Open Procurement Albania

RIKONSTRUKSION I SALLAVE TË REKTORATIT DHE ÇATISË TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Universiteti i Mjekësisë Tiranë
Institucion Kontraktues Universiteti i Mjekësisë Tiranë
Objekti i Tenderit RIKONSTRUKSION I SALLAVE TË REKTORATIT DHE ÇATISË TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË
Nr. Reference REF-20964-03-01-2022
Vlera / Fondi Limit 18 059 998,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Rishpallje e Anuluar
Data e Njoftimit te Tenderit 02-03-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 18-03-2022
Data e mbajtjes se tenderit 18-03-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 2
Operatore Konkurues 1. “2 N” sh.p.k
2. Bashkimi i operatoreve ekonomike “HYSI- 2 F & ED KONSTRUKSION”,
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “HYSI- 2 F" - ED KONSTRUKSION”
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 16 035 811,00
  Data e shpalljes se fituesit 04-04-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 3 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankese nga operatori ekonomik “2N” SHPK me objekt kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, mbi skualifikimin e ofertës së ketij operatori ekonomik nga procedura e prokurimit . Komisioni i Prokurimit Publik, do të publikojë arsyet e skualifikimit, të cilat operatori ekonomik ankimues “2N” SHPK, kundërshton në ankesën me nr. 713 prot., datë 06.04.2022.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm:
  “2 N“ per keto arsye:
  Në zbatim të V.K.M. Nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Neni Neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 3, që citon: ”Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike “, realizoi verifikimin, nga e cila rezultoi:
  1. Operatori ekonomik “ 2 N “, NUIS: L31615017L ka paraqitur ofertë ekonomike ( Shtojca 1 ) prej 14 811 688 ( katërmbëdhjetë milion e tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e tetë ) lekë, pa tvsh.
  2. Nga verifikimi i . “ Listat e Çmimeve sipas zërave të preventivit “ ( Shtojca 2 ) , rezulton se oferta ekonomike e Operatorit ekonomik “ 2 N “, NUIS: L31615017L është prej 13 828 985 ( trembëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e tetë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë ) lekë pa tvsh.
  3. Diferenca ndërmjet ofertës ekonomike të paraqitur dhe ofertës reale është prej + 982 703 lekë, pa T.V.SH., ose + 7.1 %. Në zbatim të V.K.M. Nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Neni Neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 3. c, që citon:
  ” Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur:
  - shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
  si dhe të D.S.T.-së, F. VLERËSIMI I OFERTAVE, pika 22. Vlerësimi i ofertave dhe korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta, që citon: “ Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:
  - vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.
  Arsyeja e Anulimit Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:
  d) kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në këtë ligj.
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “HYSI- 2 F" viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “HYSI- 2 F" viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “HYSI- 2 F" viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “HYSI- 2 F" viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ED KONSTRUKSION” viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ED KONSTRUKSION” viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ED KONSTRUKSION” viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ED KONSTRUKSION” viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit Buletini Nr. 63 datë 16 Maj 2022

  Rikonstruksion i sallave të Rektoratit dhe çatisë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë

  Autoritet Prokurues Universiteti i Mjekësisë Tiranë
  Institucion Kontraktues Universiteti i Mjekësisë Tiranë
  Objekti i Tenderit Rikonstruksion i sallave të Rektoratit dhe çatisë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë
  Nr. Reference REF-10964-11-09-2021
  Vlera / Fondi Limit 18 059 998,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 10-11-2021
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 25-11-2021
  Data e mbajtjes se tenderit 25-11-2021
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 3 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit Buletini Nr. 179 datë 13 Dhjetor 2021

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.