Open Procurement Albania

RIKONSTRUKSION I GODINES SE PEDIATRISE PER SPITALIN RAJONAL DURRES

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Spitali Rajonal Durrës
Institucion Kontraktues Spitali Rajonal Durrës
Objekti i Tenderit RIKONSTRUKSION I GODINES SE PEDIATRISE PER SPITALIN RAJONAL DURRES
Nr. Reference REF-72894-05-31-2018
Vlera / Fondi Limit 218 082 113,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 04-06-2018
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 05-07-2018
Data e mbajtjes se tenderit 05-07-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 16
Operatore Konkurues S.AG SHPK
Adem Pojani SHPK
ADR Trans SHPK
Alba Konstruksion SHPK
ANADA SHPK
Ante-Group & Gjikuria SHPK
Shpresa SHPK
Aurora Konstruksion SHPK & BE-IS SHPK & Xhengo SHPK
E. BEAN SHPK & KUPA SHPK
EDICOM SHPK & 2T SHPK
ELDA-VL SHPK
EURO-ALB SHPK & Viante Konstruksion SHPK & MURATI SHPK
JUNIK SHPK
SILVER SHPK
Salillari SHPK
Shendelli SHPK & Boshnjaku B SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • DION-AL
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 166 660 826,50
  Data e shpalljes se fituesit 09-11-2018
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 199 992 991,80
  Data e lidhjes se kontrates 14-11-2018
  Kohezgjatja e kontrates 26 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në date:
  •Nr.Prot.2309/1 me date 12.09.2018;
  •Nr.Prot.2310/1 me date 12.09.2018;
  • Nr.Prot.2319/1 me date 13.09.2018;
  • Nr.Prot.2320/1 me date 13.09.2018.
  Dhe me vendim te K.P.P. 745/2018 date 05/11/2018 .
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. S.AG SHPK :
  - Nuk ka ne objektin e veprimtarise objektin qe prokurohet.
  - Nuk ka paraqitur vetedeklarimin sipas shtojces 8.
  - Nuk ka pikat e Licenses profesionale sipas kerkesave te AK.
  - Nuk ploteson kriterin teknik pasi nuk ka paraqitur asnje nga kontratat per pune te ngjashme.
  - Nuk ka paraqitur vertetim nga Drejtoria e tatimeve per vertetimin e numrit te punonjësve.
  - Nuk ka paraqitur as listepagesa per vertetimin e numrit te punonjësve.
  - Nuk ploteson stafin drejtues.
  - Nuk ka paraqitur deklarate nga administratori shoqerise per Ing.Ndertimi disponibel/ resident ne objekt.
  - Nuk ka paraqitur deklarate nga administratori i shoqerise per mjetet/paisjet qe ka ne posedim per permbushjen e tenderit.
  - Nuk verteton posedimin per mjetet dhe paisjet e kerkuara nga AK.
  - Ka paraqitur vetem shtojcen 1 te ofertes ekonomike dhe asnje preventiv.
  - Nuk ka paraqitr asnje nga shtojcat e kërkuara.
  - Ne preventivet e ofertes te paraqitr subjekti ka ndryshar volumet e punes konkretisht ne Preventivin C/1 Punime Prishje dhe C/3 Punime Trotuaresh dhe Kanalizime.

  2. Adem Pojani:
  Subjekti nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni lidhur me kerkesat e AK te kerkuara sipas DST.

  3. ADR Trans:
  Subjekti nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni lidhur me kerkesat e AK te kerkuara sipas DST.

  4. Alba Konstruksion SHPK :
  - Nuk ka paraqitur aktin e marrjes ne dorezim te objektit, por vetem nje deklarate e perfomances nga investitori i huaj.
  - Subjekti ka paraqitur vetem nje ekspert mjedisi i pajisur me certifikate por nuk ka Licensen e kategorise 1.2.A sipas kerkesave te DST.

