Open Procurement Albania

Zbatimi i kontratës së Koncesionit/Partneritetit Publik Privat "Për shërbimin e Hemodializës pranë spitaleve rajonale në Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë dhe Elbasan". Shoqëria e zhvillon akivitetin në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me statutin e saj, në territorin e Republikës së Shqipërisë

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Kontrates Zbatimi i kontratës së Koncesionit/Partneritetit Publik Privat "Për shërbimin e Hemodializës pranë spitaleve rajonale në Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë dhe Elbasan". Shoqëria e zhvillon akivitetin ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe me statutin e saj, ne territorin e Republikes se Shqiperise. Vlera per nje seance hemodialize eshte 11 203leke.
Kompania Koncesionare
 • L52305009L
 • DiaVita
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 13-07-2015
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Kosto koncesionare 8,622,931,792.00
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 10
  Data e shpalljes se koncesionit 25-05-2016
  Operatore Konkurues 2 T SHPK - BINDI - E V I T A & AMERICAN HOSPITAL - DIAMED SKOPJE - SPINDIAL - HYGEIA HOSPITAL TIRANA - BIOMETRIC ALBANIA - INTRACOM TELEKOM - ED CONSTRUCTION
  Buletini i Prokurimeve Publike Buletini APP Date 25.05.2015
  Oferta fituese Leke pa TVSH 11
  Data e shpalljes se fituesit 17-09-2015
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 11.203 leke per seance. *Vlera totale eshte e paparashikueshme per tu llogaritur per shkak te ndryshimit te sasise se sherbimit ne varesi te seancave te hemodializes
  Data e lidhjes se kontrates 10-02-2016
  Kohezgjatja e kontrates 10 vjet
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa
  Jane s'kualifikuar operatoret e meposhtem:
  1.BINDI DIAMED
  2.SKOPJE
  3.SPINDIAL
  Perkatesisht per arsyet e meposhtme:
  Nuk plotesojne kerkesat ligjore dhe teknike te percaktuara ne dokumentat e Koncensionit/PPP
  Arsyeja e Anulimit
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  Njoftimi i Shpalljes së Konçesionit të Hemodializës
  Noftimi i Shpalljes se Fituesit te Koncesionit te Hemodializes
  Njoftimi i Nënshkrimit të Kontratës së Konçesionit të Hemodializës
  Akt themelimi i shoqërisë Evita
  Akt themelimi i shoqërisë konçesionare DiaVita
  Kontrata e shitjes së kuotave të kompanisë Evita
  Statuti i shoqërisë konçesionare DiaVita

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.