Open Procurement Albania

Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri Shupenzë Nr.2, N/ST Shupenzë, Fideri Zall-Dardhë, N/ST Fushë Alie (Loti I) + (Loti II)

Institucioni Prokurues Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel
Autoritet Prokurues Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri Shupenzë Nr.2, N/ST Shupenzë, Fideri Zall-Dardhë, N/ST Fushë Alie (Loti I) + (Loti II)
Nr. Reference REF-90079-12-06-2023
Vlera / Fondi Limit 105 208 012,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e Njoftimit te Tenderit 07-12-2023
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 22-12-2023
Data e mbajtjes se tenderit 22-12-2023
Nr. i Operatoreve Konkurues 2
Operatore Konkurues 1.“BE - IS” Sh.p.k
2.“KUPA” Sh.p.k.
Operator Ekonomik Kontraktues
 • BE-IS SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 101 749 566,00
  Data e shpalljes se fituesit 12-01-2024
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 122099479
  Data e lidhjes se kontrates 24-01-2024
  Kohezgjatja e kontrates 270 (dyqind e shtatëdhjetë) ditë kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -“KUPA” Sh.p.k, per arsye:
  I. Nuk është përmbushur kriteri i pikës 1 gërma “b”/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi konstatohet se, nuk është paraqitur Sigurimi i Ofertës, sipas Shtojcës 3.

  II. Nuk është përmbushur kriteri i pikës 2.3.5/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi konstatohet se, nuk është paraqitur dokumentacioni i kërkuar për disponimin/ kontraktimin e/me një laborator testimi të materialeve.

  III. Nuk është përmbushur kriteri i pikës 2.3.6/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi konstatohet se,
  - Për materialin “Përcjellës ALÇ – 16-70 mm2”, Autorizimi i prodhuesit është lëshuar më datë 23.10.2023, përpara datës së publikimit të proçedurës së prokurimit, dt.07.12.2023.
  - Për materialin “Traversa “TM” për linja 20 KV”, nuk është paraqitur Autorizimi i prodhuesit dhe Katalogu i materialeve të prodhuesit.
  - Si dhe për mallrat/ materialet e tjera të listës, nuk është paraqitur dokumentacioni i kërkuar, si: Autorizimet e prodhuesit/ distributorit, Katalogjet dhe Dëshmitë e testimeve zyrtare të kryera.

  IV. Nuk është përmbushur kriteri i pikës 2.3.8 gërma “b”/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur konstatohet se, në seksionin B: DEKLARATË “Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate”/ Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8, nuk është deklaruar disponimi i minimumit 20 (njëzet) elektriçista, por vetëm 8 (tetë) të tillë.

  V. Nuk është përmbushur kriteri i pikës 2.3.10/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në vetëdeklarimin e kryer në seksionin C: DEKLARATË “Për disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive të nevojshme për realizimin e punimeve objekt kontrate”/ Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit, të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8, konstatohet se, automjetet/ mjetet/ pajisjet e deklaruara në këtë proçedurë prokurimi, janë të njëjtat automjete/ mjete/ pajisje të deklaruara/ angazhuara në një kontratë tjetër të nënshkruar me autoritetin kontraktor, Drejtoria Rajonale e OSSH, Burrel.

  VI. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.11/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur mostrat për pajisjet/materialet e kërkuar ditën e hapjes së ofertave pranë autoritetit kontraktor.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 6 datë 5 Shkurt 2024
  Per kete procedure eshte njoftuar me pare anullimi i procedures ne Buletinin Nr. 96 datë 30 Nëntor 2023, ku arsyetohej se Anullimi kryhet bazuar në nenin 98, pika 1 gërma “b” të ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, pasi ofertat e paraqitura nga Operatorët/ Bashkimi i Operatorëve Ekonomik pjesëmarrës nuk përmbushin kushtet dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BE-IS SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BE-IS SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BE-IS SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BE-IS SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Projekt 2
  Projekt 1
  Specifikime 1
  Specifikime 2
  Specifikime 3
  Specifikime 4
  Specifikime 5
  Specifikime 6
  Specifikime 7
  Grafiku i Punimeve
  Formulari i Njoftimit te Fituesit Paraprak
  Formular i Njoftimit te Fituesit Pas Afatit te Ankimimit

  Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri Shupenzë Nr.2, N/ST Shupenzë, Fideri Zall-Dardhë, N/ST Fushë Alie (Loti I) + (Loti II)

  Institucioni Prokurues Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel
  Autoritet Prokurues Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel
  Objekti i Tenderit Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri Shupenzë Nr.2, N/ST Shupenzë, Fideri Zall-Dardhë, N/ST Fushë Alie (Loti I) + (Loti II)
  Nr. Reference REF-83950-10-16-2023
  Vlera / Fondi Limit 105 208 012,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 17-10-2023
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 01-11-2023
  Data e mbajtjes se tenderit 01-11-2023
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 270 (dyqind e shtatëdhjetë) ditë kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Anullimi kryhet bazuar në nenin 98, pika 1 gërma “b” të ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, pasi ofertat e paraqitura nga Operatorët/ Bashkimi i Operatorëve Ekonomik pjesëmarrës nuk përmbushin kushtet dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
  Shenime Njoftuar anullimi i procedures ne Buletinin Nr. 96 datë 30 Nëntor 2023
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Projekt 2
  Projekt 1
  Specifikime 1
  Specifikime 2
  Specifikime 3
  Specifikime 4
  Specifikime 5
  Specifikime 6
  Specifikime 7
  Grafiku i Punimeve

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data