Open Procurement Albania

Sistemim asfaltim i rrugëve të brendshme të fshatit Cërujë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Gramsh
Procuring Authority / Buyer Bashkia Gramsh
Tender object Sistemim asfaltim i rrugëve të brendshme të fshatit Cërujë
Reference No. REF-62579-03-16-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 39 166 666,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 17-03-2023
Last date of Submitted Documents 03-04-2023
Tender Held Date 03-04-2023
No. of Bidders 6
Bidders 1“INA” shpk
2.“L.T.E CONSTRUCTION” shpk
3.“LIS KONSTRUKSION” shpk
4. “BEQIRI” shpk
5.“BAJRAMI N.” shpk
6.BOE "GELE ZANI" shpk & ”VIANTE Konstruksion “ shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Gele Zani”sh.p.k - “Viante Konstruksion”sh.p.k
 • The winning bid ALL without vat 38 811 880,00
  Bidder Announcement date 02-06-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 46574256
  Contract date 22-06-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar opertatoret ekonomike te meposhtem:
  1. INA shpk, per arsye:
  -Nuk permbush kriterin e kerkuar ne piken 2.3.1, pasi nuk ka dorezuar certifikaten perfundimtare te marrjes ne dorezim te punimeve.
  -Ka deklaruar 86 punonjes, por 21 punonjes nuk jane me kohe te plote pune.
  -Nuk permbush kriteret e percaktuara ne pikat, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.1(a) te kritereve te vecanta te kualifikimit pasi stafi teknik, makinerit dhe paisjet e kerkuar jane te angazhuara ne kontrata te tjera

  2.L.T.E CONSTRUCTION shpk, per arsye:
  -Nuk ka plotesuar piken 2.3.4 (e) dy punonjes te specializuar si betonues dhe piken 2.3.7 (17) nje automjet Pirun
  -Nuk ka paraqitur vertetim kontributesh dhe listepagesa per muajin e fundit.
  -Nuk permbush kriteret e percaktuara ne pikat 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 (a), 2.3.7, pasi specialistet, makinerit dhe paisje jane te angazhuara ne kontrata te tjera.

  3. LIS KONSTRUKSION shpk, per arsye:
  -Nuk ka plotesuar piken 2.3.7, pasi nuk i ka permbushur kriteret per makinerit si Kamion me kapacitet mbajtes 7 deri 10 ton; Autovinc; Kamioncin 1.5 ton; Pirun ; Fikse Zjarri

  4. BEQIRI shpk, per arsye:
  -Nuk permbush piken 2.3.4, pasi nuk ka deklaruar te plote stafin teknik, konkretisht per 2 punonjes pllakashtrues.
  -Nuk ka permbushur kriterin per paisjet e kerkuara ne DST per Kokore edhe Jelek
  -Ka kontrata te lidhura me autoritete te tjera kontraktore, konkretish ne Keshillin e Qarkut Durres me Numri i references : REF-57930-02-03-2023, Data e lidhjes se kontrates 07.04.2023,me objekt prokurimi Rikonstruksion rruge ne NJA nr 4, Bashkia Durres
  - Nuk permbush kriteret e percaktuara ne pikat 2.3.3, 2.3.4 (d), 2.3.6 (a), 2.3.7, pasi te gjithe specialistet, makinerit dhe paisje e kerkuar jane te angazhuara ne kontrata te tjera.

  5. BAJRAMI N. shpk , per arsye:
  -Nuk ka dorezuar asnje dokumentacion provues per vetedeklarimet ne formularin permbledhes, brenda afatit te kerkuar, pa asnje shkak e pa asnje arsye dhe pa asnje njoftim.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 60 datë 3 Korrik 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formualt i Njoftimit te Fituesit te Ndryshuar
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data