizimi i leshuar nga prodhuesi DAIKIN, per distributorin e pajisjeve nga 1-3, është i paperkthyer.

  3. Aurora Konstruksion Shpk
  Kishte mungesë në dokumentacionin e kërkuar.
  a. Operatori Aurora Konstruksion nuk ka paraqitur Deklarate mbi gjendjen gjyqesore.
  b. Operatori Aurora Konstruksion nuk ka paraqitur deklaraten e konfliktit te interesit.
  c. Operatori Aurora Konstruksion nuk ka paraqitur deklaraten e permbushjes se specifikimeve teknike.
  d. Operatori Aurora Konstruksion nuk ka paraqitur deklaraten me njohjen e objektit.
  e. Operatori Aurora Konstruksion nuk ka paraqitur kontrata te ngjashme. 6. OPERATORI Aurora Konstruksion nuk ka paraqitur shtojcen nr.9.
  f. Operatori Aurora Konstruksion nuk ka paraqitur dëshmi per 5 elektriciste te certifikuar nga IQT.
  g. Në preventiv, ne ambjentet e reanimacionit ne piken C. punime montimi te sistemit te kondicionimit dhe aspirimit - c/1 instalimet e kondicionim/ventilim Reanimacionin jane shtuar dy zera te tjere ndryshe nga sa eshte parashikuar ne preventivin pa cmime te publikuar (perkatesisht jane shtuar zerat 20-21).
  h. Nuk ka paraqitur certifikatat ISO te shoqerise sipas pikave F,G,H dhe I ne KVK te DST-se.

  4. Hastoçi Shpk
  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacionin e kërkuar në DST.

  5. Shendelli Shpk
  2. Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacionin e kërkuar në DST.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SIRETA 2F SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SIRETA 2F SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SIRETA 2F SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SIRETA 2F SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr.23 - Dt.13-06-2016
  Shpallja e Fituesit Nr.30 - Dt.01-08-2016
  Lidhja e Kontrates Nr.33 - Dt.22-08-2016

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.