Open Procurement Albania

Ndërtim dhe rikonstruksion linjash dhe ndërhyrjesh në raste emergjente kanalizimi në Njësitë 1,2,3,4,5 dhe Drejtoritë Rajonale

Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Tender object Ndërtim dhe rikonstruksion linjash dhe ndërhyrjesh në raste emergjente kanalizimi në Njësitë 1,2,3,4,5 dhe Drejtoritë Rajonale
Reference No. REF-62078-03-10-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 6 429 711,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 13-03-2023
Last date of Submitted Documents 23-03-2023
Tender Held Date 23-03-2023
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 98 Marrëveshjet kuadër me disa operatorë ekonomikë duhet të lidhen me të paktën tre operatorë ekonomikë. Në rast të kundërt, autoritetet/entet kontraktore mund të lidhin marrëveshje kuadër me ato operatorë ekonomikë që i kanë përmbushur të gjitha kriteret, me kusht që të jenë të paktën dy. Të ndodhur në kushtet kur mbetet vetëm një operator ekonomik i kualifikuar Autoriteti Kontraktor nuk mund të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të proçedurës por do të anullojë proçedurën e prokurimit
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 28 datë 27 Mars 2023
  Profilat Gjatesor
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Preventiv, Rruga Marubi
  Preventiv, Rruga Marubi
  Relacion Teknik, Rruga Marubi
  Relacion Teknik, Rruga Arapi
  Grafiku i Punimeve, Rruga Marubi
  Grafiku i Punimeve, Rruga Arapi
  Project

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data