Open Procurement Albania

Blerje shërbim printimi

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Posta Shqiptare
Procuring Authority / Buyer
Tender object Blerje shërbim printimi
Reference No. REF-58591-02-09-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 900 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 10-02-2023
Last date of Submitted Documents 21-02-2023
Tender Held Date 21-02-2023
No. of Bidders 2
Bidders 1.“InfoSoft” sh.p.k
2.“SINTEZA CO” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SINTEZA CO SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 817 760,00
  Bidder Announcement date 16-03-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3381312
  Contract date 28-03-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Do të jetë 12 muaj kalendarikë nga data fillimit të ofrimit të shërbimit, ose deri në ezaurimin e plotë të 3,200,000 fletëve të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor..
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -“InfoSoft” sh.p.k , per arsye:
  1.Nuk ka permbushur kriterin 2.2.6 te kualifikimit.
  2.Nuk ka permbushur kriterin 2.2.7 te kualifikimit.
  Pra operatori ekonomik “InfoSoft” sh.p.k., nuk i përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuar në dokumentat e tenderit (neni 82, VKM 285/2021), për rrjedhojë oferta e tij nuk kualifikohet.
  Cancellation reason
  Additions Buletini i Lidhje se Kontrates: Buletini Nr. 32 datë 11 Prill 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for SINTEZA CO SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SINTEZA CO SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for SINTEZA CO SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SINTEZA CO SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

  "Blerje shërbim printimi"

  Procuring Authority / Buyer Sh.A Posta Shqiptare
  Procuring Authority / Buyer
  Tender object "Blerje shërbim printimi"
  Reference No. REF-49906-11-15-2022
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 900 000,00
  Type of Contract
  Procurement Method Simplified open procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 16-11-2022
  Last date of Submitted Documents 30-11-2022
  Tender Held Date 30-11-2022
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Do të jetë 12 muaj kalendarikë nga data e nënshkrimit të kontratës, ose deri në ezaurimin e plotë të 3,200,000 fletëve të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, neni 98, pika 1:
  ç) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar.
  Additions Buletini i Anulimit te Procedures: Buletini Nr. 14 datë 13 Shkurt 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data