  5. ANADA :
  - Nuk ka ne objektin e veprimtarise objektin qe prokurohet.
  - Nuk ka paraqitur vetedeklarimin sipas shtojces 8.
  - Nuk ka pikat e Licenses profesionale sipas kerkesave te AK.
  - Nuk ploteson kapacitetin teknik per vertetimin e puneve te ngjashme me vleren perkatese, ne nivelin e kerkuar nga AK .
  - Nuk ka paraqitur vertetim nga Drejtoria e tatimeve per vertetimin e numrit te punonjësve.
  - Nuk ka paraqitur as listepagesa per vertetimin e numrit te punonjësve.
  - Nuk ka paraqitur deklarate nga administratori shoqerise per Ing.Ndertimi disponibel/ resident ne objekt.
  - Nuk ka paraqitur deklarate nga administratori i shoqerise per mjetet/paisjet qe ka ne posedim per permbushjen e tenderit.
  - Nuk verteton posedimin/pronesine per te gjitha mjetet dhe paisjet e kerkuara nga AK - Nuk ploteson personelin kryesor te stafit drejtues.
  - Nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e taksave vendore.
  - Nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE.

  6 . Ante-Group & Gjikuria SHPK :
  - Nuk ka paraqitur oferte per nje ze ne preventivin e hidrosanitareve.

  7. Aurora Konstruksion & BE-IS & Xhengo :
  - Oferta e paraqitur nga subjekti ka ndryshime te volumeve te puneve ne zerin A/5 Punime Suvatimi dhe Veshje.
  - Nuk ka pikat e Licenses profesionale sipas kerkesave te AK.

  8. BEAN & KUPA :
  - Asnjera nga shoqerite pjesmarrese ne bashkim nuk ploteson kushtin e Licenses profesionale .
  - Certifikatat ISO te subjektit BEAN jane te anulluara.
  - Subjekti BEAN nuk ploteson kushtin per pune te ngjashme me vlere ne nivelet e kerkuara nga AK.
  - Inxhinieri elektronik Jorontin Qeraca nuk figuron ne listepagesen e shoqerise per periudhen e kerkuar Dhjetor 2017-Janar 2018.

  9. EDICOM & 2T SHPK :
  - Subjekti EDICOM nuk ploteson kushtin per nr punonjes te rregjitruar ne listepagesen e 6 muajve te fundit mos te jete me i vogel se 40;
  - Nuk ploteson kushtin per pune te ngjashme ne nivelin e kerkuar nga AK.
  - EDICOM nuk permbush kriterin ekonomik lidhur me xhiron mesatare jo me te vogel se 50 % e fondit limit.
  - Subjekti 2 T nuk ka paraqitr vertetimin e shlyerjes se taksave vendore prane Bashkise Tirane.

  10. ELDA-VL :
  - Subjekti nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni lidhur me kerkesat e AK te kerkuara sipas DST.

  11. EURO-ALB & Viante Konstruksion & MURATI :
  - Vertetimi i paraqitur nga subjekti Viante Konstruksion, nuk permban informacionin sipas modelit zyrtar te vendosur nga OSHEE.
  - Subjekti Viante, me dy kontratat e paraqitura nuk e përmbush kriterin per paraqitjen e puneve te ngjashme .
  - Subjektet si anetare te bashkimit kane plotesuar dhe nenshkruar shtojcen 10 ku kane listuar mjetet dhe paisjet duke deklaruar se kane edhe te tjera per te kryer punimet. Por subjekti Viante Konstruksion dhe Murati nuk kane paraqitur deklarate per te dokumentuar disponibilitetin e ketyre mjeteve.

  12. SILVER :
  Pa asnje oferte ekonomike.

  13. Shendelli NIPT &Boshnjaku B. :
  - Subjekti ka ndryshuar volumet e punimeve ne disa zera te preventivit e-kondicionimi tek godina e infektivit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Specifikim Teknik
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit Nr.46 - Dt.19-11-2018
  Lidhja e Kontrates Nr.47 - Dt.26-11-2018

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.