Open Procurement Albania

Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.5 dhe pallati nr.6 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kurbin
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kurbin
Tender object Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.5 dhe pallati nr.6 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-49682-11-11-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 320 883 630,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 14-11-2022
Last date of Submitted Documents 24-11-2022
Tender Held Date 24-11-2022
No. of Bidders 2
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës:
1. “G.P.G. COMPANY” SHPK
2. BOE “ARB & TRANS-2010” SHPK & “EVEREST” SHPK
3. BOE “ULZA” SHPK & “GJEOKONSULT & CO” SHPK

Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. BOE “ARB & TRANS-2010” SHPK me vlerë 317,879,580 lekë dhe 100 pikë
2. “G.P.G. COMPANY” SHPK, me vlerë: 319,885,000 lekë dhe 99.62 pikë
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “ARB & TRANS-2010” sh.p.k - "EVEREST" sh.p.k
 • The winning bid ALL without vat 317 879 580,00
  Bidder Announcement date 23-06-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 317879580
  Contract date 17-07-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj nga momenti i lidhjes së kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. ULZA SHPK dhe GJEOKONSULT CO SHPK, per arsye:
  - Ka ofertuar mbi fondin limit qe Autoriteti Kontraktor ka prokuruar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for "EVEREST" sh.p.k viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for "EVEREST" sh.p.k viti 2014
  Monitor treasury transaction for "EVEREST" sh.p.k viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for "EVEREST" sh.p.k viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kurbin REF-49682-11-11-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Detyre Projektimi
  Formulari i lidhjes se kontrates

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data