Open Procurement Albania

“Supervizion punimesh Plotësimi i punimeve të mbetura në aksin Porto Romano – Durrës Loti 3”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Supervizion punimesh Plotësimi i punimeve të mbetura në aksin Porto Romano – Durrës Loti 3”
Reference No. REF-64749-04-03-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 798 242,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 04-04-2023
Last date of Submitted Documents 19-04-2023
Tender Held Date 19-04-2023
No. of Bidders 2
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës:
1. “S&L STUDIO” SHPK
2. “TOWER” SHPK

Kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. “S&L STUDIO” SHPK, me vlerë 5,794,000 Lekë pa TVSHdhe 238,20 pikë
2. “TOWER” SHPK , me vlerë 4,758,024.21 Lekë pa TVSH dhe 0 pikë
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “S&L Studio” sh.p.k
 • The winning bid ALL without vat 5 794 000,00
  Bidder Announcement date 30-06-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 6952800
  Contract date 21-07-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem:
  1. TOWER SHPK, per arsye:
  - Nuk i eshte referuar në përgatitjen e ofertes VKM nr. 354,date 11.05.2016 dhe ne mbeshtetje te Udhezimit te Agjencise se Prokurimit Publik date 25.07.2017
  Cancellation reason
  Additions Më datë 26.06.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankimimi i operatorit ekonomik “Tower” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Tower” SHPK
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 67 datë 07 Gusht 2023
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Formular Ankese Tower SHPK

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data