Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4925 49,841 398,163,995,036 36,843 313,673,306,711 306,235,263,697

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Dropull “Blerje mjete per nevojat e Bashkise Dropull ” 2,916,666 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Berat Blerje pjese kembimi dhe sherbime per mjetet e shoqerise” 5,384,500 Announced Procurement
Local Unit Lushnje “Mbikëqyrje punimesh për tenderin me objekt: “Rikonstruksioni i godinës dhe palestrës së shkollës së mesme ‘Jani Nushi’ ” 1,213,296 Announced Procurement
Local Unit Has Rehabilitim me qellim mbingritje e diges se rezervuarit "Helshan 2" 40,496,391 Announced Procurement
Local Unit Durrës Rikostruksion të rrugëve në qytetin e Durrësit 41,666,481 Announced Procurement
Local Unit Delvinë Riparim i Urës së Vanës, fshati Vanë, Bashkia Delvinë. 22,310,821 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Blerje kamion 3,166,667 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private dhe monitorimi ne distancë 48,598,436 Announced the Winner TREZHNJEVA 48,598,436.00
Local Unit Roskovec "Blerje karburanti" 1,500,869 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Shkodër Furnizime me ushqime - Strehëza për fëmijët pa kujdes prindëror 1,254,795 Announced the Winner SEAD-SGS 941,212.00
Local Unit Dibër Blerje materiale per nderhyrje ne rruge, trotuare, ura dhe objekte te tjera per vitin 2024 2,083,258 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Klos Blerje automjetesh motorrike për shërbime në rrugë 8,333,333 Announced the Winner ALMETA GMBH SHPK 6,940,000.00
Local Unit Berat Loti 2: Sheshi Teodor Muzaka-Stadiumi Vjeter” 8,113,970 Announced the Winner INA 5,980,190.00
Local Unit Berat Loti 1 : Rrethrrotullimi Mangalem-Sheshi Teodor Muzaka 6,302,936 Announced the Winner INA 4,625,154.00
Local Unit Dropull Punimet për ndërtimin e murrit mbajtës të rrugës në fshatin Jorgucat 2024 2,197,419 Announced the Winner SARK SHPK 1,917,288.00
Local Unit Elbasan Blerje vegla pune për nevojat e shoqërisë 2,999,350 Announced the Winner Alma Kodra Person Fizik 2,819,500.00
Local Unit Devoll Materiale per Lyerjen e Shkollave 1,561,910 Announced the Winner GENTIAN HORIETI 1,072,850.00
Local Unit Lushnje Blerje Gazoili për Mjetet e Bashkisë Lushnjë dhe MZSH-së 3,808,918 Announced the Winner "GEGA CENTER GKG" 3,808,684.00
Local Unit Shkodër Blerje materiale elektrike 2,999,604 Announced the Winner VASAA SHPK 2,929,792.00
Local Unit Tiranë Shërbim i Procesionares në Bimësi 4,158,204 Announced the Winner Pastrime Silvio 4,088,900.00
Local Unit Tiranë Transporti i Lëndës Drusore të Mbetur të Paevaduar në Ngastrat e Ekonomisë Pyjore Fag 2,757,369 Announced the Winner K.KORRA shpk 2,633,928.00
Local Unit Mirditë Blerje ushqime per insitucionet arsimore ne bashkine Mirdite 4,083,333 Announced the Winner Nelsa SHPK 3,870,680.00
Local Unit Tiranë Ndërtim shkolla e Mesme e Bashkuar “Mersin Duqi”, Njësia Administrative Bërzhitë, Fshati Ibë 177,090,236 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Rikonstruksioni plote i ujesjellesave te fshatrave Kotorr dhe Stror si dhe ndertim i ujesjellesit te ri, Liras njesia administrative Pishaj,Bashika Gramsh. 102,279,863 Announced Procurement
Local Unit Shkodër ”Blerje paisje zyre” 2,075,171 Announced Procurement
Local Unit Krujë ’Blerje goma për automjetet e Bashkisë Krujë 1,874,600 Announced Procurement
Local Unit Dimal “Vazhdimi i shtresës së asfaltit në rrugën Drenovicë” 7,496,000 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Rikonstruksion i disa urave 1,459,806 Announced Procurement
Local Unit Vlorë “SEKTORI I PASTRIMIT, Blerje Rroba Pune” 2,500,000 Announced Procurement
Local Unit Bulqizë Rehabilitim dhe sistemim i përroit të Thatë, Nj A, Fushë Bulqizë, Bashkia Bulqize 24,888,513 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data