Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
331 1784 8,431 133,193,679,818 6,125 98,937,922,346 88,194,546,090

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane Blerje karburanti për automjetet, gazoil dhe benzinë 3,417,750 Lidhur Kontrata “AZ Distribution” shpk & “EROIL” sha 3,300,075.00
Tirana Parking Sherbime te Pastrimit dhe Gjelberimit 8,769,799 Lidhur Kontrata “CLEAN FAST” Shpk & “Shansi Invest” Shpk 8,298,666.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Fortifikimi (Dixhitalizimi) Kibernetik i Nënstacioneve 30,250,000 Rishpallur Prokurimi
Tirana Parking Shërbime Vijëzimi 8,765,880 Rishpallje me Njoftim Fituesi R. S. & M 8,567,525.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Trajnim OJTI /Assessor ATSEP 1,666,666 Shpallur Procedura
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A Blerje materiale hidraulike 38,390,927 Njoftuar Fituesi ALPHA SOLUTIONS GROUP 36,870,460.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Ndërtimi i një parcele të re varresh tek varrezat e dëshmorëve 23,450,569 Njoftuar Fituesi METEO SHPK 21,503,244.00
Albanian Gas Service Company Sh.a Blerje pajisje instrumente, vegla elektrike dhe dixhitale (Pajisje per kontrollin dhe matjen e mbrojtjes katodike CIPS dhe DCVG) 4,854,422 Njoftuar Fituesi “RAIMONDO G.P” SHPK 3,640,000.00
Qendra e Zhvillimit Shkoder Blerje Ushqime 10,000,000 Njoftuar Fituesi "EL-GJO-2006" 9,983,870.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje tuba dhe rakorderi 149,884,552 Njoftuar Fituesi ALPHA SOLUTIONS GROUP 144,794,070.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje vegla pune, viti 2023 1,950,000 Njoftuar Fituesi BENNETT 1,604,490.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane “Rinovimi i sistemit të mbrojtjes së 2 agregatëve me furnizim instalimin/konfigurimin të dy paneleve të reja, i kompletuar me mbrojtjet dixhitale për gjeneratorin, transformatorin e fuqisë dhe të releve njëveprimëshe për HEC Fierzë”. 114,000,000 Njoftuar Fituesi NOVAMAT 110,110,000.00
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX Shpenzime pastrimi dhe mirembajtje, riparim 1,100,000 Njoftuar Fituesi AIR 1,068,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Mirëmbajtje Data Center Primar dhe Data Center sekondar 17,976,000 Shpallur Procedura
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A Blerje matesa uji 3,000,000 Njoftuar Fituesi HEST SHPK 2,845,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Funizimi me vajra lubrifikant per mjete, alkool frenash, graso etj 15,000,000 Njoftuar Fituesi Shpresa-Al SHPK 17,703,000.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A Blerje tuba dhe rakorderi 4,564,925 Njoftuar Fituesi M U R A T I SHPK 4,374,837.00
Sh.A Albpetrol Blerje solucion antikorroziv+inhibitor 3,370,250 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje Karburanti 36,854,253 Anuluar Procedura
Ndermarja e Pastrimit Fier Blerje kontenier dhe kosha metalik per mbetjet urbane 16,000,000 Njoftuar Fituesi "TIMAC” SHPK 13,700,000.00
Termocentrali Vlore sh.a Blerje uniforma pune dhe pajisje mbrojtese personale 2,482,600 Shpallur Procedura
Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane Loti II: Blerje bulmet, qumësht, kos, djathë, gjizë. 96,419,003 Lidhur Kontrata A G S  SHPK 95,074,060.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje goma, viti 2023 2,950,000 Njoftuar Fituesi GAJD Company SHPK 2,850,700.00
Sh.A Albpetrol LOTI I: Blerje gazoil 10 ppm 168,970,320 Njoftuar Fituesi A G A -1 161,528,480.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje autobote 2 cope (autobote uji per vaditje), viti 2023 4,995,000 Njoftuar Fituesi Dritan Xheka 4,700,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Riparimi i dëmtimeve të turbinave të AG1 dhe AG3 në HEC Fierzë dhe i dëmtimeve të turbinave të 5 (pesë) agregateve në Hec Vau Dejës 49,906,788 Njoftuar Fituesi JUNIK SHPK 43,462,140.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sigurimi i shëndetit dhe sigurimi nga aksidentet personale të punonjësve të KESH sh.a 54,890,281 Njoftuar Fituesi Sigma Interalbanian Vienna Insurance sh.a & Sigal Uniqua Group Austria sh.a & Eurosig sh.a & Sicred sh.a. 54,300,000.00
Njesia e Prodhimit HEC Fierze ”Mbilartësimi i mbrojtjes lumore përballë tuneleve të shkarkimit dhe sistemimi i sheshit pranë magazines së re” 98,000,000 Njoftuar Fituesi JUNIK sh.p.k & STUDIO PRIVATE PROJEKTIMESH STUDIMESH MONITORIMESH ARBI sh.p.k & Eidon-Grup sh.p.k 95,231,690.00
Hekurudha Shqiptare sh.a Riparim (rindertim) vepra art (ura,tombino etj.) (Kalimi i tubacionit te furnizimit me uje te lumit erzen me tubacionin DN700 Celiku) 64,567,889 Shpallur Procedura
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndërtim dhe rikonstruksion linjash dhe ndërhyrjesh në raste emergjente Ujësjellësi në Njësitë 1,2,3,4,5 dhe Drejtoritë Rajonale 12,999,097 Njoftuar Fituesi

MBESHTETES
logo_amb_suedeze.png

Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data