Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas njesise se qeverisjes vendore

Rezultate permbledhese

Nr. i autoriteteve shites Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i ankandeve te shpallur Vlera totale fillestare per ankandet e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i ankandeve te shpallur me fitues Vlera totale fillestare per ankandet e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
63 192 954 1,455,469,425 379 376,056,163 254,985,874

Lista e ankandeve

Objekti i ankandit Vlera fillestare Leke Autoritet Prokurues Statusi i Ankandit
Loti V. Ekonomitë Pyjore Darzezë-Sult, Prrenjas –Katërlis 110,000 Qeverisja Vendore Gramsh Lidhur kontrata
Loti I “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore” 120,000 Qeverisja Vendore Cërrik Njoftuar fituesi
Loti II “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore” 80,000 Qeverisja Vendore Cërrik Njoftuar fituesi
Loti III “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore” 30,000 Qeverisja Vendore Cërrik Njoftuar fituesi
Loti IV “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore” 1,800 Qeverisja Vendore Cërrik Njoftuar fituesi
Loti V “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore” 7,000 Qeverisja Vendore Cërrik Njoftuar fituesi
Loti VI “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore” 6,500 Qeverisja Vendore Cërrik Njoftuar fituesi
Loti VII “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore” 17,000 Qeverisja Vendore Cërrik Njoftuar fituesi
Shitje Hekuri per Skrap ne sasine prej 11'110(njembedhjete mije e njeqind e dhjete ) kg 333,300 Qeverisja Vendore Krujë Lidhur kontrata
Loti I.-Ekonomitë Pyjore, Holtë-Lukovë, Poroçan,Rove-Gribë 160,550 Qeverisja Vendore Gramsh Anuluar ankandi
"Shitje e skrapit dhe vajit të KESH sh.a" 15,557,400 Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Ankand i shpallur
Dhënie me qera të sipërfaqes prej 0.6323 ha në parcelën pyjore 105b në pronësi të bashkisë Tropojë, për veprimtari turistike 47,422 Qeverisja Vendore Tropojë Anuluar ankandi
“Dhënie me qira e pasurisë së paluajtshme sipas udhëzimit nr.1 datë 09.06.2016 Qeverisja Vendore Mirditë Njoftuar fituesi
“Skrap i përfituar nga nxjerrja jashtë përdorimit e mjeteve të transportit në Filialin Qendër Tranzite, Filialin Lezhë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Shoqërisë “Posta Shqiptare” sh.a., në sasinë 4,772 (katër mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy) kg. 176,564 Sh.A Posta Shqiptare Ankand i shpallur
“Shitje pasuri e shoqerise nr 13/51 truall dhe objekte ndertimore ne zone le 2441 Cerrik 14,238,000 Petrol Alba sh.a Ankand i shpallur
Shitje pasuri e shoqerise truall+ndertese nr.pasurie 01 Zona kadastrale 1259 ,Tropoje ne pronesi te “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim 897,554 Petrol Alba sh.a Ankand i shpallur
Vjelja dhe grumbullimi i degezave te xines ne territorin e Bashkise Fier 120,000 Qeverisja Vendore Fier Lidhur kontrata
Loti I.-Ekonomia Pyjore, Jancë - Kërpicë , gjithsej 315 kv , ngastrat pyjore 80/a, 81/a dhe 82/a . 31,500 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Loti II. Ekonomia Pyjore Lubinjë –Tunjë, gjithsej 485 kv, ngastrat pyjore 30/a, 31/a dhe 22/a. 48,500 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore Ekonomia Pyjore -Hija e Roshnikut 71a dhe 72a. 23,000 Qeverisja Vendore Berat Ankand i shpallur

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data