Open Procurement Albania

Ndertimi i depos qendrore te re te barnave ne QSUT

Autoritet Prokurues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Objekti i Tenderit Ndertimi i depos qendrore te re te barnave ne QSUT.

Per vitin 2018 = 45,000,000 (dyzet e pesë milion) lekë pa TVSH dhe 54 000 000 (pesëdhjetë e katër milion) lekë me TVSH.
Per vitin 2019 e ne vazhdim = 180,280,810 (njëqind e tetëdhjetë milion e dyqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind e dhjetë) lekë pa TVSH dhe 216,336,972 (dyqind e gjashtëmbëdhjetë milion e treqind e tridhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë me TVSH.
Nr. Reference REF-66977-05-03-2018
Vlera / Fondi Limit 225 280 810,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 04-05-2018
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 04-06-2018
Data e mbajtjes se tenderit 04-06-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 14
Operatore Konkurues COMFORT SHPK
R&T SHPK
MELA. SHPK & CURI SHPK & ALBSHPRESA SHPK
Ante-Group SHPK & GJIKURIA SHPK
JUNIK SHPK
4 A-M SHPK
EURO-ALB SHPK & VIANTE KONSTRUKSION SHPK & ERGI
2T SHPK
NDREGJONI SHPK & SENKA SHPK
EVEREST SHPK & AURORA KONSTRUKSION SHPK & BE – IS SHPK
HASTOÇI SHPK & LEON KONSTRUKSION SHPK
SHPRESA SHPK & SALILLARI SHPK
RIVIERA 2008 SHPK & AGRI CONSTRUCTION SHPK
NDERTIM MONTIM PATOS SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • R & T
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 140 000 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 10-08-2018
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 168 000 000,00
  Data e lidhjes se kontrates 03-09-2018
  Kohezgjatja e kontrates 13 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka patur ankesa
  Ka marre përgjigje me datë 31.07.2018.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “COMFORT” Shpk
  A) OE nuk ka dorëzuar asnjë dokument për të cilin mund të bëhet vlerësimi apo kualifikimi për këtë proçedurë prokurimi.

  2. “JUNIK” Shpk
  Oferta ka patur gabime aritmetike me vlerë më pak se 2% e vlerës së Ofertës, dhe për këtë OE i është kërkuar të bëjë korrigjimet përkatëse deri në dt.12.07.2018 (e Enjte), ora 15:30. OE nuk ka dorëzuar dhe pranuar Ofertën e korrigjuar brenda afatit te caktuar nga KVO.

  3. Bashkimi i operatoreve ekonomike “RIVIERA 2008 dhe AGRI CONSTRUCTION” Shpk, përfaqësuar nga OE “AGRI CONSTRUCTION” Shpk
  Rezulton se oferta e paraqitur nga ky bashkim operatoresh ka gabime aritmetike në mbledhjen e vlerave për çdo zë.

  4. “NDERTIM MONTIM PATOS” Shpk
  a) OE nuk ka dorëzuar listë pagesat në formatin E-SIG 025/a te miratuaar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, sipas kërkesës në DST Shtojca 12, 2.3 pika c).
  b) OE ka dorëzuar certifikatën ISO 3834-2:2005 në gjuhë të huaj, të pa përkthyer dhe noterizuar, jo sipas kerkesës në DST Shtojca 12, pika 2.4 f).
  c) OE nuk ka dorëzuar kopje të bilancit per vitin 2015,2016,2017, sipas kërkesave në DST, pika 2.2, a).
  d) OE nuk ka dorëzuar deklaratën për përmbushjen e Kritereve të përgjithshme për pranim/kualifikim, sipas DST, Shtojca 12, pika 1.
  e) OE nuk ka dorëzuar licencën për Mbrojtjen nga zjarri me kodin 1.2.A., sipas kërkesës të bërë në DST, Shtojca 12, pika 2.3 i).
  f) OE nuk ka dorëzuar dokumentacionin për stafin teknik të kërkuar sipas DST, Shtojca 12, pika 2.3;
  g) OE nuk ka dorëzuar deklaratë për pajisjet në dispozicion.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Specifikim Teknik
  Shpallja e Fituesit Nr.32 - Dt.13-08-2018
  Lidhja e Kontrates Nr.36 - Dt.10-09-2018

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.